Poziv – študentsko delo na temo varovanja gnezd belke

V okviru projekta VrH Julijcev (OP20.03926) in varstvenega cilja – izboljšanje stanja ohranjenosti belke s fizičnim varovanjem gnezd potrebujemo pomoč v obliki študentskega dela na terenu.

Delo bo potekalo predvsem v mesecu septembru na terenu in bo usmerjeno v spremljanje uspešnosti gnezditve belke,  natančneje spremljanje speljanih družin v času pred osamosvajanjem mladičev.

Za izvajanje študentskega dela so potrebne izkušnje iz samostojnih terenskih popisov ptic in sporočanja podatkov belke.

Zainteresirani študenti nam pošljete vaše podatke (ime, naslov, kontakt), v prijavi pa navedite tudi dosedanje izkušnje z izvajanjem samostojnih popisov ptic (navedba konkretnih popisnih shem v katerih ste sodelovali) in vaše izkušnje s popisi belke.

Prijave prosim pošljite do 15.8.2023 na naslov: tomaz.mihelic@dopps.si

Razpis za delovno mesto v Naravnem rezervatu Ormoške lagune (NROL)

Delovno mesto: DOPPS razpisuje prosto delovno mesto koordinatorja izobraževanja Naravnega rezervata Ormoške lagune.

Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti najmanj 7. (sedmo) stopnjo izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali magisterij po bolonjskem študijskem programu) s področja biologije, varstva narave, agronomije ali drugega sorodnega področja,
 • imeti izkušnje s pedagoškim delom, vodenjem skupin in interpretacijo narave,
 • znanje vsaj enega tujega jezika (prednostno angleščine),
 • vozniški izpit B kategorije, zaželen izpit F kategorije (traktor),
 • biti samostojen uporabnik programskega orodja Windows in Office (Word, Excel),
 • biti seznanjen s področjem varstva narave,
 • biti samoiniciativen in imeti dobre komunikacijske sposobnosti,
 • dobro poznavanje ptic,
 • imeti mora izkušnje s terenskim delom,
 • imeti mora izkušnje s projektnim delom,
 • zaželene so izkušnje pri delu z domačimi živalmi (konji, koze).

Prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami s področja izobraževanja, ornitologije, varstva narave in kmetijstva (štejejo tudi izkušnje v okviru študentskega in prostovoljnega dela).

Kraj zaposlitve: Naravni rezervat Ormoške lagune, občasno osrednja pisarna v Ljubljani in priložnostno na terenu na drugih projektnih območjih.

Trajanje zaposlitve: Delovno razmerje se sklepa za določen čas trajanja projekta (do junija leta 2022) s polnim delovnim časom in s 6 mesečnim poskusnim delom, z možnostjo trajne zaposlitve za nedoločen čas po zaključku projekta. Predviden začetek dela je 1. 6. 2021.

Zbiranje vlog: Pisne prijave s kratkim življenjepisom in z opisom izpolnjevanja pogojev pošljite do vključno srede 19. maja 2021 na naslov DOPPS, p.p. 2990, 1001 Ljubljana, s pripisom: »za razpis NROL«, ali na elektronsko pošto direktorju DOPPS: damijan.denac@dopps.si

Razpis za delovno mesto v NROL (pdf)

Razpis za delovno mesto varstveni ornitolog/ornitologinja – pripravnik

Delovno mesto: DOPPS razpisuje prosto delovno mesto varstvenega ornitologa/ornitologinje – pripravnika za izvajanje terenskih popisov ptic

Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • znanje determinacija ptic po videzu in petju,
 • izkušnje z opravljanjem kvantitativnih popisov ptic (npr. transektni popis ptic kmetijske krajine, popis preletov ujed, kartirni popis…),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • zaželena je 7. (sedma) stopnja izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali magisterij po bolonjskem študijskem programu) s področja biologije, varstva narave ali drugega sorodnega področja,
 • poznavanje programskih orodij Windows in Office (Word, Excel).

Prednost bodo imeli kandidati/kandidatke z več delovnimi izkušnjami pri zahtevnejših popisih ptic.

Kraj zaposlitve: Delo se bo izvajalo pretežno na terenu v osrednji in v jugozahodni Sloveniji.

Trajanje zaposlitve: Delovno razmerje se sklepa za določen čas štirih mesecev s polnim delovnim časom.

Zbiranje vlog: Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite do vključno torka, 31. marca 2020 do 12. ure, na e-naslov: dopps@dopps.si, zadeva »za razpis – terenski popisi«.

Razpis za delovno mesto varstveni ornitolog – pripravnik

Delovno mesto: DOPPS razpisuje prosto delovno mesto varstvenega ornitologa – pripravnika za izvajanje terenskih popisov ptic

Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • znanje determinacija ptic po videzu in petju,
 • izkušnje z opravljanjem kvantitativnih popisov ptic (npr. transektni popis ptic kmetijske krajine, popis preletov ujed, kartirni popis…),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • zaželena je 7. (sedma) stopnja izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali magisterij po bolonjskem študijskem programu) s področja biologije, varstva narave ali drugega sorodnega področja,
 • poznavanje programskih orodij Windows in Office (Word, Excel).

Prednost bodo imeli kandidati/kandidatke z več delovnimi izkušnjami pri zahtevnejših popisih ptic.

Kraj zaposlitve: Delo se bo izvajalo pretežno na terenu v osrednji in v jugozahodni Sloveniji.

Trajanje zaposlitve: Delovno razmerje se sklepa za določen čas petih mesecev s polnim delovnim časom.

Zbiranje vlog: Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite do vključno sobote, 23. marca 2019, na e-naslov: dopps@dopps.si, zadeva »za razpis – terenski popisi«.

Razpis za delovno mesto v Ljubljani

Delovno mesto: DOPPS razpisuje prosto delovno mesto varstvenega ornitologa za delo na projektu PoLJUBA v osrednji pisarni v Ljubljani.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti najmanj 7. (sedmo) stopnjo izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali magisterij po bolonjskem študijskem programu) s področja biologije, varstva narave ali drugega sorodnega področja
 • vozniški izpit B kategorije
 • razpolagati mora z avtom
 • zahtevnejše poznavanje programskega orodja Windows in Office (Word, Excel)
 • zaželeno je poznavanje GIS programskega orodja (Arc Wiev, MapInfo, ind)
 • seznanjenost s področjem varstva narave
 • samoiniciativnost in dobre komunikacijske sposobnosti
 • imeti izkušnje s terenskim delom

Prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami s področja projektnega dela, ornitologije, varstva narave in podobno (štejejo tudi izkušnje v okviru študentskega in prostovoljnega dela).

Kraj zaposlitve: DOPPS – osrednja pisarna v Ljubljani in na terenu

Trajanje zaposlitve: Delovno razmerje se sklepa za določen čas treh mesecev, s polnim delovnim časom, z možnostjo nadaljnje zaposlitve do konca trajanja projekta.

Zbiranje vlog: Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite do vključno petka, 23. marca 2018, na naslov: DOPPS, p.p. 2290, 1001 Ljubljana, s pripisom: »za razpis«.

V življenjepisu naj kandidati podrobneje opišejo zahtevane izkušnje oz. način pridobljenega znanja.

Zaposlitev sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Razpis (pdf)