Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras

Projekt ZA KRAS je namenjen izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 – Kras. V projektu se DOPPS še posebej posveča varstvu velike uharice z vzpostavitvijo mirnih con in izolacijo nevarnih daljnovodov, ter varstvu ptic kraških travišč, katerim so namenjeni predvsem ukrepi odprave zaraščanja. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani Parka Škocjanske jame.

 

Ptice – aplikacija za prepoznavanje in beleženje ptic na Krasu

Vsebinska zasnova: Tomaž Mihelič, Urška Koce
Tehnična realizacija: Jože Senegačnik
Opisi ptic: Matija Medved Mlakar, Tomaž Mihelič
Ilustracije: Szabolcs Kókay
Zvočni posnetki: https://xeno-canto.org
Grafična podoba: Jasna Andrić

Link na prenos mobilne aplikacije.

Verzija aplikacije: 1.0.4 (Build#: 1)

Aplikacija je bila izdelana v okviru projekta ZaKras – OP20.01465, ki ga je sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

© DbProf d.o.o., Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), 2022–2023