Mrtvice reke Mure

PREDSTAVITEV OBMOČJA

Reka Mura je poleg Drave najpomembnejša reka v panonskem svetu Slovenije in po vodnatosti ena izmed naših največjih rek. Sama rečna struga Mure je bila v preteklosti uravnana, tako da je njen naravni tok danes večinoma spremenjen, brez izrazitih meandrov. Kljub posegom pa je murska loka s številnimi elementi rečne krajine ostala dobro ohranjena. Pas poplavnih gozdov se kot široka, zelena črta sredi obdelane pokrajine vleče vzdolž reke od Apaškega polja do tromeje med Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko, kjer Mura zapusti slovensko ozemlje. Poplavne gozdove napajajo nekateri še preostali rečni rokavi, med katerimi so najpomembnejši Stara Mura, Besnica, Tiloš in drugi. Značilnost spodnjega dela Mure vzdolž meje s Hrvaško so številni mrtvi rokavi, mrtvice.

TRAJNOSTNI PRIHODI

Kot najboljše izhodišče za obisk območja priporočamo Lendavo, od koder se skozi vas Gaberje odpravimo do vasice Kot. Tukaj se približamo reki in se srečamo s prvimi mrtvicami. Pot nadaljujemo ob reki po poljskih cestah in blizu vasi Benice zapeljemo v gozdnat svet, poln rokavov in mrtvic imenovan Murska šuma. Do Lendave se vračamo skozi vasi Benica, Pince in Dolina pri Lendavi
 
Po območju se je mogoče sprehoditi po poljskih cestah, vendar za obisk zaradi razdalje priporočamo kombinacijo s kolesom ali avtobusom.
 
 
Avtobusne povezave iz Lendave najdete TUKAJ . Priporočamo pot do Pince-Marof, od koder lahko do Muriše nadaljujete peš.
 
 
Najbližja polnilna postaja: Elektro Maribor-Lendava, Kolodvorska ulica 5a, 9220 Lendava (2 vtičnici), ca. 15 km oddaljena od Muriše.
 
 

OPIS POTI

Večino poti lahko opravimo po neprometnih lokalnih ali makadamskih poljskih cestah. Te nas od vasi Kot naprej vodijo ob reki Muri in zavijejo mimo mnogih mrtvic. Pri teh priporočamo, da se ustavite si vzamete nekaj časa za opazovanje narave. Mrtvice so prav poseben življenjski prostor, ki lahko presenetijo tako ljubitelje živali kot tudi ljubitelje rastlin ali gliv. Pot postane zanimivejša južno od vasi Benica, kjer ta zapelje v poplavni gozd, prepreden z mrtvicami in mlakužami. Vzhodni del območja sestavljajo travniki in pašniki, ki skrivajo zanimiv ptičji svet. V poletnih mesecih se na pot podajte oblečeni v dolge hlače in majico ter imejte s seboj repelent proti komarjem, saj so ti lahko v določenih letih kar moteči.

PTICE, NARAVA IN DRUGE ZANIMIVOSTI

Na območju reke Mure gnezdi približno 110 vrst ptic, od katerih skoraj polovico uvrščamo med ogrožene vrste. Zaradi izredne pestrosti ptic, kot tudi drugih vrst živali, rastlin in habitatnih tipov je območje vključeno v omrežje območji Natura2000. V naravno izdolbljenih rečnih bregovih in večjih rokavih gnezdi vodomec, še večje peščene stene pa naseljuje breguljka. Značilna vrsta ohranjene rečne krajine je črna štorklja, ki gnezdi v poplavnih gozdovih vzdolž Mure, prehranjuje pa se v vodotokih ter drugih stoječih in tekočih vodah, pogosto prav v mrtvicah. V poplavnih gozdovih najdemo tudi srednjega detla in belovratega muharja, v mrtvicah, poraščenih s trstičjem in drugim vodnim rastlinjem pa lahko srečamo čapljico in malo tukalico.

Poleg ptic bomo na območju srečali številne žabe in kačje pastirje, z nekaj sreče pa lahko naletimo celo na vidro ali bobra. Oba naseljujeta čiste in ohranjene vodotoke, ki jima zagotavljajo ustrezen življenjski prostor in premorejo dovolj hrane. Mrtvice pa na gostijo le zanimivih in redkih vrst živali, temveč tudi številne vrste rastlin. V spomladanskih in poletnih mesecih vodno površino okrasijo beli lokvanji, rumeni blatnik in žabji šejek ter številne druge vodne rastline. Med njimi najdemo tudi redke in ogrožene vrste, kot so naprimer vodna leča, streluša, mešinka in plavajoči plavček.

PRIPOROČENA OPREMA

Daljnogled in teleskop