Lovski inšpektor oglobil krivolovca, ki je pred nedavnim ob Ljubljanici ubil sokola selca

Včeraj je lovski in ribiški inšpektor obvestil DOPPS, da je krivolovcu, ki je 2. januarja letos na Naravnem spomeniku Ljubljanica ubil sokola selca izdal odločbo o prekršku in ga kaznoval z globo 420 EUR. Ko bo odločba pravnomočna bo izrekel še ukrep odvzema lovske izkaznice za dobo treh let.

Gre za krivolovca, ki je 2. januarja okrog 11 ure dopoldne z motornega čolna s puško šibrovko ustrelil zavarovanega in maloštevilnega sokola selca. Incident se je zgodil znotraj Naravnega spomenika Ljubljanica v Krajinskem parku Ljubljansko barje.

Lovski inšpektor je DOPPS obvestil, da je krivolovca oglobil po 11. točki 77. člena Zakona o divjadi in lovstvu, ki za nezakonit lov zavarovane živalske vrste predpisuje kazen od 420 do 1200 €. Inšpektor je izrekel globo v višini 420 €. Povedal je še, da lovski zakon predpisuje odvzem lovske izkaznice za dobo treh let, v primeru pravnomočno ugotovljene kršitve lovskih predpisov. Ko bo torej odločba pravnomočna, bo inšpektor krivolovcu odvzel lovsko izkaznico.

Veljavna lovska izkaznica je pogoj, da lahko lovec samostojno izvaja lov. Če oseba lovske izkaznice nima, lahko lovi le v spremstvu lovca, ki takšno izkaznico ima. Takšen je npr. slučaj z lovskimi gosti iz tujine.

Poleg ukrepov, ki so v pristojnosti lovskega inšpektorja, pa krivolovca verjetno čaka še disciplinski postopek v Lovski družini Brezovica, katere član je. Seznanjeni smo, da je v internih aktih te lovske družine določilo, da se za nezakonit lov zavarovane vrste osebo lahko izključi članstva.

V DOPPSu pozdravljamo hitro in odločno ukrepanje lovskega inšpektorja. Kazen, ki jo je izrekel sicer ni najvišja. Vendar je tukaj bolj pomembno, da je bila nepravilnost raziskana in kaznovana hitro, saj se s tem krepi zaupanje državljanov v pravno državo.

Hkrati v DOPPSu izražamo obžalovanje, da inšpekcija in policija nista enako učinkovito ravnala v primeru Tomišeljskih krivolovcev, ki so oktobra lani lovili na območju Naravnega rezervata Iški morost, kjer je lov prepovedan. Seznanjeni smo bili, da je inšpekcija postopek proti njim ustavila zaradi »pomanjkanja dokazov«. Prepričani smo, da je dokazov povsem dovolj. V naslednjih dneh bomo pripravili podrobnejši zbir dokazov o krivolovu na Iškem morostu in jih posredovali inšpekciji. Inšpekcijo bomo tudi pozvali, da od policije pridobi uradne zabeležke, saj so storilci ob policijski intervenciji policistom sami priznali, da so res izvajali lov v Naravnem rezervatu.

V DOPPSu želimo spodbuditi državljane, da so pozorni na morebitne primere krivolova povsod po Sloveniji in če so priča takšnim primerom, da jih sporočijo policiji in inšpekciji ter da o tem obvestijo tudi DOPPS, ki bo po svojih močeh prispeval pri spodbujanju odkrivanja krivolova. Verjamemo, da so ta prizadevanja dolgoročno tudi v prid lovski organizaciji.

 
Sporočilo za javnost (pdf)