Nasveti za pisanje

Nasveti za manj izkušene pisce

  • Pred začetkom pisanja si pripravite ogrodje – osnovno strukturo članka (največ pet alinej s ključnimi informacijami, ki jih v članku želite podati).
  • Za vsako posamezno alinejo napravite »brainstorming« (spustite veter skozi možgane).
  • Zastavite si vprašanja, na katere bi vi ob branju prispevka želeli dobiti odgovore.
  • Preglejte literaturo: preverite podatke, ki jih imate v glavi in poiščite še kaj novega ter odgovorite na zastavljena vprašanja.
  • Napišite prispevek.
  • Preglejte napisano, popravite nejasne stavke … Pri tem pomaga tudi, če prispevek prebere popoln laik, ki mu zaupate in vam bo lahko povedal, česa ne razume, kaj se mu zdi slabo, kaj dobro napisano in podobno.
  • Če je le mogoče, naj članek ne nastane zadnji dan pred rokom oddaje. Če ga po tem, ko ste ga končali, še nekoliko prespite, ga boste zagotovo lahko vsebinsko in oblikovno še dodelali.

Biseri za lepši jezik

Prispevke v reviji Svet ptic pred objavo zlošči lektor Henrik Ciglič. Ob lektoriranju je pripravil seznam najpogostejših jezikovnih napak in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v besedilih, in ob njih podal pravilen ali bolj primeren zapis. Naj vam bo v pomoč pri pisanju!

DVOMITI V
primer: dvomijo v uspešnost popisa
pravilno: dvomijo o uspešnosti …

IZGLEDATI
primer: ptica je izgledala
pravilno: ptica je bila videti, se je zdela …

IZOBILJE
primer: izobilje ptic
pravilno: obilje, obilica, zelo veliko, množica ptic

IZSTOPATI
primer: vrsta izstopa
pravilno: vrsta zbuja pozornost, bode v oči, se razlikuje, jo ločimo od drugih …

IZVAJATI
primer: izvajati direktive, program, projekt
pravilno (ali vsaj veliko boljše): uresničevati, opravljati …

IZVEN
primer: izven teritorija
pravilno: zunaj teritorija

KRIVOLOV
pravilno: divji lov

NAHAJATI SE
primer: polje se nahaja
pravilno: polje leži, se razteza …

NUDITI
primer: habitat nudi zatočišče
pravilno: habitat daje, zagotavlja …

ODRAŽATI SE
primer: to se odraža v
pravilno: to se kaže, odseva, izraža v …

ODVIJATI SE
primer: popis se je odvijal
pravilno: popis je potekal …

OSTALI
primer: kosi in ostali drozgi
pravilno: drugi drozgi (v nekaterih zvezah tudi preostali) …

POGOJI
primer: v slabih pogojih
pravilno: v slabih razmerah, okoliščinah …

POGOJEN
primer: višina vode je pogojena
pravilno: je odvisna, jo določa …

POKAZATELJ
primer: zmanjševanje populacije je pokazatelj
pravilno: je kazalec

POSLUŽITI SE
primer: smo se poslužili metode
pravilno: smo uporabili metodo

PREDSTAVLJATI
primer: mokrišča predstavljajo
pravilno: mokrišča so, pomenijo, ponazarjajo, sestavljajo, oblikujejo, pokrivajo …

PREKO
primer: popisovali smo preko poletja
pravilno: prek poletja …

PRISOSTVOVATI
primer: so prisostvovali
pravilno: so bili navzoči, so bili zraven …

PRISOTEN
primer: vrsta je prisotna
pravilno: vrsta živi, naseljuje, obstaja, se pojavlja, jo opažamo …

PRSA
primer: škurhova prsa so bila
pravilno: škurhove prsi so bile ..

SOVPADATI
primer: projekt sovpada
pravilno: projekt se časovno ujema

RAZVEJAN
primer: na dobro razvejanem deblu
pravilno: na razvejenem deblu

TEMU NI TAKO
pravilno: to ni tako, to ne drži …

TEKOM LETA
pravilno med letom, v teku leta

USPETI
primer: uspel je popisati
pravilno: uspelo mu je, posrečilo se mu je …

VSAKDAN
primer: naš ornitološki vsakdan je potekal …
pravilno: ornitološki vsakdanjik …

VODOSTAJ
pravilno: višina vode, vodne gladine, vodnatost …

ZAHVALJUJOČ
pravilno: po zaslugi, zaradi, zavoljo …

ZA RAZLIKO
primer: za razliko od vodomca
pravilno: v nasprotju, v primeri  z vodomcem …

ŽITARICE
pravilno: žita