Varnejša in obiskovalcem prijaznejša učna pot v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok pod ankaransko cesto

V letih 2019 in 2020 smo zahvaljujoč donatorskim sredstvom družbe Luka Koper d.d. uredili vstopni točki, učno pot in površine Naravnega rezervata Škocjanski zatok pod ankaransko cesto, kjer so se v zadnjih letih pogosto pojavljali primeri vandalizma in drugih hujših kršitev varstvenega režima naravnega rezervata. Pri ureditvi opazovališča so sodelovali tudi dijaki Gimnazije Koper.

Nova podoba opazovališča, foto: Katja Mihalič

Nova podoba opazovališča na učni poti pod ankaransko cesto (z vstopno točko ob parkirišču pri nakupovalnem centru Supernova 2), foto: Katja Mihalič

Površine Naravnega rezervata Škocjanski zatok pod ankaransko cesto predstavljajo stično območje med rezervatom, Luko Koper in mestom Koper. Območje je tamponski pas, ki naj bi v čim večji meri nevtraliziral negativne vplive prometa, drugih urbanih pritiskov in prisotnosti ljudi na razmere v naravnem rezervatu. Na tem očem skritem območju smo v zadnjih letih zabeležili številne manjše in hujše kršitve varstvenega režima naravnega rezervata, od občasnega zadrževanja brezdomcev, vandalizma na infrastrukturi za obisk do vožnje z motornimi vozili in kolesi ter odlaganja kosovnih in ostalih odpadkov.

Strokovni vodja NRŠZ Borut Mozetič je ob tem povedal: »S finančno pomočjo družbe Luka Koper v višini 25.000,00 EUR smo v letih 2019 in 2020 izvedli več ukrepov ureditve območja za preprečevanje motenj in zmanjšanje kršitev varstvenega režima. Z ureditvijo vstopnih točk smo omejili dostop s kolesi in motornimi vozili ter namestili nove informativne table, ki na vstopnih točkah nudijo osnovne podatke o naravnem rezervatu in na preprost ter zabaven način upodabljajo pravila obiskovanja ter varstveni režim območja.«

Dijaki so s tematskimi grafiti poslikali opazovališče, foto: Bojana Lipej

Dijaki so s tematskimi grafiti poslikali opazovališče, foto: Bojana Lipej

Konec septembra, po zaključeni gnezditvi ptic, smo strojno odstranili zarast in tako prispevali k obvladovanju širjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki so v veliki meri preraščale območje. S čiščenjem zarasti in planiranjem zemljine smo vzpostavili odprte travnate površine, ki zagotavljajo večjo preglednost nad učno potjo in infrastrukturo za obisk, s tem pa večjo varnost in zmanjšanje kršitev varstvenega režima. Proces vzpostavitve tovrstnih travišč iz tal, preraščenih s tujerodnimi invazivnimi rastlinami, je večleten proces, zato bomo z vnosom semen in rastlin značilnih za ta tip travišč ter košnjo obravnavanega območja nadaljevali tudi v prihodnje. Brnistra in druge domorodne rastline, zasajene na nasipu pri opazovalnem stolpu, bodo sčasoma ustvarile dodatno prepreko prepovedanemu vzpenjanju na nasipe ter posledično vznemirjanje ptic in drugih živali na območju naravnega rezervata.

Pri urejanju območja so sodelovali tudi dijaki 4. letnika umetniškega oddelka likovne smeri Gimnazije Koper pod vodstvom profesorja in likovnega umetnika Mateja Kocjana. Dijaki so pod njegovim mentorstvom pripravili načrt in s tematskimi grafiti poslikali opazovališče, ki je bilo že večkrat tarča vandalov in neprimernega grafitiranja. Opazovališče je tako v novi podobi postalo prava umetnina na prostem.

Sporočilo za javnost (pdf)

Območje smo uredili s finančno pomočjo družbe Luka Koper d. d., zahvalna tabla, foto: Katja Mihalič

Območje smo uredili s finančno pomočjo družbe Luka Koper d. d., zahvalna tabla, foto: Katja Mihalič

DOPPS ostaja upravljalec Naravnega rezervata Škocjanski zatok še nadaljnjih deset let

Minister za okolje in prostor Simon Zajc in predsednik Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Rudolf Tekavčič sta 6. novembra 2019 podpisala aneks št. 2 h Koncesijski pogodbi za upravljanje Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Podlaga za podpis je bil Sklep Vlade Republike Slovenije (z dne 18. 7. 2019), s katerim je ta odločila, da se Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije koncesija po dvajsetih letih uspešnega upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok podaljšala za nadaljnjih deset let.

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je leta 1999 postalo prvi koncesionar za upravljanje zavarovanega območja narave v Sloveniji, in sicer leto prej razglašenega Naravnega rezervata Škocjanski zatok. V teh dvajsetih letih smo dosledno in z vestnostjo dobrega gospodarja izpolnjevali vse pogodbene obveznosti. Med glavnimi rezultati našega upravljavskega dela v sodelovanju z MOP, ZRSVN, ARSO, Mestno občino Koper, drugimi upravljavci in deležniki velja izpostaviti predvsem obnovo in habitatno ureditev Škocjanskega zatoka, ki je skupaj z načrtovanjem in pripravami potekala v letih 2000–2008 ter zgraditev infrastrukture za obisk naravnega rezervata v letih 2014–2016. Z obnovo je bil dosežen varstveni cilj naravnega rezervata: vzpostavljeno je bilo ugodno stanje varovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki ga DOPPS s strokovnim upravljanjem habitatnih tipov in habitatov vrst odtlej uspešno vzdržuje in nadgrajuje. Z zgraditvijo objektov je bila uresničena ureditev naravnega rezervata odprtega za javnost, delo z obiskovalci pa je uspešno steklo po odprtju objektov in naravnega rezervata marca 2016.

