Naravni rezervat Iški morost

PREDSTAVITEV OBMOČJA

Na 63,5 hektarjev velikem Naravnem rezervatu Iški morost z upravljanjem DOPPS ohranja eno izmed najlepših območij vse redkejših vlažnih barjanskih travnikov, ki so dom močno ogroženim travniškim vrstam rastlin in živali. To je zelo pomembno za redke travniške vrste ptic, kot sta na primer kosec in repaljščica. Ogledamo si lahko tudi druga značilna okolja Ljubljanskega barja: mejice, sestoje visokih steblik, grmišča, poplavni gozd ter vse prehodne oblike, na delu rezervata pa tudi obnovljene travnike, ki so se že zaraščali. Rezervat leži ob uravnani reki Iški, še vedno pa je mogoče videti tudi ostanke njene nekdanje struge. V Naravnem rezervatu Iški morost je urejena Koščeva učna pot z opazovalnico in tablami. Rezervat je za javnost odprt vse dni v letu. Vstop je prost.

TRAJNOSTNI PRIHODI

Rezervat prečka urejena kolesarska pot, ki se odcepi iz Črne vasi proti jugu. Na sredini poti proti Brestu opazimo table, ki nas usmerijo na neutrjeno pot. Tu pustimo kolo in se peš odpravimo po poti. Z juga je rezervat dostopen iz Podpeči.

V bližino rezervata se lahko pripeljemo z ljubljanskim mestnim avtobusom Barje – Jezero in izstopimo na postajališču »Lipe«. Od tu gremo po makadamski cesti na levem bregu Iške proti toku reke. Po dveh kilometrih hoje pridemo do lesenega mostu čez Iško, kjer je začetek poti po rezervatu. Rezervat lahko obiščemo tudi z medkrajevnim avtobusom, ki vozi na relaciji Ljubljana–Iška Loka. Z glavne avtobusne postaje v Ljubljani se peljemo do postajališča v vasi Brest. Po asfaltni cesti se odpravimo proti zahodu, dokler ne pridemo do mostu čez reko Iško. Z mostu zavijemo na eno izmed dveh makadamskih cest, ki potekata s tokom reke proti severu. Po dobrem kilometru hoje pridemo do lesenega mostu čez Iško. Tu se na desnem bregu reke začne Koščeva učna pot, ki vodi po rezervatu.

Zdravstveni dom Ig, Banija 4, 1292 Ig (2 vtičnici); razdalja do NR Iški morost približno 5,5 km

 

OPIS POTI

Po naravnem rezervatu vodi Koščeva učna pot. Razdeljena je na dva dela. Po nasipu ob reki in po lesenem podestu je speljana utrjena pot, ki se konča pri opazovalnici iz šibja. Pot lahko nadaljujemo po neutrjeni poti skozi grmišča in poplavni gozd ter jo krožno zaključimo na izhodišču. Neutrjena pot se na nekje na polovici priključi drugi makadamski cesti, ki je hkrati tudi kolesarska pot. Če tu zavijemo na desno proti jugu, bomo prispeli do vasi Brest, kjer počakamo na avtobus. Označenih poti v rezervatu nikakor ne smemo zapuščati. Pot po utrjeni poti s povratkom traja eno uro, nadaljevanje po krožni neutrjeni poti pa še dodatni dve uri.

PTICE, NARAVA IN DRUGE ZANIMIVOSTI

Na območju Iškega morosta najdemo več kot polovico vseh vrst, ki gnezdijo na Ljubljanskem barju. Najbolj znamenit je kosec, močno ogrožena ptica, ki še vedno prebiva na pozno košenih travnikih Ljubljanskega barja. Pozorni bodimo tudi na pribe in velike škurhe ter na prepelice, ki pa jih bomo prepoznali predvsem po značilnem oglašanju. Sploh zjutraj ali zvečer bomo slišali peti številne ptice pevke, kot so drevesna cipa, slavec, repaljščica in različne vrste trstnic. V jesenskem času bodimo pozorni na grme s plodovi, saj se na njih pogosto hranijo seleči se drozgi in penice. Pozimi v rezervatu domujejo ptice, ki k nam priletijo s severa, med njimi na primer pepelasti lunj in veliki srakoper.

Mokrotni negnojeni travniki so posebni tudi zaradi rastlin. Tu uspevajo močvirska in prstasta kukavica, munec, veliki poletni zvonček, močvirski osat in druge. Mokrotni travniki so dom ogroženih metuljev, kot sta barjanski okarček in močvirski cekinček. Nad travniki se spreletavajo kačji pastirji, ki jih bomo videli posedati tudi v mejicah. Od drugih žuželk lahko opazimo bogomolke, od dvoživk pa slišimo zeleno rego.

PRIPOROČENA OPREMA

Daljnogled