Peticija Rešimo reko Muro

Reka Mura

Narava reke Mure, njenih rečnih rokavov, mrtvic, poplavnega gozda in drugih življenjskih prostorov je izjemna in neponovljiva tako v nacionalnem kot mednarodnem merilu.
foto: Luka Božič

Reka Mura je še zadnja slovenska velika nižinska reka, ki ni pregrajena s hidroenergetskimi jezovi. Zaradi izjemne biotske raznovrstnosti nacionalnega in mednarodnega pomena je razglašena za območje Nature 2000 in je del predlaganega Unescovega petdržavnega biosfernega območja Mura–Drava–Donava, poznanega tudi kot evropska Amazonka. Podpišite peticijo.

Nominacijo slovenskega dela Mure za biosferno območje je lani (19. 10. 2016) podprla tudi vlada. Kljub temu pa ji grozi uničenje s hidroenergetskimi jezovi, kar bi pomenilo nepopravljivo uničenje narave in okolja, posledice pa bi najbolj čutili lokalni prebivalci.

Trenutno poteka postopek za odobritev gradnje HE Hrastje-Mota, čemur nasprotujemo, saj bi odobritev tega projekta lahko pomenila »odprtje vrat« gradnji verigi dodatnih hidroelektrarn na reki Muri, porečje Mure pa bi bilo za vedno uničeno. Z namenom ohranitve reke Mure je nastala tudi kampanja rešimo Muro pod sloganom “Naj Mura teče brez ovir – stop HE Hrastje-Mota!”.

Poziv Vladi Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije naj ustavi postopke za umestitev HE Hrastje-Mota in drugih predvidenih hidroelektrarn na reki Muri ter naj razglasi slovenski del reke Mure za izključitveno območje (»no-go« area), kjer ne bi bilo več možno graditi hidroenergetskih jezov.

Status stranskega udeleženca podeljen

V začetku meseca smo na društvo z Upravnega sodišča prejel sodbo, s katero je sodišče razveljavilo odločitev Ministrstva za okolje in prostor (MOP), da DOPPS nima pravice sodelovati kot stranski udeleženec v upravnem postopku celovite presoje vplivov načrtovane hidroelektrarne Hrastje-Mota na okolje. Tokrat Ministrstvo za okolje in prostor po navodilih sodišča popravlja napako iz lanskega leta.

DOPPS je vlogo za udeležbo v postopku posredoval na MOP 1.6.2015. Na MOPu so vlogo ignorirali več kot pol leta. Šele po številnih posredovanjih so januarja lani izdali sklep, s katerim pa so DOPPSu udeležbo v postopku zavrnili.

Zoper sporni sklep MOPa je DOPPS 15.1.2016 vložili tožbo na Upravno sodišče. Sodišče je s sodbo z dne 5.1.2017 presodilo, da je bilo ravnanje MOPa nezakonito in ministrstvu naložilo, da DOPPSu z odločbo prizna položaj stranskega udeleženca v postopku CPVO.

MOP je s sklepom z dne 16.1.2017 DOPPSu priznal status stranskega udeleženca v postopku celovite presoje vplivov na okolje za plan – Državni prostorski načrt za HE Hrastje Mota na Muri.

Sklep MOP, 16.1.2017 (pdf)

2017_9_1_ciconia_nigra_web_-milancerar

MOP nezakonito preprečuje DOPPSu sodelovanje v postopku presoje vplivov HE na Muri na okolje

Odvetnik Tomaž Petrovič, ki zastopa DOPPS, je z Upravnega sodišča prejel sodbo, s katero je sodišče razveljavilo odločitev Ministrstva za okolje in prostor (MOP), da DOPPS nima pravice sodelovati kot stranski udeleženec v upravnem postopku celovite presoje vplivov načrtovane hidroelektrarne Hrastje-Mota na okolje.

2017_9_1_ciconia_nigra_web_-milancerar

Na MOP poteka postopek celovite presoje vplivov (CPVO) načrtovane hidroelektrarne Hrastje-Mota na okolje. Elektrarna je načrtovana na reki Muri, ki je največja slovenska reka brez velikih energetskih in drugih za naravo najbolj uničujočih objektov, in ena zadnjih ohranjenih velikih nižinskih rek sploh. To je območje z visoko biodiverziteto in vrhunsko območje ohranjene narave.

V DOPPSu smo zaskrbljeni zaradi načrtov o izgradnji hidroelektrarn na Muri. Bojimo se, da bi to pomenilo obsežno razvrednotenje enkratnega rečnega ekosistema z razvejanimi rečnimi rokavi, mrtvicami in poplavnimi gozdovi. Bojimo se tudi, da bi poseg pomenil veliko grožnjo mednarodno pomembnim populacijam ptic na območju.

