Evropska zelena vez postala simbol miru in nov mejnik v mednarodnem sodelovanju naravovarstvenikov

Predstavniki organizacij

Zvezo Evropska zelena vez so ustanovili predstavniki 23 organizacij iz 14 držav, med njimi tudi DOPPS.
foto: Stanka Dešnik

Med 23. in 26. septembrom 2014 je v kraju Slavonice na Češkem potekala 8. vseevropska konferenca Evropske zelene vezi. Na njej so predstavniki 23 vladnih in nevladnih naravovarstvenih organizacij iz 14 držav iz območij ob nekdanji Železni zavesi ustanovili skupno zvezo, katere ustanovni član je tudi DOPPS.

Evropska zelena vez (z angleškim imenom European Green Belt) je iniciativa, ki od leta 2003 povezuje organizacije in zavarovana območja ob nekdanji Železni zavesi. To je območje od Barentsovega morja na severu do Črnega oziroma Jadranskega morja na jugu Evrope, kjer so v času hladne vojne in po njenem koncu leta 1989 obsežna območja narave ostala zelo dobro ohranjena.

Zemljevid

Vzdolž nekdanje železne zavese danes najdemo številna zavarovana območja, ki kažejo na veliko ohranjenost narave vzdolž Evropske zelene vezi.

Danes Evropska zelena vez, ki poteka vzdolž te nekdanje delitve Evrope, predstavlja hrbtenico vseevropskega ekološkega omrežja. Njena izredna pomembnost je jasna: 40 narodnih parkov leži neposredno na Evropski zeleni vezi in več kot 3.200 zavarovanih območij narave leži v 50 kilometrskem vplivnem območju na obeh straneh Evropske zelene vezi, ki hkrati prečka skoraj vse evropske bio-geografske regije.

Skupaj za ohranjanje narave v Evropi

Pomemben del konference je bila ustanovitev Zveze Evropska zelena vez, v okviru katere bodo naravovarstvene organizacije lažje ureničevale poslanstvo te inciative. To pa je ohranitev območij ohranjene narave in kulturne krajine vzdolž Evropske zelene vezi ter trajnosten razvoj teh območij za naravo in ljudi, ki tukaj živijo.

Na konferenci so pristopne organizacije določile tudi organizacijsko strukturo, ki bo iniciativo vodila v prihodnje. Gregor Domanjko, ki je na konferenci v imenu DOPPS podpisal pristopni dokument, pojasnjuje: »S članstvom v zvezi bo DOPPS aktivno sodeloval pri razvoju območij ob nekdanji Železni zavesi in pri prijavi skupnih projektov te organizacije na različnih mednarodnih razpisih. Z izmenjavo izkušenj in pridobivanjem finančnih sredstev želimo še učinkoviteje izvajati naše naravovarstvene aktivnosti in posledično uresničevati naše poslanstvo v tem delu Evrope«.

Poleg DOPPS je iz Slovenije k Zvezi pristopil še Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve, na konferenci pa so sodelovali tudi predstavnica Javnega zavoda krajinski park Goričko in predstavnika Dr. Šiftarjeve fundacije.

Več o konferenci in Evropski zeleni vezi.