Sporočite redkost

Nacionalna komisija za redkosti zbira ter neodvisno in strokovno presoja podatke o opazovanjih redkih vrst ptic na območju Slovenije. Obravnavana opazovanja, tako potrjena kot zavrnjena, nato objavi v rednih letnih poročilih.

Verodostojni podatki o opazovanjih redkih vrst ptic so temelj za morebitne nadaljnje ornitološke raziskave. Vsak opazovalec ptic mora biti seznanjen z aktualnim seznamom vrst, ki jih komisija obravnava, in ažurno pošiljati podatke o lastnih opazovanjih. Le z dobrim sodelovanjem bomo namreč lahko bogatili naše vedenje o pojavljanju redkih vrst v Sloveniji.

Izpolnite spletni obrazec za sporočanje redkosti, kateremu priložite vso morebitno dodatno gradivo, kot so fotografije. Prejem poročila bomo potrdili s povratnim sporočilom. Za dodatne informacije se obrnite na mitja.denac@gmail.com.