Uredništvo in sodelavci

Glavni urednik:

Tilen Basle
e-pošta: tilen.basle@dopps.si

Sourednik:

Dare Šere (Iz ornitološke beležnice)
e-pošta: dare.sere@guest.arnes.si

Uredniški odbor:

dr. Bojidar Ivanov, Sofija, Bolgarija
prof. dr. Franc Janžekovič, Maribor, Slovenija
dr. Primož Kmecl, Ljubljana, Slovenija
dr. Jelena Kralj, Zagreb, Hrvaška
prof. dr. Lovrenc Lipej, Koper, Slovenija
dr. Gordan Lukač, Paklenica, Hrvaška
prof. dr. Roger H. Pain, Ljubljana, Slovenija
dr. Nikolai V. Petkov, Sofija, Bolgarija
prof. dr. Jenő J. Purger, Pécs, Madžarska
dr. Peter Sackl, Gradec, Avstrija
prof. dr. Peter Trontelj, Ljubljana, Slovenija
Marko Tucakov, Novi Sad, Srbija

Sodelavci

Lektor in prevajalec: Henrik Ciglič
Oblikovanje: Jasna Andrič
Prelom: NEBIA d. o. o.
Tisk: Schwarz d. o. o.