Zato smo že leta 2009 odgovorne pozvali:

  • da skrbno pretehtajo, če je hidroelektrarne sploh mogoče zgraditi brez prekomerne škode za naravo
  • da nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom narave, vključijo v najzgodnejše faze načrtovanja projekta in presojanje njegovih vplivov na naravo
  • da vse postopke vodijo transparentno in družbeno odgovorno.

Na DOPPSu razočarano ugotavljamo, da smo pri MOPu naleteli na gluha ušesa. Ne le, da se za naš poziv ne menijo, pač pa zavestno nezakonito preprečujejo sodelovanje nevladnim organizacijam v postopku CPVO. DOPPS je vlogo za udeležbo v postopku posredoval na MOP 1.6.2015. Na MOPu so vlogo ignorirali več kot pol leta. Šele po številnih posredovanjih so januarja lani izdali sklep, s katerim pa so DOPPSu udeležbo v postopku zavrnili.

Nezakoniti sklep je pripravil podsekretar Jure Likar, podpisala pa ga je ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.
Zoper sporni sklep MOPa je DOPPS potem vložili tožbo na Upravno sodišče. Sodišče je z omenjeno sodbo presodilo, da je bilo ravnanje MOPa nezakonito in ministrstvu naložilo, da DOPPSu z odločbo prizna položaj stranskega udeleženca v postopku CPVO. Odločbo pričakujemo v tednu ali dveh.

Rudolf Tekavčič, predsednik DOPPS: »Umeščanje hidroelektrarne na reko Muro je okoljsko in strokovno zelo občutljivo vprašanje. S tem ko ministrstvo samovoljno in nezakonito onemogoča civilni družbi njeno nadzorno funkcijo, investitorju dela medvedjo uslugo. Porajajo se dvomi, če od ministrstva sploh še lako pričakujemo transparentno in pošteno odločanje v tej zadevi«

Na DOPPSu se z zaskrbljenostjo sprašujemo, če se ne ponavlja nesrečni primer Volovja reber. Tudi primer Volovja reber se je začel z nezakonitim preprečevanjem sodelovanja civilne družbe v postopkih presojanja vplivov načrtovanih vetrnic na okolje. Z nestrokovnimi in nezakonitimi odločitvami so takrat okoljsko ministrstvo in organi v njegovi sestavi investitorju povzročili desetletno zamudo in milijonske nepotrebne stroške.

BioBlitz – 24 ur za reko Muro

»Bio« pomeni »življenje« in »Blitz« pomeni »nekaj storiti zelo hitro in intenzivno«. Skupaj sestavljata »BioBlitz«. Od 10. do 11. junija 2016 bomo ponovno raziskovali, ustvarjali, eksperimentirali, opazovali … ob reki Muri!

2016_BioBlitz

Namen dogodka BIOBLITZ – 24 UR Z REKO MURO je, da skupina znanstvenikov, naravoslovcev in prostovoljcev iz različnih društev in ustanov skupaj z otroki vrtcev in šol ter domačini 24 ur preživi ob reki Muri. V tem dnevu na terenskem popisu spoznajo biotsko pestrost, posebnosti in lepote reke Mure. Izvedene bodo številne tematske eksperimentalne in ustvarjalne delavnice, vodeni raziskovalni sprehodi, terenski popisi vrst, predavanja, dokumentarni filmi in razstave v naravi za vse generacije.

Na dogodku se bo predstavilo tudi naše društvo, za vse obiskovalce pa smo pripravili tudi nekaj aktivnosti, na katere vas prav lepo vabimo. Ob 9:30 uri bomo skupaj z JZ Krajinskim parkom Goričko organizirali Spoznavanje ptic in poplavnih gozdov med Veržejem in Vučjo vasjo, katerega bomo ponovili ob 19. uri. V sklopu »Noč dokumentarnega filma« bomo ob 21:10 skupaj z JZ Krajinski park Goričko predvajali dokumentaren film »Upkač« ob 21:30 pa vam bomo predstavili film »Reka Drava – darilo narave za vse generacije«.

Več informacij o dogodku najdete v priloženem vabilu ali na spletni strani ZRSVN, hkrati pa vas vabimo da si ogledate bogat program aktivnosti in se nam pridružite pri raziskovanju reke Mure!

