Cerkniško jezero

PREDSTAVITEV OBMOČJA

Cerkniško jezero je fluvialni/kraški pojav na območju krasa, natančneje Cerkniškega polja v jugozahodni Sloveniji. Ko je polje z visokim vodostajem nastane tako Cerkniško jezero, ki je zaradi menjave vodostaja in sušnega obdobja presihajoče jezero. Jezero se na Cerkniškem polju praviloma zadrži okoli devet mesecev na leto. Navadno se voda razlije po površini dobrih 20 km2, ko pa je vode največ, površina jezera meri skoraj 30 km2. Ko je polno, je Cerkniško jezero največje jezero v Sloveniji ter eno izmed največjih presihajočih jezer v Evropi. Danes je Cerkniško jezero razglašeno za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še za Natura 2000 območje.

TRAJNOSTNI PRIHODI

S kolesom po Partizanski cesti proti Dolenjemu Jezeru in nato Cerknici. Pot bo vodila po krožni makadamski cesti čez vasi Otok, Laze pri Gornjem Jezeru, Gornje Jezero, Goričice, Lipsenj, Žerovnica, Grahovo in Martinjak nazaj v Cerknico.
 
 
Pešpot se lahko prične od Dolenjega jezera nato tik ob Cerkniškem jezeru skozi vas Otok in ob vznožju Javornikov.
 
 
Preverite povezavo do Rakeka iz vašega kraja TUKAJ in si organizirajte peš ali kolesarski prihod na območje.
 
 
Do jezera žal še ni proge mestnega ali medkrajevnega prometa, preverite pa avtobusne prihode v Cerknico ali Rakek, npr. iz osrednje Slovenije, z obalnih mest pa TUKAJ.
 
 
Najbližja polnilna postaja: Cerknica (2 vtičnici), 5 km oddaljena od jezera.
 
 

OPIS POTI

Pot opazovanja in približanja z naravo se za kolesarje prične po Dolenjem jezeru, kjer je ob poti že moč opazovati naravne vrednote ter celoten živi svet. Prav tako je pešpot bogato opremljena z naravnimi deli, kjer je hoja v sprostitev ter užitek. Samo Cerkniško jezero je moč obhoditi oziroma preučiti na več načinov, saj je območje površinsko zelo veliko. Pri celotnem rekreacijskem izletu se lahko opazuje pester rastlinski in živalski svet, pri čemer nadvse navdušuje pestrost ptic.

PTICE, NARAVA IN DRUGE ZANIMIVOSTI

Sam naravni pomen presihajočega Cerkniškega jezera presega meje Slovenije, saj je biotska pestrost območja zelo visoka. Opaženih je bilo več kot 270 vrst ptic, kar je polovica vseh evropskih vrst. Poleg tega je na območju jezera prisotnih okoli 15 vrst dvoživk, 45 vrst sesalcev ter 125 vrst dnevnih metuljev.

Po dolgotrajnih padavinah, ko je dotok vode večji od odtoka, se jezero razlije po Cerkniškem polju. V spomladanskem in jesenskem času je tako jezero pravi magnet za različne vrste ptic. Kostanjevka, Reglja, Močvirski martinec, Togotnik, Rjavi lunj ter Belorepec so le eni izmed tipičnih vrst katerih je moč opaziti v jesenskem času. Med drugimi je nadvse zanimivo opazovati tudi večje jate Žerjavov ter številne vrste rac med katerimi kraljujejo tudi race žličarice ter mali žagarji.

Ker se na Cerkniškem polju skozi celotno leto spreminja količina in prisotnost vode, lahko tukaj spremljamo tudi številne žuželke, plazilce, dvoživke ter bogat in raznolik rastlinski svet. Presihajoče jezero tako predstavlja pisan mozaik življenjskih prostorov z obilico hrane in izjemnim raznolikim ekosistemom.

PRIPOROČENA OPREMA

Daljnogled in teleskop