Bobovek

PREDSTAVITEV OBMOČJA

Območje glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju je od leta 1981 zavarovano kot Naravni rezervat Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju. Med prvo svetovno vojno je na tem območju začela delovati opekarna. Že med izkopavanjem je območje postalo pomembno za ohranjanje narave, saj so našli okostje mamuta in jato kleničev, ki je ostala ujeta ob presahnitvi nekdanjega jezera pred okoli 180 000 leti. Ko je opekarna leta 1974 prenehala delovati, so se na območju razvili zanimivi ekosistemi. Na območju se ohranjajo močvirski ekosistemi treh opuščenih glinokopnih bajerjev, sladkovodnih habitatnih tipov kot tudi kopenskih, močvirskih in vodnih prostoživečih domorodnih rastlinskih in živalskih vrst.
 
Območje je namenjeno tudi spoznavanju in doživljanju narave. Med najbolj privlačne dele rezervata zanesljivo sodita Krokodilnica in Čukova jama, največji jezerci v naravnem rezervatu. V Čukovi jami lahko lovite ribe, poleti se osvežite, pozimi pa drsate. Krokodilnica in najmanjše jezerce, Ledvička, sta namenjeni izključno opazovanju narave. Tu lahko opazujete različne vrste ptic in obvodne ekosisteme, kot sta trstišče in vrbovje. Na zahodu je območje omejeno s potokom Milko, nekateri jo poimenujejo tudi Kokrica, ki ima v tem delu še pretežno naravno ohranjeno strugo z naravno dinamiko vodotoka. Ob Milki so travniki, ki so namenjeni tudi športnemu udejstvovanju, pestrost narave pa dopolnjujejo mejice. S športnimi površinami upravlja TD Kokrica.

TRAJNOSTNI PRIHODI

Izhodišče poti je Športni center Kranj, do koder po kolesarskih povezavah pridete iz središča Kranja. Od centra se usmerite proti severovzhodu po označeni kolesarski povezavi. Na razcepu se usmerite levo in sledite poti številka 10a. V vasi Rupa zavijete desno in skozi avtocestni podvoz dosežete vas Ilovka, ki jo pot tudi prečkate. Cesta vas vodi proti severu (s pogledom na Storžič) do ceste Kokrica-Predoslje, ki jo prav tako prečkate. Bobovek leži le nekaj sto metrov naprej levo od kolesarske povezave 10A. Na območje dostopate s severne strani opisane v nadaljevanju.
 
 
V bližino rezervata se lahko pripeljete z mestnim linijskim prevozom Kranj, linija 7, ki vas v neposredno bližino Bobovka pripelje tudi s kranjske železniške postaje.
 
 
Preverite povezavo do Kranja iz vašega kraja TUKAJ in si organizirajte avtobusni ali kolesarski prihod na območje.
 
 
Najbližja polnilna postaja: Kmetija pri Poličarju, Polica 1, Naklo (2 vtičnici)
 
 

OPIS POTI

Do rezervata lahko dostopate s severa, kjer sta dve dostopni poti. Vzhodna vas pripelje do jezerc, zahodna pa do Milke in travnikov z mejicami. Zaenkrat na območju ni urejenih poti, so pa nekatere shojene stezice, po katerih se lahko sprehajate in opazujete naravo. Vodijo vas med jezerci in do potoka Milka.

PTICE, NARAVA IN DRUGE ZANIMIVOSTI

Območje Naravnega rezervata Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju je hkrati naravna vrednota državnega pomena, ekološko pomembo območje in del omrežja Natura 2000 Grad Brdo – Preddvor. Kvalifikacijski vrsti na tem območju sta metulj črtasti medvedek in netopir mali podkovnjak. Slednji ima tu prehranjevalni habitat, porodniško kolonijo pa v gradu Brdo, ki je v neposredni bližini. Območje ima status naravne vrednote tudi zaradi fosilnih ostankov kleničev in mamuta, ki so jih našli med izkopavanjem gline. Biotska pestrost je zaradi intenzivnega ribolova v preteklosti okrnjena, tako velike podvodnice (Najas marina), ki je imela tu edino znano rastišče v Sloveniji, najbrž ni več. Kljub temu pa lahko na območju še vedno opazujete dvoživke, kačje pastirje in seveda ptice. Na jezerih lahko opazujete vodne ptice. Pogosto tu gnezdijo labod grbec, liska in mlakarica, opažene pa so bile tudi srpična in bičja trsnica, pogorelček, rjavi srakoper, čapljica, in številne druge vrste. Ob Milki z malo sreče lahko opazite tudi vodomca. Ob sončnih dnevih poleg tujerodnih rdečevratk morda opazite tudi močvirsko sklednico. V neposredni bližini bobovških jezer je tudi grad Brdo s parkom, ki ga je zasnoval in delno zasadil botanik Karl Zois in je oblikovana naravna vrednota, z brdskim vodičem pa si lahko ogledate tudi lovišče z ribniki.

PRIPOROČENA OPREMA

Daljnogled

VODEN IZLET v okviru projekta Mobilni kot ptice

Termin: sobota, 8. julij 2017
Več na FB strani.