Ornitološka šola za učitelje

Ornitološka šola za učitelje je izobraževalni seminar, ki ga DOPPS vsako leto organizira za pedagoške delavce z različnih stopenj in področij šolskega sistema. Na seminarju učiteljem in mentorjem predstavimo različne možnosti za uporabo ptic pri šolskem delu ter vas podrobneje seznanimo z ornitologijo in varstvom narave.

Predavatelji so priznani strokovnjaki s področja ornitologije in pedagoškega dela z mladimi.

Dodatne informacije
Tilen Basle
koordinator izobraževanja DOPPS
tilen.basle@dopps.si
01 426 58 75

Vtisi učiteljev

“Zelo sproščeno in ugodno ozračje za sklepanje poznanstev, izmenjavo informacij in morebitnih sodelovanj.”
Kranj, 2010

“Vzdušje je bilo zanimivo, poučno, prijetno in prijateljsko – kot da bi že leta skupaj sodelovali.”
Kranj, 2010
“Zelo profesionalno organizirano in z občutkom za udeležence. Dobro in sproščeno sodelovanje med predavatelji in udeleženci. Predavatelji so bili odlični in posledično predavanja.”
Kranj, 2010
“Seminarja sem se udeležila, ker bi rada izkoristila možnosti, ki mi jih ponuja okolica šolske stavbe, in ptice predstavila otrokom.”
Ljubljana, 2010
“Odlična organizacija! Vključiti bi bilo potrebno tudi več srednjih šol.”
Ljubljana, 2010
“Ornitološke šole sem se udeležila, ker sem želela pridobiti dodatno znanje in nove izkušnje za šolsko delo.”
Ljubljana, 2010
“Zelo pohvalno, teoretična izhodišča in vedenja ste podprli s praktičnimi izdelki in znanji.”
Ljubljana, 2010
“Ker sem začetnik na ornitološkem področju sem se seminarja udeležil za pridobitev uporabnih idej za delo.”
Ljubljana, 2010
“Za sodelovanje na Ornitološki šoli sem se odločila, ker me je zanimalo, kako se lotiti raziskovanja in opazovanja ptic ter kako napisati raziskovalno nalogo.”
Ljubljana, 2010
“S srečanja odhajam zadovoljna, polna idej in dobre volje. Hvala.”
Ljubljana, 2010
“Na šoli že vodim ornitološki krožek, zato sem prišla po dopolnitev dosedanjih znanj in da s svojimi izkušnjami spodbudim sodelavke in druge udeležence.”
Ljubljana, 2010
“Zelo dosledno, s skrbjo pripravljeno, prijetno vodeno in izpeljano. Zelo pohvalno.”
Ljubljana, 2010
“Na Ornitološko šolo sem prišla, ker sem komaj začela s tem poklicem in si želim pridobiti čim več koristnih informacij. Na seminarju sem se počutila odlično.”
Lendava, 2011
“Pohvala za organizacijo in prizadevnost. Občutiti je, da »dihate« za to.”
Lendava, 2011
“Dobila sem veliko informacij in ogromno gradiva za delo v šoli in doma. Navdušena!”
Lendava, 2011
“Vse je minilo zelo hitro, pestro in zanimivo. Predavatelji so bili zelo sistematični, kar mi je bilo najbolj všeč!”
Lendava, 2011
“Prišla sem, da osvežim znanje, dobim kakšno novo idejo in da srečam tudi nove ljudi. Vse je bilo zelo uporabno, zato ocenjujem pozitivno. Hvala vam!”
Lendava, 2011
“Za sodelovanje sem se odločila zaradi zanimive vsebine in spodbujanja kolegov, da bi se seznanila z novostmi za delo z učenci. Bilo mi je zelo všeč. Pohvala vsem predavateljem in organizatorjem!”
Lendava, 2011
“Na izobraževanju mi je bil všeč način organizacije in potek programa.”
Ljubljana, 2012
“Predavanja so bila kratka, zanimiva in uporabna.”
Ljubljana, 2012
“Šole sem se udeležila, da pridobim novo znanje o pticah, ki bi ga uporabila pri vodenju šolskih skupin na učni poti.”
Ljubljana, 2012
“Zanimiva tema seminarja, dobro je bilo tudi, da smo učitelji dobili nove ideje od kolegov učiteljev (zadnje predavanje).”
Ljubljana, 2012
“Všeč mi je bilo prav vse. Vsekakor je ta izobraževanje vredno in pomembno obdržati tudi v prihodnje.”
Ljubljana, 2012
“Od vsakega predavatelja bom lahko nekaj uporabila pri svojem delu. Organizacijo pa lahko le pohvalim – vse skrbno načrtovano in izvedeno.”
Ljubljana, 2012
“Za sodelovanje sem se odločila, ker me to področje zanima, prav tako zanima tudi moje učence.”
Ljubljana, 2012

8. Ornitološka šola za učitelje, Ljubljana, 2013

Dvodnevno izobraževanje je potekalo oktobra 2013 v Ljubljani. Udeležilo se ga je 17 učiteljev iz osnovnih in srednjih šol, vzgojiteljev v vrtcu in študentov – bodočih učiteljev. V okviru teoretičnega dela smo udeležencem predstavili različne metode raziskovanja ekologije ptic ter primere raziskav v bližnji okolici šol.

