Kdaj in kako opazovati ptice?

Kdaj opazovati ptice?

Obdobje v letu

Ptice lahko opazujemo skozi vse leto in v vsakem letnem času lahko vidimo kaj zanimivega. Vrste lahko glede na njihovo pojavljanje tekom leta zaradi lažjega prepoznavanja razdelimo v nekaj osnovnih skupin.

foto1, avtor

Večina gnezdilk pri nas gnezdi od marca do julija. Takrat s petjem intenzivno označujejo svoje teritorije, valijo in kasneje lovijo hrano za svoje mladiče. Če se ptice na nekem ožjem območju zadržujejo tudi izven gnezditvene sezone, torej vse leto, jih imenujemo stalnice. Na fotografiji je bela pastirica z mladičem.
foto: Eva Vukelič
foto2, avtor

Selivke so ptice, ki po koncu gnezditve, običajno v jeseni med avgustom in novembrom, po selitveni poti odletijo na območja, kjer prezimujejo. Ptice selivke se v Sloveniji pojavljajo spomladi in jeseni, ko se tu v večjih ali manjših jatah ustavijo, da bi se odpočile in obnovile energijske zaloge. Veliko zanimivih in redkejših vrst ptic lahko opazujemo zlasti v deževnem in oblačnem vremenu, ko jate na selitvi ustavi slabo vreme. Na fotografiji so reglje.
foto: Dejan Bordjan
foto3, avtor

Klateži so vrste, ki se ne selijo usmerjeno, temveč izven gnezditvenega obdobja opustijo teritorije in se razpršijo po širšem območju. Na fotografiji je postovka.
foto: Kajetan Kravos
foto4, avtor

Vrste, ki pri nas ne gnezdijo in jih lahko opazujemo samo v določenem letnem času (na primer med prezimovanjem), imenujemo gosti. Glede na to, kdaj so pri nas, jih delimo na poletne, zimske in preletne (te lahko opazimo v času selitve) goste. Na fotografiji je kričava čigra.
foto: Kajetan Kravos

Čas dneva

Pri opazovanju ptic je pomemben tudi čas dneva. Večina ptic je najbolj aktivnih zjutraj, v prvih treh urah po sončnem vzhodu in zvečer. V tem času se tudi najbolj intenzivno oglašajo. V popoldanski vročini so manj aktivne, zato jih takrat težje opazimo.

Nočno aktivnih ptic, kot so sloka, podhujka in različne sove, pri dnevnih obiskih največkrat niti ne opazimo. Te ptice lahko opazujemo in poslušamo predvsem ponoči, največkrat v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah.

Kako opazovati in določati ptice?

Ptice bomo lažje opazovali in določali, če bomo čim bolj mirni in tihi, naši gibi pa umirjeni in počasni. Ker jih lahko redko opazujemo dlje časa, je pomembno, da si jih hitro in čim bolj natančno ogledamo, nato pa svoja opažanja primerjamo s slikami ptic v priročniku.

  • Navadno najprej opazimo, kakšne barve je ptica. Pozorni bodimo zlasti na barvo posameznih delov telesa. Ali opazimo kakšne posebne vzorce na glavi, perutih ali repu?
  • Poskušajmo oceniti velikost opazovane ptice. Pri tem si lahko pomagamo tako, da za primerjavo vzamemo nam znano vrsto (na primer »manjši kot golob«, »večji kot vrabec«) oz. ptico po velikosti primerjamo z drugimi vrstami v bližini, ki jih že poznamo.
  • Opazujmo tudi obliko telesa in posameznih telesnih delov, na primer obliko in velikost kljuna.
  • Kakšno je vedenje opazovane ptice? Kako se premika po tleh – hodi ali poskakuje? Na kakšen način leti? Se drži sama ali v jati? Se raje zadržuje na tleh ali v krošnjah dreves?

Pri določanju si lahko pomagamo tako, da opazovano ptico skiciramo in da si značilnosti neznane vrste zapišemo. Neznane ptice lahko tudi fotografiramo. Tako jih bomo kasneje lažje določili ali pa sliko pokazali komu, ki nam bo pomagal pri določitvi.

Ptice določamo tudi po petju in oglašanju, pri čemer si lahko pomagajmo s posnetki.

Če želite poglobiti svoje poznavanje ptic, priporočamo obisk katerega izmed izletov ali predavanj, ki jih organiziramo v društvu. Tako boste najlažje preverili svoje znanje in izvedeli marsikaj novega in zanimivega. Program dogodkov je objavljen v Napovedniku.