Zadnje odločitve

Spodnji seznam je neuraden in informativne narave. Pred objavo poročila komisije v reviji Acrocephalus so še možne spremembe. Pričujoči seznam ni primeren za citiranje.

Potrjena opazovanja iz kategorije A

Mala gos Anser erythropus,, 8. 3. 2018, Amerika, Ormoško jezero, 2 ad. (L. BOŽIČ pisno)

Rjasta kozarka Tadorna ferruginea, 15. 1. 2015, Šmartinsko jezero, 1 os. (M. GAMSER pisno)

Bahamska raca Anas bahamensis, 20. 1. 2015, reka Ljubljanica, Prule, Ljubljana (M. GABERŠEK pisno)

Mandarinka Aix galericulata,, 5. 2. 2015, reka Drava, Lent, Maribor, 1 ♂ (S. DOBNIKAR pisno)

Mandarinka Aix galericulata,, 14. 2. 2015, reka Drava, Koblarjev zaliv, 1 ♂ (S. DOBNIKAR pisno) – isti osebek

Mandarinka Aix galericulata,, 8. 3. 2015, Postojnska jama, 1 ♂ (A. KOTNIK, T. MIHELIČ pisno)

Mandarinka Aix galericulata,, 9. 2. 2015, jezero Črnava, Preddvor, 1 ♂ (M. PODLOGAR pisno)

Mandarinka Aix galericulata,, 9. 2. 2015, jezero Črnava, Preddvor, 1 ♂ (I. A. BOŽIČ pisno)

Biserna grlica Streptopelia chinensis,, IV.–V. 2014, Godovič, 1 os. (P. GROŠELJ pisno)

Nilska gos Alopochen aegyptiacus,, 11. 4. 2015, zadrževalnik Medvedce, 1 os. (A. PLOJ pisno); 9. 4. 2015, Ormoško jezero (L. BOŽIČ pisno)

Rjavoperuti kanjar Parabuteo unicinctus,, 10. 4. 2015, Hraške mlake, 1 os. (D. GROŠELJ, D. ŠERE pisno)

Konopeljščica Carduelis citrinella, 20. 11. 2014, Godovič, 1 1cy ♀ (P. GROŠELJ pisno)

Konopeljščica Carduelis citrinella, 13. 12. 2014, Godovič, 1 ad. ♂ (P. GROŠELJ pisno)

Konopeljščica Carduelis citrinella, 13. 12. 2014, Godovič, 1 1cy ♀ (P. GROŠELJ pisno)

Zimska raca Clangula hyemalis, 9. 1.–5. 3. 2015, Trbojsko jezero, 1 ♀ (B. BLAŽIČ, J. HANŽELJ, B., G., T. MIHELIČ pisno)

Dular Charadrius morinellus, 23. 3. 2015, Parti, Ljubljansko barje, 3 os. (L., N. POLJANEC, K., M. DENAC pisno)

Stepski lunj Circus macrourus,, 28. 3. 2015, zadrževalnik Medvedce, 1 ad. ♂ (M. SENIČ, D. STANIČ pisno)

Dular Charadrius morinellus, 29. 3. 2015, zadrževalnik Medvedce, 5 os. (T. BASLE, M. GAMSER, L. BOŽIČ, J. HANŽELJ, A. PLOJ, T. PRŠIN pisno)

Stepski lunj Circus macrourus,, 4. 4. 2015, Ig, Ljubljansko barje, 1 ♀ (N. POLJANEC pisno)

Rjavoglavi srakoper Lanius senator,, 23. 4. 2015, Kozlarjeva gošča, Ljubljansko barje, 1 ad. obr. (D. FEKONJA, D. ŠERE pisno)

Plevica Plegadis falcinellus,, 27. 4. 2015, Dolenje jezero, Cerkniško jezero, 1 ad. (M. DENAC pisno)

Rjava cipa Anthus campestris,, 29. 4. 2015, Spodnje Jablane, 1 os. (D. BORDJAN pisno)

Rjava komatna tekica Glareola pratincola,, 29. 4. 2015, zadrževalnik Medvedce, 1 os. (D. BORDJAN, M. GAMSER, A. TOMAŽIČ pisno)

Rjava komatna tekica Glareola pratincola,, 30. 4. 2015, zadrževalnik Medvedce, 1 os. (G. BERNARD pisno)

Zimska raca Clangula hyemalis, 22. 3. 2015, 9. 5. 2015, 14. 5. 2015, Hraške mlake, 1 ♀ (B. BLAŽIČ, A. KOTNIK, N. POLJANEC pisno)

