Razpis za delovno mesto na DOPPS v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok

Delovno mesto: DOPPS razpisuje prosto delovno mesto poslovni sekretar – receptor. Delo bo obsegalo razvoj storitev pridobitne dejavnosti naravnega rezervata, vzpostavitev spletne trgovine DOPPS, vodenje blagajne rezervata in finančno-računovodskih evidenc, spremljanje zalog/stanj materiala, drobnega inventarja in osnovnih sredstev, naročanje materiala, opravljanje drugih administrativno-tehničnih nalog, zbiranje in urejanje dokumentacije in strežbo v lokalu.

Kandidat (m/ž) mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti najmanj VI/2 stopnjo izobrazbe (diploma po bolonjskem študijskem programu),
 • imeti znanje vsaj dveh tujih jezikov (prednostno angleščine in italijanščine),
 • imeti izkušnje z delom v strežbi in naročanjem,
 • imeti vozniški izpit B kategorije,
 • biti samostojen uporabnik programskega orodja Windows in Office (Word, Excel),
 • imeti izkušnje s področja razvoja tržnih produktov in storitev,
 • biti samoiniciativen in imeti dobre komunikacijske sposobnosti.

Kraj zaposlitve: Naravni rezervat Škocjanski zatok (NRŠZ), Sermin 50, 6000 Koper.

Trajanje zaposlitve in začetek dela: Delovno razmerje se sklepa za določen čas (obdobje 15.8.2022 – 15.8.2023) s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

Zbiranje vlog: Pisne prijave s kratkim življenjepisom in z opisom izpolnjevanja pogojev pošljite do vključno ponedeljka, 1.8.2022 na naslov NRŠZ, Sermin 50, 6000 Koper, s pripisom: »prijava na razpis za poslovenga sekretarja«, ali na elektronsko pošto: info@skocjanski-zatok.org.

Razpis za delovno mesto na DOPPS

Delovno mesto: DOPPS razpisuje prosto delovno mesto varstvenega biologa za projekt LIFE for Seeds (LIFE20 NAT/SI/000253). Delo bo obsegalo: komunikacija z lastniki zemljišč na območjih Natura 2000, fitocenološki popisi, določanje rastlinskih vrst, ročno nabiranje in transport semen divjih semenk, delo s krtačnim strojem in ročnim sesalnikom za pobiranje semen, sodelovanje pri obnovi travnikov in terenskih poskusih kalitve shranjenih semen in semenskih mešanic, izobraževalno delo (raziskovalni tabori, naravoslovni dnevi, dnevi odprtih vrat, snemanje videoklipov, delavnice, predavanja, razstave, prispevki za medije ipd.), mreženje s tujimi projekti, iskanje in pregled literature v povezavi z nabiranjem in shranjevanjem semen divjih semenk, priprava protokolov za nabiranje in shranjevanje semen, priprava kart v programih ArcGIS ali QGIS, obdelava podatkov in priprava poročil, priprava povpraševanj za nakupe opreme in naročanje storitev, sodelovanje pri razvoju podatkovne baze za semena in spletnega portala za travnike, vnos terenskih podatkov v bazo in portal, sodelovanje pri oblikovanju kmetijskih ukrepov, čiščenje in embaliranje semen in druga dela.

Kandidat (m/ž) mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti najmanj 7. (sedmo) stopnjo izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali magisterij po bolonjskem študijskem programu) s področja biologije ali agronomije,
 • imeti znanje vsaj enega tujega jezika (prednostno angleščine),
 • imeti vozniški izpit B kategorije,
 • biti samostojen uporabnik programskega orodja Windows in Office (Word, Excel),
 • biti seznanjen s področjem varstva narave,
 • biti samoiniciativen in imeti dobre komunikacijske sposobnosti,
 • obvezno je dobro poznavanje taksonomskega določanja rastlin in določanja rastlinskih združb,
 • imeti mora izkušnje s terenskim delom,
 • zaželene so izkušnje s projektnim delom
 • zaželeno je znanje uporabe katerega od programov za geografsko analizo podatkov (npr. ArcGIS, QGIS)

Prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami s področja botanike in fitocenologije.

Kraj zaposlitve: osrednja pisarna v Ljubljani in na terenu po celi Sloveniji. Po dogovoru je možno tudi delo od doma.

Trajanje zaposlitve in začetek dela: Delovno razmerje se sklepa za določen čas (predvidoma za obdobje 1. 3. 2022 – 15. 10. 2025) s polnim delovnim časom in s 6-mesečnim poskusnim delom. Predviden začetek dela je 1. 3. 2022.

