Mladi spoznavali naravno bogastvo reke Drave

Na letošnjem Zimskem mladinskem ornitološkem raziskovalnem taboru Drava 2015, ki je potekal od 14. do 18. fabruarja 2015 na Osnovni šoli Breg, Ptuj, je 15 udeležencev spoznavalo naravno bogastvo reke Drave in širše okolice, ki jo je skozi zgodovino izoblikovala naša največja reka. Tabor je organiziralo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v okviru projekta »LIVEDRAVA« (LIFE11 NAT/SI/882, izpeljanim s prispevkom LIFE, finančnim instrumentom Evropske unije), ki je namenjen obnovi rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji.

2015_02_20_teren_Breg_TilenBasle

Udeleženci med opazovanjem vodnih ptic na Ptujskem jezeru.
foto: Tilen Basle

Na Zimski mladinski ornitološki raziskovalni tabor se je letos prijavilo 15 udeležencev iz vse Slovenije. Delo je potekalo v petih skupinah, ki so jih vodili mentorji, izkušeni ornitologi. Mladi so se na taboru učili prepoznavanja ptic in načinov njihovega raziskovanja, se seznanili z naravovarstveno tematiko ter izmenjavali ideje in izkušnje z vrstniki, ki jim je skupno zanimanje za ptice in naravo.

Ptice so raziskovali od zgodnjih jutranjih do poznih večernih ur. Vsaka skupina se je posvetila raziskovanju določene teme, poudarek pa je bil na zimskih gostih, pticah, ki se na reko Dravo in priselijo le pozimi. Udeleženci so ob koncu tabora obdelali pridobljene podatke, pripravili poročila, plakate in predstavitve ter rezultate svojega dela predstavili javnosti, s čimer so prispevali k širjenju znanja in osveščanju na tem področju.

2015_02_20_skupinska_taborBreg_DominikBombek

Udeleženci in mentorji tabora, ki je tokrat potekal v sklopu projekta LIVEDRAVA.
foto: Dominik Bombek

Mladi so bili nad opazovanji in novimi znanji, ki so jih pridobili na taboru navdušeni. Vanesa Bezlaj iz Medvod o tem, zakaj se je začela ukvarjati ravno s pticami: »Preprosto so mi všeč, morda zato ker letijo in so zaradi tega tako svobodne. Prav tako mnoge izmed njih prav lepo pojejo.«

»Ornitoloških taborov se rad udeležujem, ker na njih vidimo zanimive vrste ptic, ki jih na izletu z družino ali okoli doma ne vidim.« je povedal Rok Lobnik iz Maribora in dodal: »S pticami in naravo poskušam navdušiti tudi sošolce, vendar se jim včasih zdim malce tečen.«

»Z ornitološkimi tabori želimo mlade navdušit nad opazovanjem ptic, predvsem pa v njih vzbuditi skrb in čut za naravo. Danes mladi vse preveč časa preživijo za računalniškimi ekrani, zaradi česar zgubljajo stik z naravo. Preko zabavnega, poučnega, hkrati pa raziskovalnega dela jim tako približamo naravo ter predstavimo ekološke zakonitosti. Potrebno je razumeti, da se danes izdelki na policah trgovin ne znajdejo kar tako, vse pride iz zemlje.« je povedal Tilen Basle, vodja tokratnega tabora.

Projekt z naslovom »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela reke Drave v Sloveniji« ali na kratko LIVEDRAVA je zaživel leta 2012 in bo trajal vse do konca leta 2017. Na območju reke Drave izvajamo ukrepe za izboljšanje habitatov gnezdečih in selečih se vrst ptic ter drugih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Nekdanje bazene Tovarne sladkorja Ormož preurejamo v naravni rezervat, kjer bomo ponovno vzpostavili selitvene poti za seleče se ptice, hkrati pa bo rezervat imel pomembno raziskovalno in izobraževalno vlogo.

Sporočilo za javnost: Mladi spoznavali naravno bogastvo reke Drave (pdf)