Ornitologija v učnem načrtu

Opazovanje ptic ob krmilnici

Ptice lahko z nastavljanjem hrane privabimo v bližino okna učilnice, kjer jih je potem mogoče zlahka opazovati. To je lahko prvi korak k spoznavanju ptic in priložnost, da otroke navdušimo za opazovanje narave.

Gradiva

Članek Opazovanje ptic ob krmilnici, revija Svet ptic, 2009, št. 4 (pdf)
Delovni list s slikami najpogostejših vrst ptic na krmilnici (pdf)


Spremljanje gnezditve v gnezdilnici

Če smo na šolskem vrtu ali kje drugje postavili gnezdilnico, lahko s pomočjo opazovalnega lista spremljamo potek gnezdenja. Po gnezdilni sezoni je ne pozabimo očistiti in po potrebi nadomestiti, če ne služi več svojemu namenu.

Gradiva

Popisni list Opazovanje gnezdilnice (pdf)


Narava v mestu – živa meja

Živa meja je lahko v mestu zelo bogata po zastopanosti rastlinskih in živalskih vrst. Samorasle žive meje (imenujemo jih tudi mejice) so bile nekoč sestavni del kulturne krajine. Njihova vloga je zelo pomembna, saj delujejo kot protivetrna zaščita, z izhlapevanjem vode iz listov uravnavajo vlago v zemlji, dajejo senco, ki ščiti pred sončno pripeko, in podobno.

V živih mejah najdejo svoj življenjski prostor številni organizmi. Ptice pomladi in poleti uporabijo žive meje za gnezdenje, nabiranje hrane ter skrivališče pred plenilci.

Gradiva

Članek Narava v mestu – živa meja, revija Svet ptic, 2011, št. 1 (pdf)
Prehranjevalna veriga v mejici (avtor Dominik Bombek) (pdf)


So se ptice selivke že vrnile?

K vsakoletnim spremembam v naravi sodijo tudi jesenski odhodi in spomladanski prihodi ptic selivk. Veliko ljudi se spomladi razveseli prihoda štorkelj in lastovk, še posebej, če gnezdijo prav pri njihovi hiši. Ti prijetni dogodki so lahko spodbuda za bolj zavzeto opazovanje sezonskih sprememb v naši okolici.

S svojimi prvimi opazovanji selivk lahko vsako leto sodelujemo pri projektu Pomlad prihaja! (angl. Spring Alive!), katerega namen je zbiranje podatkov o vračanju selivk po vsej Evropi in ob tem spodbujaje mladih k opazovanju narave.

Več o projektu Pomlad prihaja!.
(gradiva so na voljo v rubriki Za šole in vrtce)


Kako dobro poznamo ptice? (Gozdne plasti)

Ptice so se prilagodile na raznovrstne življenjske prostore. Najdemo jih v gozdovih, na travnikih, poljih, gorah, mokriščih in še bi lahko naštevali. Življenjski prostor potrebujejo za preživetje in so od njih življenjsko odvisne; tu denimo gnezdijo, se prehranjujejo, najdejo zavetje in podobno.

Gradiva

Članek Kako dobro poznamo ptice?, revija Svet ptic, 2009, št. 1 (pdf)
Učni list Osebne izkaznice ptic (avtor Dominik Bombek) (doc)
Gozdne plasti (skica) (pdf)
Gozdne plasti (prazna skica) (pdf)


Ptice v gozdu – Kakršna hrana, takšen kljun

Ali obstaja povezava med obliko kljuna in vrsto hrane? O tem se je spraševal že pred več kot 200 leti rojeni Charles Darwin. Tudi pri pticah v gozdu lahko opazimo razlike v obliki kljunov. Če raziščemo, s čim se prehranjujo, bomo morda našli kakšne vzporednice.

Gradiva

Članek Ptice v gozdu – Kakršna hrana, takšen kljun, revija Svet ptic, 2009, št. 2 (pdf)
Učni list Ptice v gozdu – Kakršna hrana, takšen kljun (avtor Dominik Bombek) (pdf)


Zgodba, kot nam jo pripoveduje gozd

Naj se predstavim! Sem združba dreves, grmičevja, cvetlic, v kateri bivajo različna bitja. Z eno besedo se imenujem gozd. Veste, gozdovi se lahko med seboj razlikujemo. Kako, je odvisno od okolja in podnebja, v katerem uspevamo. Različnim tipom gozdov ustrezajo različne kamninske podlage, potrebujemo različne temperature ozračja, uspevamo v različno vlažnih tleh in podobno.

Gradiva

Članek Zgodba, kot nam jo pripoveduje gozd, revija Svet ptic, 2011, št. 3 (pdf)
Učni list Zgodba o gozdu (avtor Dominik Bombek) (doc)


Ptice v različnih tipih gozda

Ptice v gozdu so odvisne od različnih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo razporejanje v prostoru. Razporejajo se tudi glede na različen tip gozda. Kot tip gozda pojmujemo strukturo gozda glede na delež iglastih ali listnatih dreves v gozdnem sestoju in ga delimo na iglasti, listnati in mešani gozd.

Gradiva

Članek Ptice v različnih tipih gozda, revija Svet ptic, 2011, št. 2 (pdf)
Ptice in tipi gozda (skica) (pdf)


Življenjska okolja in ptice obalnih mokrišč

Mokrišča so pomembni življenjski prostori za mnoge rastlinske in živalske vrste. So območja, kjer življenjski utrip narekuje voda. V Sloveniji so mokrišča zelo raznovrstna. V njih obstaja pestra množica različnih življenjskih okolij, v katerih lahko opazujemo takšnemu okolju prilagojene rastlinske in živalske vrste.

Gradiva

Članek Življenjska okolja in ptice obalnih mokrišč, revija Svet ptic, 2009, št. 3 (pdf)
Učni list Ptice mokrišč (avtorica Bojana Lipej) (pdf)


Vrstna pestrost ptic v izbranih ekosistemih

Poznavanje biotske raznovrstnosti je izredno pomembno, saj je ključno za učinkovito varstvo narave. Za naše razumevanje biotske pestrosti je najbolj priročna vrstna pestrost. S tovrstnimi popisi oziroma raziskavami lahko pridemo do pomembnih zaključkov, namreč da je vrstna pestrost v različnih ekosistemih, denimo v gozdu, na travniku, polju, v mestu ali jezeru, različna. Ugotovimo lahko, da je v nekem okolju več ogroženih vrst. To pa je podatek, ki nam bo povedal, ali je neko območje varstveno pomembno ali pa da je ekosistem ogrožen.

Gradiva

Članek Vrstna pestrost ptic v izbranih ekosistemih, revija Svet ptic, 2011, št. 4 (pdf)
Popisni obrazec (avtorica Petra Vrh Vrezec) (xls)
Enačba za izračun vrstne pestrosti (avtorica Petra Vrh Vrezec) (pdf)