Ploskokljuni liskonožec Phalaropus fulicarius, 9. 5. 2015, zadrževalnik Medvedce, 1 os. (M. DENAC, M. GAMSER pisno)

Laški škrjanec Melanocorypha calandra, 10. 5. 2015, Dragonja, 2 os. (A. SOVINC, D. ŠERE pisno)

Laški škrjanec Melanocorypha calandra, 20. 5. 2015, Lera, Sečoveljske soline, 1 os. (I. ŠKORNIK pisno)

Zalivski galeb Chroicocephalus genei, 25. 11. 2014, Vrhniški glinokopi, 1 ad. (T. REMŽGAR pisno)

Koconoga kanja Buteo lagopus, 2. 11. 2014, Murska šuma, 1 os. (G. DOMANJKO, M. PODLETNIK pisno)

Rožnati škorec Pastor roseus, 25. 5. 2014, Ozeljan, 2 os. (J. FIGELJ, M. PREGELJ pisno)

Južna postovka Falco naumanni, 26.-27 5. 2014, Manče, 1 ad. ♂ (P. KREČIČ pisno)

Klavžar Geronticus eremita, 30. 4. 2014, Podraga, 1 os. (P. KREČIČ pisno)

Zlatovranka Coracias garrulus, 25. 5. 2014, Kalce, Logatec, 1 os. (P. HLADNIK pisno)

Zimska raca Clangula hyemalis, 17.–26. 1. 2015, Ormoško jezero, 1 ♀ (L. BOŽIČ pisno); 7. 2.–9. 4. 2015, Ptujsko jezero, 1 ♀ (L. BOŽIČ pisno) – verjetno ista osebka

Zlatouhi ponirek Podiceps auritus, 2. 1. 2015, Fontanigge, Sečoveljske soline, 1 os. (L. POLJANEC pisno)

Zlatouhi ponirek Podiceps auritus, 31. 1. 2015, Markovci, Ptujsko jezero, 1 os. (L. POLJANEC pisno)

Rjavoglavi srakoper Lanius senator, 19.–20. 8. 2015, Voglje, 1 1cy (D. ŠERE, J. HANŽEL pisno)

Školjkarica Haematopus ostralegus, 27. 7. 2015, Ptujsko jezero, 11 os. (D. BORDJAN pisno)

Gaga Somateria mollissima, 22. 7. 2015, Strunjan, 1 ad. ♂ (L. & N. POLJANEC pisno)

Rožnati škorec Pastor roseus, 1. 6. 2015, Dragomer, 1 ad. ♂ (M. DE GROOT, E. VUKELIČ pisno)

Kratkoprsti škrjanček Calandrella brachydactyla, 28. 5.–14. 6. 2015, Ajdovščina, 1 os. (J. FIGELJ, T. REMŽGAR, M. DENAC, L., N. POLJANEC pisno)

Rjavoglavi srakoper Lanius senator, 2. 4. 2015, Fontanigge, Sečoveljske soline, 1 ad. (J., L., N. POLJANEC pisno)

Rjavoglavi srakoper Lanius senator, 18.–20. 5. 2015, NRIM, Ljubljansko barje, 1 ad. (K. DENAC, T. MIHELIČ pisno)

Moškatna bleščavka Cairina moschata, 11. 3. 2015, Sečoveljske soline, 2 os.(D. POKLEKA pisno)

Rjasta kozarka Tadorna ferruginea, 24. 7. 2015, dvorec Črnelo, Turnše, 1 os. (D. BORDJAN pisno)

Rožnatokljuna žvižgavka Netta peposaca, 24. 7. 2015, dvorec Črnelo, Turnše, 2 (1 ♂, 1 ♀) (D. BORDJAN pisno)

Belolična gos Branta leucopsis, 24. 7. 2015, dvorec Črnelo, Turnše, 1 os. (D. BORDJAN pisno)

Rjavi jastreb Aegypius monachus, 21. 3. 2014, Nanos, 1 os. (P. KREČIČ pisno)

 

Zavrnjeno

Močvirska uharica Asio flammeus, 17. 9. 2014, Mali Otok, Postojna, 1 os.

Sredozemski sokol Falco eleonorae, 5. 7. 2014, Movraški Kuk, 1 ad. (svetla oblika)

Konopeljščica Carduelis citrinella, 11. 6. 2014, med planino Dedno polje in planino Ovčarijo, 1 ad. ♂

Laški škrjanec Melanocorypha calandra, 3. 5. 2015, Mali Otok, Postojna, 1 os.

Rožnati škorec Pastor roseus, 30. 4. 2015, Ribnica na Dolenjskem, 1 ad.