Zadrževalnik Medvedce – IBA Črete

Opis območja
V panonskem delu Slovenije je zadrževalnik Medvedce tretja največja sklenjena vodna površina. Zgrajen je bil leta 1990, sprva za zadrževanje visokih voda številnih poplavnih potokov in za potrebe namakanja kmetijskih površin. Danes služi z gospodarskega vidika kot ribogojnica in je za varstvo ptic izjemnega pomena. Od leta 2008 ima zadrževalnik Medvedce skupaj z okoliškimi poplavnimi gozdovi status Mednarodno pomembnega območja za ptice (IBA Črete). Na zadrževalniku prevladuje vodno rastlinstvo, na posameznih obronkih pa najdemo tudi redke poplavne travnike in gozdove. Območje prepredajo številni izsuševalni jarki, ki v času močnega deževja poplavijo, kar privablja številne pobrežnike, ki se tu prehranjujejo. Zahodni del zadrževalnika je prekrit z velikimi sestoji rogozja in trstičja, ki nudijo zavetje mnogim redkim ptičjim vrstam, ki tukaj gnezdijo. Vodni zadrževalnik vsako leto jeseni izpraznijo zaradi izlova rib. Pozimi je preostala vodna površina pogosto v celoti zaledenela.

Dostop
Severno od zadrževalnika je kraj Pragersko, ki predstavlja večje železniško križišče (Ljubljana–Maribor–Ptuj). Prihodi in odhodi vlakov so pogosti, med tednom vsako uro, ob koncu tedna vsaki dve uri. Zadrževalnik je od Pragerskega oddaljen slabe štiri kilometre, zato se lahko brez večjih težav do njega odpravimo peš ali s kolesom. Najbolje je, da v začetku poti sledimo znakom za mednarodno strelišče. Pot se razcepi pri regionalnem smetišču, kjer nadaljujemo pot naravnost proti jugu. Asfaltna cesta nas vodi mimo travnikov, gozdičkov in potoka Polskave. Kmalu prispemo do naslednjega križišča, kjer zavijemo na stransko cesto naravnost proti jugu. Nato čez kakšnih štiristo metrov pred ostrim levim ovinkom zagledamo most, pred katerim zavijemo levo na makadamsko cesto, ki nas pripelje ob manjšem kanalu naravnost do visokovodnega nasipa zadževalnika. Vožnja s kolesom s Pragerskega do Medvedc traja približno petnajst minut, hoja pa slabo uro.

Opis poti
Po visokovodnem nasipu vodi široka pot okoli celotnega zadrževalnika, katerega obseg meri približno šest kilometrov.

Ptice
Območje zadrževalnika je izrednega pomena pri gnezdenju in selitvi ptic. Na Medvedcih redno gnezdijo številne vodne vrste ptic, ki so drugod po Sloveniji zelo redke. To so zlasti različne vrste rac, kot so konopnica, reglja, kostanjevka in žličarica. Veliki sestoji trsta omogočajo dobre pogoje za gnezdenje nekaterih skrivnostnih in malo poznanih vrst ptic, kot so denimo bobnarica, številne tukalice, rjavi lunj in rjava čaplja. Za slednjo je zadrževalnik edino znano gnezdišče v Sloveniji. Največ ptic se pojavlja med selitvijo. Takrat je možno opazovati tudi več tisoč vodnih ptic naenkrat, ki si po dolgi poti spet nabirajo moči. Na preletu so pogoste večje jate galebov, čiger, lunjev, prib in togotnikov, z zadnjem času pa se redno pojavlja tudi močvirska uharica. Nad tem območjem se ustavlja tudi nekaj redkih vrst ptic: plevice, škarniki, kaspijske čigre in različne vrste prodnikov. V hladnem delu leta in med selitvijo so glavna atrakcija velike bele čaplje; vsak večer se zbere več sto osebkov, ki prenočujejo na sredini zadrževalnika. Na zadrževalniku Medvedce in v njegovi okolici je bilo doslej opaženih 265 različnih vrst ptic, od teh 57 vrst gnezdilk, ki večinoma predstavljajo varstveno pomembne vrste.

Druge rastline in živali
Na zadrževalniku lahko opazujemo žabe plavčke in zanimive oranžne barjanske cekinčke. Najpogostejša vodni rastlini sta vodni orešek in dristavec. Opazujemo pa lahko tudi rastlino štirilistno marzilko.

Zanimive povezave
Mednarodno pomembno območje (IBA) Črete