Ptujsko jezero

PREDSTAVITEV OBMOČJA

Ptujsko jezero je s 346 hektarji površine največje slovensko stalno jezero. Nastalo je leta 1978 z zajezitvijo reke Drave pod Ptujem in služi kot akumulacija za hidroelektrarno Formin. Pred zajezitvijo je na tem mestu gnezdila zadnja kolonija navadnih čiger na naravnem gnezdišču v Sloveniji, danes pa čigre gnezdijo na štirih umetno izdelanih otokih na jezeru. Okoli celotnega jezera je zgrajen 12,5 kilometra dolg nasip z urejeno makadamsko sprehajalno in kolesarsko potjo. Jezero sestavlja odprta vodna površina, ki je razdeljena v več odsekov. Odsek, ki se drži južnega nasipa je namenjen varstvu narave, predvsem tukaj gnezdečih ptic, medtem ko so preostali odseki samo v poletnem času namenjeni vodnim športom.

TRAJNOSTNI PRIHODI

Okoli jezera je po kroni nasipa urejena lepa makadamska steza. Z železniške postaje zavijemo po Osojnikovi ulici do Mestnega parka, kjer se usmerimo s tokom reke in po levem nasipu nadaljujemo pot. V Markovcih prečkamo jez in se po desnem bregu vračamo proti Ptuju.
 
Nasip Ptujskega jezera je mogoče prehoditi tudi peš, vendar bo takšen pohod najverjetneje trajal več ur.
 
 
 
Preverite povezavo do Ptuja iz vašega kraja TUKAJ in si organizirajte peš ali kolesarski prihod na območje.
 
 
 
Preverite avtobusne prihode v Ptuj, npr. iz osrednje Slovenije na, z obalnih mest pa TUKAJ.
 
 
 
Najbližja polnilna postaja: Elektro Maribor-Ptuj, Ormoška cesta 26a, 2250 Ptuj (2 vtičnici), 300 metrov od jezera.
 

OPIS POTI

Makadamska pot okoli Ptujskega jezera je dolga 12,5 kilometra in vodi po kroni nasipa. Pot je najbolje pričeti v Ptuju na levi strani nasipa in nadaljevati mimo pristanišča Ranca do jezu v Markovcih. Tega prečkamo in se po desni strani po nasipu vračamo proti Ptuju. Po slabih štirih kilometrih poti bomo prišli do ornitološke opazovalnice z informativnimi tablami, ki nudi dober pogled na kolonije gnezdečih ptic. Tukaj si lahko vzamemo nekaj več časa za oddih in ogled ptičjega sveta. Na poti do Ptuja se bomo peljali mimo edinega večjega sestoja trsta na Ptujskem jezeru, zato se je tukaj vredno ustaviti in prisluhniti pticam. Reko Dravo prečkamo pri mostu za pešce in se tako vrnemo v Ptuj.

PTICE, NARAVA IN DRUGE ZANIMIVOSTI

Ptujsko jezero ima izjemen pomen za prezimujoče ptice in je pomembno počivališče ptic selivk. Na jezeru lahko opazujemo skoraj vse vrste rac – od sivk, čopastih črnic, kreheljcev, mlakaric, žvižgavk, konopnic, zvoncev, dolgorepih pa do redkejših rjavk in zimskih rac. Občasno se pojavljajo beloliske, pa tudi črne race. Jezero je najpomembnejše prezimovališče malega žagarja pri nas, ob njem pa se pogosto pojavlja tudi veliki, redkeje pa srednji žagar. Tudi pestrost galebov je zlasti v času selitve velika. Pogosti so mali ponirki, čopasti in črnovrati ponirki. Pozimi moramo biti pozorni, saj se pojavljajo ponirkom podobni polarni in rdečegrli slapniki. Okoli jezera je veliko njiv, na katerih je moč opazovati najrazličnejše ptice, ki so vezane na ta življenjski prostor.
Na otokih ob koloniji navadne čigre gnezdita še velika kolonija rečnih galebov in posamezni pari črnoglavega galeba. Gnezdita tudi redkejši vrsti rac, čopasta črnica in tatarska žvižgavka.

Na južnem delu nasipa se nahajajo suhi travniki, kjer spomladi uspeva več vrst orhidej. Najštevilčnejši sta trizoba kukavica in piramidasti pilovec. Na južni strani jezero meji na Krajinski park Šturmovci, ki s prepletom kulturne krajine in poplavne loke ustvarja edinstven življenjski prostor za številne redke živali in rastline. Če utegnete je območje vsekakor vredno obiska!

PRIPOROČENA OPREMA

Daljnogled in teleskop