Zbiranje vlog: Pisne prijave s kratkim življenjepisom in z opisom izpolnjevanja pogojev (vključujoč navedbo morebitnih objavljenih člankov, pisnih priporočil in drugih referenc) pošljite do vključno četrtka, 10. februarja 2022 na naslov DOPPS, p.p. 2990, 1001 Ljubljana, s pripisom: »za razpis LIFE for Seeds«, ali na elektronsko pošto vodji projekta Katarini Denac, katarina.denac@dopps.si.

   

Razpis za delovno mesto varstveni ornitolog/ornitologinja – pripravnik

Delovno mesto: DOPPS razpisuje prosto delovno mesto varstvenega ornitologa/ornitologinje – pripravnika za izvajanje terenskih popisov ptic

Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • znanje determinacija ptic po videzu in petju,
 • izkušnje z opravljanjem kvantitativnih popisov ptic (npr. transektni popis ptic kmetijske krajine, popis preletov ujed, kartirni popis…),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • zaželena je 7. (sedma) stopnja izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali magisterij po bolonjskem študijskem programu) s področja biologije, varstva narave ali drugega sorodnega področja,
 • poznavanje programskih orodij Windows in Office (Word, Excel).

Prednost bodo imeli kandidati/kandidatke z več delovnimi izkušnjami pri zahtevnejših popisih ptic.

Kraj zaposlitve: Delo se bo izvajalo pretežno na terenu v osrednji in v jugozahodni Sloveniji.

Trajanje zaposlitve: Delovno razmerje se sklepa za določen čas štirih mesecev s polnim delovnim časom.

Zbiranje vlog: Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite do vključno torka, 31. marca 2020 do 12. ure, na e-naslov: dopps@dopps.si, zadeva »za razpis – terenski popisi«.

Razpis za delovno mesto varstveni ornitolog – pripravnik

Delovno mesto: DOPPS razpisuje prosto delovno mesto varstvenega ornitologa – pripravnika za izvajanje terenskih popisov ptic

Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • znanje determinacija ptic po videzu in petju,
 • izkušnje z opravljanjem kvantitativnih popisov ptic (npr. transektni popis ptic kmetijske krajine, popis preletov ujed, kartirni popis…),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • zaželena je 7. (sedma) stopnja izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali magisterij po bolonjskem študijskem programu) s področja biologije, varstva narave ali drugega sorodnega področja,
 • poznavanje programskih orodij Windows in Office (Word, Excel).

Prednost bodo imeli kandidati/kandidatke z več delovnimi izkušnjami pri zahtevnejših popisih ptic.

Kraj zaposlitve: Delo se bo izvajalo pretežno na terenu v osrednji in v jugozahodni Sloveniji.

Trajanje zaposlitve: Delovno razmerje se sklepa za določen čas petih mesecev s polnim delovnim časom.

Zbiranje vlog: Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite do vključno sobote, 23. marca 2019, na e-naslov: dopps@dopps.si, zadeva »za razpis – terenski popisi«.

Razpis za delovno mesto v Ljubljani

Delovno mesto: DOPPS razpisuje prosto delovno mesto varstvenega ornitologa za delo na kohezijskem projektu PoLJUBA v osrednji pisarni v Ljubljani.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti najmanj 7. (sedmo) stopnjo izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali magisterij po bolonjskem študijskem programu) s področja biologije, varstva narave, agronomije ali drugega sorodnega področja
 • znanje vsaj enega tujega jezika (prednostno angleščine)
 • vozniški izpit B kategorije
 • zahtevnejše poznavanje programskega orodja Windows in Office (Word, Excel)
 • poznavanje GIS programskega orodja (Arc View, MapInfo, ipd.)
 • seznanjenost s področjem varstva narave
 • samoiniciativnost in dobre komunikacijske sposobnosti
 • dobro poznavanje ptic
 • imeti mora izkušnje s terenskim delom
 • imeti mora izkušnje s projektnim delom
 • zaželeno je poznavanje področja kmetijstva

Prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami s področja projektnega dela, ornitologije, varstva narave in kmetijstva (štejejo tudi izkušnje v okviru študentskega in prostovoljnega dela)

Kraj zaposlitve: DOPPS – osrednja pisarna v Ljubljani in občasno na terenu na projektnem območju na Ljubljanskem barju.

Trajanje zaposlitve: Delovno razmerje se sklepa za določen čas trajanja projekta (do konca leta 2021) s polnim delovnim časom in s 6 mesečnim poskusnim delom, ter z možnostjo nadaljnje zaposlitve na drugih projektih.

Zbiranje vlog: Pisne prijave s kratkim življenjepisom in z opisom izpolnjevanja pogojev pošljite do vključno torka 19. februarja 2019 na naslov: DOPPS, p.p. 2290, 1001 Ljubljana, s pripisom: »za razpis«, ali na elektronsko pošto dopps@dopps.si

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Razpis za delovno mesto v Ljubljani (pdf)