Danes obeležujemo svetovni dan ptic selivk

Približno 19 % vseh vrst ptic na svetu je selivk, odstotek pa je v delih Evrope, kjer imamo izrazite letne čase, še precej višji. Ptice selivke velik del leta ne preživijo v Evropi, zato je za njihovo varstvo treba poskrbeti tudi izven naših meja. Prepoznavanje groženj, ki jim pretijo na selitvi in prezimovališčih, ter mednarodno sodelovanje je tako ključnega pomena za njihovo ohranjanje.

Drugo soboto v maju obeležujemo svetovni dan ptic selivk, katerega namen je ozaveščati o pticah selivkah in potrebi po mednarodnem sodelovanju za njihovo ohranitev.

Tema letošnje ozaveščevalne kampanje je voda.

Voda in z njo povezani habitati, mokrišča, so zelo pomembna za ptice selivke. Številne se v njih razmnožujejo, služijo pa jim tudi kot zelo pomembna postojanka med selitvijo. V njih se ustavijo, se spočijejo in si naberejo energijo za nadaljevanje naporne poti.

Vir: WMBD

Mokrišča sodijo med najhitreje izginjajoče ekosisteme. Ogroža jih predvsem izsuševanje, prekomerna raba vode in drugih virov, onesnaževanje, v zadnjih letih pa vse bolj tudi podnebne spremembe. V zadnjih 50 letih smo izgubili že 35 odstotkov svetovnih mokrišč. Njihova izguba ne ogroža »le« ptic in drugih živali ter rastlin. Od mokrišč smo odvisni prav vsi.

Pomembno je, da se zavedamo kako pomembna so mokrišča, zaustavimo njihovo uničevanje in z njimi upravljamo premišljeno, trajnostno in poskrbimo za njihovo obnovo.

Na DOPPS je aktivno ohranjanje in obnova mokrišč prioriteta že od samega pričetka delovanja. Danes smo upravljalci treh naravnih rezervatov z različnimi tipi mokrišč, kjer veliko časa namenimo prilagajanju novim izzivom in zagotavljanju njihove primarne funkcije tudi v prihodnje.

Več o upravljanju naših naravnih rezervatov najdete v novički Čas je za obnovo mokrišč

14. maj – Svetovni dan ptic selivk

Ptice selivke so tiste, ki se zaradi pomankanja hrane (zima, suša) umaknejo v druge kraje.

Približno 19 % vseh vrst ptic na svetu je selivk, odstotek pa je v delih Evrope, kjer imamo izrazite letne čase, še precej višji. Varstvo ptic selivk predstavlja poseben izziv, saj je zanj potrebno čezmejno sodelovanje.

Varstvo na gnezdiščih v Evropi po navadi ne zadostuje, saj pticam pretijo številne grožnje med selitvijo in na prezimovališčih, kjer preživijo zimo. Za učinkovito varstvo ptic selivk je zato izrednega pomena prepoznavanje teh groženj in primerno ukrepanje.

Svetlobno onesnaževanje je ena takšnih groženj.

Ptice selivke zaradi umetne svetlobe zgubljajo orientacijo, kar privede do trkov med nočno selitvijo, hkrati pa umetno podaljševanje dneva povzroča motnje v njihovi »notranji selitveni uri«.

Problematika svetlobnega onesnaževanja je tako resna, da so številna mesta po svetu sprejela drastične ukrepe v času spomladanske in jesenske selitve. Številna zatemnijo ali ugasnejo javno razsvetljavo, privatnim zgradbam pa za to nudijo olajšave in tehnološke rešitve.

Kljub vsemu pa nevarnost svetlobnega onesnaževanja ostaja pereč problem, saj se količina umetne razsvetljave na svetu poveča za 2 % letno.

Kaj lahko sami storimo za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja?

Eden najlažjih ukrepov je, da ugašamo luči, ko jih ne potrebujemo. Svetlobno onesnaževanje, kot tudi vsako drugo onesnaževanje, se lahko zmanjša edino z zavedanjem posameznika, da lahko s svojim načinom življenja odločujoče vpliva na okolje in kvaliteto bivanja.


Se še spomniš naših mladih belih štorkelj –
Bele, Kiki in Rikija?
Spremljaj jih na interaktivnem zemljevidu

Svetovni dan ptic selivk – 9. oktober 2021

Na svetu je opisanih več kot 11.000 vrst ptic in vsaj 40 % je selivk. Selitev ptic je eno najnevarnejših obdobij v življenju ptic, saj je energetsko zelo potratna in marsikatere ptice podležejo izčrpanosti, mlade ptice tudi zaradi pomankanja izkušenj. Na dolgi poti v tople kraje jim grozijo tudi številne druge nevarnosti, med drugimi trki v daljnovode, lov in naravne ujme. Pomembno je, da nevarnosti na selitvi prepoznamo, se jih zavedamo in jih skušamo omejiti, saj bomo le na ta način lahko prispevali k ohranitvi naših krilatih sosed tudi v prihodnje.

Togotniki. Foto: Alen Ploj

Naslednji vikend (9. in 10. oktober 2021) je posvečen pticam selivkam in našemu duševnemu zdravju.

Zakaj ju omenjamo skupaj?

V zadnjih 19-ih mesecih je pandemija vsakega posameznika tako ali drugače prizadela z različnimi skrbmi, tragedijami in omejitvami. Marsikdo je našel uteho v naravi in tako lahko odmislil na vsakdanje težave. Kako lahko narava in ptice pripomorejo k dolgoročnemu izboljšanju našega duševnega zdravja, so ugotovili v številnih raziskavah. Dokazali so, da je pri ljudeh, ki živijo v okoljih z več vegetacije in ptic, depresije in anksioznosti bistveno manj, dodatno pa nas prav diverziteta ptic dela srečnejše in zadovoljnejše. Ne gre le za opazovanje ptic, ki je številnim ljudem zelo prijetna, vesela in slikovita izkušnja, gre za to, da nas nezavedno pomirja že sama prisotnost ptic v našem okolju.


Povezave do člankov:


Na društvu se bomo Svetovnemu dnevu ptic selivk in Svetovnemu dnevu duševnega zdravja poklonili s tradicionalno Ptičarijado, kjer se bomo ob opazovanju ptic na Gorenjskem sproščali in seveda tudi zabavali.