Zaključil se je Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Štrk 2015«

V petek, 3. julija 2015 se je v Polani zaključil Mladinski ornitološki raziskovalni tabor Štrk 2015, katerega se je udeležilo 25 otrok iz vseh koncev države. V petih dneh so otroci pod vodstvom mentorjev raziskovali Pomurje in Slovenske Gorice, rezultate svojih odkritji pa so v petek javnosti predstavili v Lovenjakovem dvoru v Polani, kjer so bili tudi nastanjeni.

Letošnji Mladinski ornitološki raziskovalni tabor Štrk 2015 je društvo organiziralo v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije. Odvil se je med 29. junijem in 3. julijem 2015 v Pomurju, naša bazna točka pa je bil Lovenjakov dvor v Polani. 25 mladih iz cele Slovenije je tako 5 dni spoznavalo naravo Goričkega, Murske ravni, reke Mure in Slovenskih goric.

6 delovnih skupin, 6 raziskovalnih tematik

Na taboru je delovalo 6 delovnih skupin pod vodstvom izkušenih mentorjev, vsaka izmed njih pa se je posvetila raziskovanju posebne tematike. Tako smo tekom tabora raziskovali vodne ptice na Ledavskem jezeru, sove v Pomurju s poudarkom na velikem skoviku in pegasti sovi, rjavega srakoperja, smrdokavro, črno ter belo štorkljo. Skupaj smo opazili kar nekaj zanimivih vrst, izmed katerih velja izpostavit sledeče:

2015_7_9_tabor2_tilenbasle

Udeleženci in mentorji MORT 2015.
foto: Tilen Basle

– smrdokavra
– čebelar
– zlatovranka
– črna štorklja
– ribji orel
– črna čigra
– mali galeb
– pegasta sova
– veliki skovik
– kosec
– hribski škrjanec

Nove generacije za naravovarstveno prihodnost

Mladi so na zaključni prireditvi predstavili odkritja in doživetja s tabora in tako obiskovalcem podali nova znanja, katera so sami pridobili med raziskovalnim delom. Naučili so se prepoznavanja ptic, terenskega in raziskovalnega dela, osnov pisanja znanstvenih del in priprave na javno predstavitev. Seveda pa so se ob vsem zelo zabavali, letos celo v notranjem bazenu, kateri je bil na voljo v Lovenjakovem dvoru. Seveda pa je med zabavnimi dejavnostmi kot že mnogo let zapored prevladoval nogomet, katerega znanje so pokazale tudi punce.

Na zaključni prireditvi je zbrane ob mladih nagovoril tudi dr. Damijan Denac, direktor DOPPS, ki je poudaril pomen izobraževanja mladih generacij za prihodnji zelen preboj v Sloveniji, kot tudi dr. Mitja Slavinec, predstavnik ZOTKS. Slednji je poudaril pomen takšnih raziskovalnih in izobraževalnih taborov za mlade generacije, ki znanje podajajo na načine zunaj okvirjev formalnega izobraževanja in priložnosti za krepitev le teh v prihodnje.

Pričel se je Mladinski ornitološki raziskovalni tabor Štrk 2015

Z današnjim dnem se je v Polani začel Mladinski ornitološki raziskovalni tabor Štrk 2015, ki bo združil 26 otrok iz vse Slovenije. Trajal bo do petka, 3. julija, mladi ornitologi pa bodo do takrat spoznavali ptice kulturne krajine in rečne loke ob reki Muri.

2014_11_11_ptice_bela_storklja_foto_dejan_bordjan

Na taboru bomo raziskovali tudi belo štorkljo, katera je v Sloveniji najštevilčnejša prav v Pomurju.
foto: Dejan Bordjan

Letošnji tabor je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije organiziralo v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije. Potekal bo med 29. junijem in 3. julijem v Polani. 26 udeležencev bo na taboru spoznavalo, kako lahko z rednim spremljanjem številčnosti ptic, kot tudi s konkretnimi naravovarstvenimi akcijami pripomoremo k ohranjanju kulturne krajine, podrobneje pa bodo spoznali tudi rečni življenjski prostor ob reki Muri. Raziskovalno delo na taboru bo potekalo v skupinah, ki jih bodo vodili izkušeni ornitologi. Ob koncu tabora bodo mladi ornitologi analizirali dobljene podatke ter rezultate svojega dela predstavili javnosti, s čimer bodo prispevali k širjenju znanja in osveščanju na tem področju.

Na taboru bo največ pozornosti namenjene pticam kulturne krajine, kot tudi pticam rečne loke ob reki Muri. Udeleženci bodo tako z mentorji raziskovali vodne ptice na različnih vodnih površinah, smrdokavro, rjavega srakoperja, velikega skovika, pegasto sovo ter belo in črno štorkljo. Vse skupaj bo začinjeno z veliko mero zabave in otroške radosti, poskrbljeno pa bo tudi za športne aktivnosti in oddih v naravi.