Drugi del izobraževanja je potekal v parku Tivoli, kjer so učitelji pod vodstvom ornitologov tudi sami opazovali, določali in popisovali ptice ter ob tem spoznavali najpogostejše vrste, ki se pojavljajo v naseljih.

foto1,eva_horvat

Na izobraževanju smo se še posebno osredotočili na to, kako lahko mladi z opazovanjem in raziskovanjem ptic v mestnih okoljih osvojijo različne pojme s področja ekologije.
foto: Marina Grilj

Program izobraževanja (pdf)

7. Ornitološka šola za učitelje, Ljubljana, 2012

Posebna tema izobraževanja, ki je potekalo oktobra 2012, so bile selitve ptic. Na predavanjih v prostorih Biološkega središča v Ljubljani smo udeležencem podrobneje predstavili ta izredno zanimiv naravni pojav ter znanstvene metode raziskovanja in problematiko varstva ptic selivk. S konkretnimi primeri dobrih praks smo predstavili tudi nekatere metode raziskovanja ptic v okolici šol.

Izobraževanje smo nadaljevali s praktičnim prikazom proučevanja selitev ptic v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Tu smo demonstrirali tudi potek naravoslovne ekskurzije – udeleženci so zaigrali vlogo učencev, ki so se pod vodstvom mentorjev učili opazovanja ptic na terenu.

foto1,eva_horvat

Dvodnevnega brezplačnega izobraževanja se je udeležilo 39 učiteljev iz osnovnih in srednjih šol ter Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti iz vse Slovenije. Pridružili so se nam tudi študentje – bodoči pedagogi.
foto: Petra Hladnik

Program izobraževanja (pdf)

6. Ornitološka šola za učitelje, Lendava, 2011

Januarja 2011 smo v prostorih Dvojezične osnovne šole I Lendava organizirali 6. Ornitološko šolo za učitelje. Udeleženci so prisluhnili petim strokovnim ornitološkim in pedagoškim predavanjem ter dvema predstavitvama izobraževalnih akcij, ki jih DOPPS vsako leto organizira za mlade. Posebno predavanje smo namenili tudi beli štorklji, ptici leta 2011.

foto1,eva_horvat

Enodnevnega brezplačnega izobraževanja se je udeležilo 20 učiteljev, večinoma iz pomurskih osnovnih in srednjih šol.
foto: Barbara Vidmar

Program izobraževanja (pdf)

5. Ornitološka šola za učitelje Ljubljana 2010

Na izobraževanju, ki je oktobra 2010 potekalo v Ljubljani, smo 24 udeležencem predstavili načine motivacije mladih, vlogo mentorja pri raziskovalnem delu in proces izdelave dobre raziskovalne naloge. Na praktični delavnici smo demonstrirali tudi aktivnost izdelovanja gnezdilnic z učenci, katerih vlogo so prevzeli udeleženci seminarja.

Urejanje pticam prijazne okolice šole je odličen način, kako lahko svet ptic in narave približamo mladim. To je tudi dobra priložnost, da učence uvedemo v prvo raziskovalno delo na področju biologije in naravoslovja.

Eva Vukelič

Predavatelji so pripravili več krajših predstavitev načinov raziskovanja ptic v okolici šol s pomočjo krmilnic, gnezdilnic, urejanja šolskega vrta in drugih aktivnosti.
foto: Eva Vukelič

Program izobraževanja (pdf)

4. Ornitološka šola za učitelje, Kranj, 2010

Po nekajletnem premoru smo februarja 2010 ponovno organizirali Ornitološko šolo za učitelje. Tokrat smo poseben poudarek namenili izdelavi mladinske raziskovalne naloge ter vlogi mentorjev v tem procesu.

Dvodnevnega seminarja se je udeležilo 11 udeležencev, ki so se seznanili z različnimi popisnimi metodami in raziskovalnim delom v ornitologiji. Kot konkretno temo in priložnost za mladinsko raziskavo pa smo učiteljem predstavili kmečko lastovko, ptico leta 2010, popisno metodo za to vrsto in projekt Srečanje mladih ornitologov Slovenije.

Eva Vukelič

Drugi dan seminarja smo obiskali naravni rezervat Škocjanski zatok, kjer smo predstavili zgodovino rezervata in spoznali raznolike vrste ptic, ki živijo na tem mokrišču.
foto: Eva Vukelič

Program izobraževanja (pdf)

1., 2. in 3. Ornitološka šola za učitelje, Ptuj, 1995–1996

V letih 1995 in 1996 so v Domu Štrk v Spuhlji pri Ptuju potekale prve tri Ornitološke šole za učitelje biologije. Cilj teh usposabljanj je bil metodološko in strokovno usposobiti učitelje biologije osnovnih in srednjih šol ter mentorje v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti za samostojno ornitološko delo.

Ornitološke šole so potekale v obliki večdnevnih izobraževalnih usposabljanj, na katerih so delovale manjše tematske skupine pod vodstvom mentorjev. Posebna pozornost je bila namenjena terenskemu delu, saj je tako učinek izkušenjskega učenja večji in prenos v prakso boljši. Vsi udeleženci so bili seznanjeni z delom vseh mentorjev. Čas, ko skupine niso bile na terenu, smo izkoristili za predavanja in videoprojekcije.

Udeleženci so s pomočjo zagnanih mentorjev, ki so nanje v delovnih skupinah prenašali svoje znanje, spoznali večino najpogostejših vodnih ptic v Sloveniji, preizkusili metodo štetja vodnih ptic s spektivom in metodo preučevanja prehrane sov z analizo izbljuvkov. Proučevali so tudi pomen koridorjev rečnih lok za hranjenje in selitev ptic, spoznavali ornitofavno kulturne krajine in se seznanili z ogroženostjo ptic ter drugih živali in rastlin zaradi sprememb njihovih življenjskih okolij.

Učitelji biologije so ob zaključku ornitoloških šol navedli, da so dobili kopico zamisli za delo v šoli, novo praktično in teoretično znanje ter spoznali, kako se lotiti raziskav, določati vrste ptic ter urediti in objaviti podatke.