Podpis aneksa h koncesijski pogodbi. Foto: Alen Ploj

Minister Simon Zajc: »Zaradi dobrih rezultatov smo se na MOP odločili predlagati vladi, da se koncesijska pogodba z DOPPS podaljša. Mene veseli predvsem to, da je bil z obnovo dosežen cilj – to je ugodno stanje varovanih rastlinskih in živalskih vrst in habitatov. Naravni rezervat je namreč prav zaradi svoje pestrosti izjemno pomemben. Veseli me tudi, da je bila v zadnjih letih zgrajena infrastruktura, ki omogoča, da ljudje obiščejo ta rezervat na način, ki omogoča ohranjanje naravnih danosti.«

Na DOPPS smo bili v preteklih dveh desetletjih upravljanja uspešni tudi pri pridobivanju projektnih, sponzorskih in donatorskih sredstev ter ustvarjanju lastnih prihodkov rezervata, saj smo za urejanje in upravljanje območja dodatno pridobili približno 2 milijona evrov. Naša povezanost z lokalnim okoljem je zelo dobra, sodelovanje z Mestno občino Koper, Luko Koper d.d. ter drugimi deležniki, ki so tako iz javnega, kot tudi iz poslovnega in akademskega sektorja, pa v izrazito podporo ciljem naravnega rezervata.

Predsednik DOPPS, Rudolf Tekavčič, je ob tem poudaril: »Na društvu smo še posebej ponosni na uspešnost obnove in upravljanja Škocjanskega zatoka, kjer na 122 hektarjev velikem območju ohranjamo izjemno biotsko raznovrstnost. Od več kot 1400 evidentiranih živalskih in rastlinskih vrst je kar 254 vrst ptic, kar je več kot 65% vseh pri nas opaženih ptic. Tukaj je denimo v Sloveniji prvič začela gnezditi rjava čaplja. Tudi stanje habitatov je zelo ugodno, predvsem tistih, ki so na seznamu Natura 2000.«

Evropski teden mobilnosti bomo obeležili z dogodkom v »Zelenem srcu« mesta Koper

»Naše ulice, naše odločitve« je tema letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. To je projekt, ki nas želi spodbuditi, da sami oblikujemo takšno mesto, v kakršnem si želimo živeti. Svoje mesto moramo preurediti tako, da na prvem mestu ne bodo avtomobili, ampak ljudje, ki bomo v njem varni, vse bolj zdravi in zadovoljni.

Škocjanski zatok

Danes kar 72 odstotkov Evropejcev živi v urbanih območjih. Oaze ohranjene narave v neposredni bližini mesta, kot je Škocjanski zatok pri Kopru, so zato neprecenljive vrednosti za dobro počutje meščanov.
foto: Eva Vukelič

Glavni namen projekta je ozaveščati ljudi in jih spodbuditi, da tudi sami prispevajo k zmanjšanju onesnaženosti, ki jo povzroča promet, ter tako izboljšati kakovost življenja.

1 avtobus prepelje 75 ljudi – za to bi potrebovali kar 60 avtomobilov

Raziskave, izvedene v okviru Evropskega tedna mobilnosti, so pokazale, da je veliko državljanov Evropske unije (EU) zaskrbljenih zaradi kakovosti vdihanega zraka, število avtomobilov pa se kljub temu veča. Večina prebivalcev EU je zato naklonjena vzpodbujanju okolju prijaznih oblik prevoza. Podpirajo zamisli o povečanju zelenih površin, pločnikov in kolesarskih stez, da bi poživili sosesko, prispevali k boljši kakovosti zraka in zmanjšali zvočno onesnaženost v mestu.

Vabljeni na izlet po »Zelenem srcu mesta Koper«!

Naklonjenost prebivalcev do zelenih površin v mestih in v njihovi neposredni okolici se odraža tudi v vse večjem obisku Naravnega rezervata Škocjanski zatok – »Zelenega srca« mesta Koper.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki letos poteka med 16. in 22. septembrom, vas zato vabimo na voden izlet po tem edinstvenem območju.

Dobimo se v ponedeljek, 22.9.2014, ob 9.00 uri, pri prvi opazovalnici na sladkovodnem delu rezervata na Bertoški bonifiki.

Dostop z javnim prevozom:
Z vlakom ali medkrajevnim avtobusom, nato pa peš ali s kolesom po Parenzani – Poti zdravja in prijateljstva, speljani po trasi nekdanje ozkotirne železniške proge, ki je povezovala mesti Trst in Poreč.

V primeru dežja izlet odpade.

Prosimo vas, da se zaradi lažje koordinacije prijavite na elektronskem naslovu skocjanski@skocjanski-zatok.org ali nas pokličete na telefonsko številko 051 680 442. Na voljo smo vam tudi za dodatne informacije in morebitna vprašanja.

 
Izvedbo dogodka sofinancira Mestna občina Koper.
MO Koper

 
Poglejte si nagovor evropskega komisarja za okolje dr. Janeza Potočnika ob Evropskem tednu mobilnosti 2014.

 

Več o izletih v naravo:

K boljši kakovosti življenja pa seveda lahko prispevate tudi tekom celega leta. V knjižici Izleti z javnimi prevoznimi sredstvi in kolesom (pdf) smo poleg Naravnega rezervata Škocjanski zatok opisali še 19 izletov po Sloveniji, na katere se lahko podamo z javnim prevozom in kolesi. Vsi izleti pa so opisani tudi v poglavju Kam na izlet?.