Pridružite se nam na zaključni predstavitvi dela na Mladinskem ornitološkem raziskovalnem taboru Štrk 2015, ki bo v petek, 3. julija 2015, ob 16. uri v Lovenjakovem dvoru, Polana 40, 9000 Murska Sobota. Vljudno vabljeni!

Vabilo na zaključno predstavitev dela na taboru (pdf)

Bioblitz: 24 ur za reko Muro

V petek, 12. junija 2015 se bo v Veržeju odvil 24 urni dogodek Bioblitz: 24 ur za reko Muro. Na dogodku se bodo predstavila različna društva, vladne ter nevladne organizacije, ki tako ali drugače delujejo tudi na območju reke Mure. Cilj prireditve je predstaviti pestro naravno in kulturno dediščino širšega območja reke Mure, zato se bodo v 24 urah odvili številni izleti, predavanja, delavnice za otroke in odrasle, predvajali se bodo dokumentarni filmi in še mnogo več. Vabljeni, da obiščete prireditev in se o pestrosti narave reke Mure ter dogodkov v sklopu prireditve prepričate sami. Več informacij najdete tukaj.

2015_6_8_BioBlitz_plakat

Zahteva za vključitev v upravne postopke povezane s CPVO za HE Hrastje-Mota na Muri

V ponedeljek, 1. junija 2015, smo na društvu vložili zahtevo za vključitev stranskega udeleženca v upravne postopke povezane s celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) za hidroelektrarno Hrastje-Mota na reki Muri. Seznanjeni smo namreč, da je za omenjeno elektrarno, ki je v celoti načrtovana na območju Natura 2000 Mura, v teku priprava Državnega prostorskega načrta.

V DOPPS smo v zvezi s tem Ministrstvu za okolje in prostor že 28. 12. 2009 poslali podobno zahtevo za vključitev stranskega udeleženca v upravni postopek, a so nam na ministrstvu z dopisom z dne 8. 1. 2010 odgovorili, da se postopek CPVO še ni začel in da nas bodo, če se bo tak postopek začel, o tem obvestili ter nas kot stranskega udeleženca vključili v upravni postopek.

Ugotavljamo, da se na ministrstvu te obljube iz omenjenega dopisa niso držali, saj sklepa o vključitvi v postopek zaenkrat nismo prejeli. Zato smo v tem tednu ponovno poslali zahtevo za vključitev našega društva kot stranskega udeleženca v vse upravne postopke povezane s celovito presojo vplivov na okolje za hidroelektrarno Hrastje-Mota na Muri.

Dopis DOPPS na Ministrstvo za okolje in prostor, 1. 6. 2015 (pdf)

Stališče DOPPS o hidroelektrarnah na Muri

V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) pozorno spremljamo postopke umeščanja hidroelektrarn na reki Muri. Prizadevanja za večjo rabo obnovljivih virov energije pozdravljamo, vendar poudarjamo, da je pri tem treba iskati ravnotežje z ohranjanjem najdragocenejše narave.

Upoštevati je treba vse predpise in načela umeščanja v prostor ter opustiti načrtovane posege, pri katerih se prekomernim škodljivim vplivom na naravo ni mogoče izogniti. Uničevanje narave se v končni fazi manifestira v degradaciji ekosistemskih storitev, od katerih je odvisna celotna družba.

Glede na slovenske in tuje izkušnje menimo, da klasične zajezitvene elektrarne na Muri z akumulacijskim jezerom in nasipi ni mogoče zgraditi brez prekomernega škodljivega vpliva na naravo. Narava reke Mure, njenih rečnih rokavov, mrtvic, poplavnega gozda in drugih življenjskih prostorov je izjemna in neponovljiva tako v nacionalnem kot mednarodnem merilu. Kot takšna je bila prepoznana s strani države kot temelj za ustanovitev slovenskega dela bodočega čezmejnega Biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava, ki predstavlja sodobno, trajnostno in gospodarsko najboljšo priložnost za prihodnji razvoja Pomurja.

V DOPPS bomo z vključevanjem v vse faze postopkov konstruktivno sodelovali z organi Republike Slovenije in vsemi drugimi deležniki. Po svojih najboljših močeh bomo prispevali k iskanju takšnih rešitev, ki naravi Mure ne bi prekomerno škodovale. Kot skrbnik javnega interesa ohranjanja narave pa bomo bdeli nad tem, da se identificirajo in opustijo posegi, ki bi izjemno naravno dediščine reke Mure prekomerno prizadeli.

Stališče DOPPS do HE na Muri (pdf)