Zbiljsko jezero

PREDSTAVITEV OBMOČJA

Jezero je nastalo z zajezitvijo Save v začetku 50. let prejšnjega stoletja in obsega 47 hektarjev površine. Na desnem bregu leži vas Zbilje s čolnarno, na levem pa je hrib Brezovec in manjše naselje počitniških hišic. Obala je strma in v pretežni meri porasla z mešanim gozdom. V jezeru so se z leti nakopičile ogromne količine rečnih naplavin, ki ob zelo nizkem vodostaju postanejo vidne kot otoki mulja.

TRAJNOSTNI PRIHODI

Kolesarski izlet lahko pričnete v katerem od okoliških krajev, kot so Medvode, Vodice, Šenčur ali Kranj, in se po manj prometnih cestah pripeljete do Zbilj.
 
 
Sledite navodilom do želene opazovalne točke v rubriki Opis poti.
 
 
 
Izstopite na železniški postaji Medvode, od koder se s kolesom ali peš skozi Medvode odpravite do Zbilj.
 
 
 
Priporočamo prevoz do Zbilj, od koder se lahko do jezera sprehodite peš. Avtobusne povezave so tako iz Ljubljane, Kranja, kot tudi iz Medvod in Vodic (linija št. 30).
 
 
Najbližja polnilna postaja: Cesta Komandanta Staneta 12, Medvode (3 vtičnice)
 
 

OPIS POTI

Zbiljsko jezero je priljubljena izletniška točka. Okoli jezera vodi urejena peš pot, ki povezuje okoliške kraje, čez samo jezero pa lahko pridete prek mostu, ki Zbilje povezuje s krajem Valburga, ki je tik pod gradom Smlednik. Če si želite ogledati območje v bližini jezu, morate s ceste, ki povezuje Medvede z Zbiljami, pri gostišču zaviti na desno proti Savi. Rt, ki je za opazovanje tega območja najprimernejši, najdete tako, da sledite kovinski žici, ki je napeta čez strugo Save, vpeta je namreč ravno na rtu. Pot proti čolnarni v Zbiljah, ki je najprimernejši kraj za opazovanje osrednjega dela jezera, lahko nadaljujete skozi gozd ali vzdolž glavne ceste. V obeh primerih pri gasilskem domu v Zbiljah zavijete desno proti jezeru. Izlet po območju traja dve do tri ure.

ŽIVALSKE IN RASTLINSKE VRSTE

Zbiljsko jezero je verjetno najboljše območje za opazovanje prezimujočih vodnih ptic v okolici Ljubljane. Tam je mogoče opazovati vse pogoste vrste ponirkov, sive čaplje in race (na primer konopnico, čopasto črnico in sivko), v manjši meri pa tudi galebe, od katerih se na jezeru redno zadržujeta rumenonogi in rečni galeb. Vsako leto se med pogostimi vrstami znajde tudi kakšna bolj redka.

Dreves, ki obdajajo jezero, nikakor ne kaže zanemariti, saj se v njih pogosto zadržujejo jate drozgov in ščinkavcev, pa tudi detli. V iglastem gozdu v bližini rta so pogoste čopaste sinice in rumenoglavi kraljički.

Jezero je zelo bogato z ribami. Najpogostejše vrste so šarenka, klen, ščuka, rdečeoka in podust. Velika težava Zbiljskega jezera je razrast vodnih rastlin – predvsem vodne kuge ali račje zeli.

PRIPOROČENA OPREMA

Daljnogled in teleskop.