Vzhodni del Krajinskega parka Ljubljansko barje

PREDSTAVITEV OBMOČJA

Ljubljansko barje je eno najpomembnejših zavarovanih območij pri nas, ki je bilo kot krajinski park razglašeno leta 2008. Območje parka poseljujejo številne ogrožene vrste, najpomembnejši življenjski prostor ptic pa so nedvomno vlažni travniki, ki danes hitro izginjajo. Območje je zanimivo tudi kot nahajališče prazgodovinskih kolišč, ki so vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine. Na vzhodnem delu krajinskega parka ob vasi Ig leži tudi dolina Drage, kjer so v preteklosti izkopali več ribnikov, ki jih napaja potok Draga. Ptice na ribnikih in v trstičju najdejo zavetje, ki ga na Ljubljanskem barju zaradi pomanjkanja večjih stoječih vodnih površin ni več.

Več o Krajinskem parku Ljubljansko barje: www.ljubljanskobarje.si

TRAJNOSTNI PRIHODI

Če niste z barja, vam kot najboljše izhodišče za obisk območja priporočamo Ljubljano, od koder se odpravite proti Igu. Ižanska cesta je do konca Črne vasi opremljena s kolesarskimi stezami, v nadaljevanju pa pot po njej odsvetujemo, saj je cesta ozka in zelo prometna. Namesto tega lahko izberete zgoraj opisane manjše vzporedne ceste.
 
 
Do območja se je mogoče sprehoditi z avtobusne postaje Ig ali iz Črne vasi.
 
 
 
Do Iga in Črne vasi se iz Ljubljane lahko pripeljete z medkrajevnim avtobusom ali s podaljšanimi linijami mestnega prometa. Pot naprej nadaljujete peš.
 
 
Najbližja polnilna postaja: Banija 4, Ig (2 vtičnici)
 
 

OPIS POTI

Po krajinskem parku se je najbolje odpraviti s kolesom, saj se lahko z nekaj načrtovanja spretno izognemo prometnim cestam. Predlagamo pot iz Ljubljane vzdolž Ižanske ceste do konca urejenih kolesarskih stez na koncu Črne vasi, od tam pa levo na Hauptmanco ter vzdolž makadamskih poti vzhodno od Ižice do Iga. Sproti opazujte predvsem travnike, marsikaj zanimivega pa se lahko skriva tudi na njivah. Ko pridete do rahlo dvignjenega mostu, si vzemite nekaj časa in preglejte okolico, saj lahko tudi struga reke skriva presenečenja. Od Iga pot do ribnikov nadaljujte po Poti v Drago. Ob ribnikih poteka urejena učna pot, na kateri se lahko seznanimo z življenjem v ribnikih in gozdu. Izlet traja od polovice do celega dneva, odvisno od izbrane dolžine poti.

ŽIVALSKE IN RASTLINSKE VRSTE

Na travnikih Ljubljanskega barja so najbolj zanimive ptice kulturne krajine. Opazujete lahko velikega škurha, pribo, repaljščico, prosnika in kosca. V grmovju boste našli rumenega, velikega in trstnega strnada, vrbjega kovačka, rjavega srakoperja ter več vrst penic. Predvsem v času spomladanske selitve lahko na tem območju opazujete večtisočglave jate prib, zlatih prosenk, brinovk in drugih selečih se ptic. V obdobju poplav se na nastalih vodnih površinah zadržujejo zanimive vrste rac, kot so žvižgavke, kreheljci in reglje, ter pobrežniki, na primer kljunači, martinci in kozice. Na ribnikih v Dragi pri Igu lahko opazujete različne vrste vodnih ptic, ki se zadržujejo v trstičju in rogozu. Na odprtih vodnih površinah prevladujejo predvsem mlakarice, liske, čopasti ponirki, mali ponirki in zelenonoge tukalice. V trstičju lahko opazite več vrst trstnic, v drugi polovici poletja pa tudi male tukalice. Z nekaj sreče lahko uzrete tudi čapljico.
Na travnikih lahko opazujete različne vrste sesalcev, kot so srne, lisice in poljski zajci, v jarkih in ribnikih pa domuje več vrst žab, kot so zelena rega, navadna krastača, zelene žabe in hribski urh, ter želva močvirska sklednica. Na ohranjenih močvirnih travnikih lahko opazujete tudi več vrst orhidej in ostale vrste živopisanega travniškega cvetja, kot je močvirska logarica.

PRIPOROČENA OPREMA

Daljnogled in teleskop.