2022

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – delno poročilo za leto 2022

Avtorji: dr. Primož Kmecl & Matej Gamser
Datum: december 2022
Priporočeno citiranje: KMECL, P., GAMSER, M. (2022): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – delno poročilo za leto 2022. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)

Določitev upravičenih con in priprava slojev za izvajanje shem za okolje in podnebje Zaplate golih tal za poljskega škrjanca in Varstvo gnezd pribe, vključno s popisom poljskega škrjanca na določenih območjih v letu 2022

Avtorji: Katarina Denac & Blaž Blažič
Datum: oktober 2022
Priporočeno citiranje: DENAC, K., BLAŽIČ, B. (2022): Določitev upravičenih con in priprava slojev za izvajanje shem za okolje in podnebje Zaplate golih tal za poljskega škrjanca in Varstvo gnezd pribe, vključno s popisom poljskega škrjanca na določenih območjih v letu 2022. Poročilo. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2022

Avtorji: Katarina Denac, Tilen Basle, Blaž Blažič, Dejan Bordjan, Luka Božič, Damijan Denac, Primož Kmecl, Urša Koce & Tomaž Mihelič
Datum: september 2022
Priporočeno citiranje: DENAC, K., BASLE, T., BLAŽIČ, B., BORDJAN, D., BOŽIČ, L., DENAC, D., KMECL, P., KOCE, U., MIHELIČ, T. (2022): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2022. Poročilo. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)

Študija vpliva na ptice zaradi izgradnje povezovalne ceste med MMP Zavrč in hitro cesto Hajdina–Ormož

Avtorji: Luka Božič & Pia Höfferle
Datum: avgust 2022
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L.,  HÖFFERLE, P. (2022): Študija vpliva na ptice zaradi izgradnje povezovalne ceste med MMP Zavrč in hitro cesto Hajdina–Ormož. Poročilo. DOPPS – BirdLife Slovenija, Ljubljana. Naročniki: Mestna občina Ptuj, Občina Markovci, Občina Gorišnica in Občina Zavrč.

Poročilo (pdf)

Poročilo popisov pribe (Vanellus vanellus) in poljskega škrjanca (Alauda arvensis) v letu 2021 – projekt EIP VIVEK

Avtorji: Blaž Blažič, Katarina Denac, Tjaša Pršin, Ana Vaupotič, Dominik Bombek
Datum: januar 2022
Priporočeno citiranje: BLAŽIČ, B.,  DENAC, K., PRŠIN, T., VAUPOTIČ, A., BOMBEK, D. (2022): Poročilo popisov pribe (Vanellus vanellus) in poljskega škrjanca (Alauda arvensis) v letu 2021 – projekt EIP VIVEK. Naložbo delno financirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija iz podukrepa 16.5. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)