Navodila za prispevke po rubrikah

Ptice naših krajev

V rubriki »Ptice naših krajev« predstavljamo zanimive in aktualne ornitološke objave v slovenskem prostoru. Bralec se ob kratkih zapisih sprehodi med novimi spoznanji o pojavljanju, razširjenosti in ekologiji ptic v Sloveniji. Vsak zapis spremlja vir originalne objave, ki bralcu nudi bolj poglobljeno branje.

V želji, da bi bil pregled najpomembnejših ornitoloških raziskav in objavljenih prispevkov o pticah Slovenije čim bolj popoln, prijazno naprošamo vse pisce, da kopije prispevkov, ki niso bili objavljeni v publikacijah DOPPS, pošljejo uredniku rubrike na naslov:

Al Vrezec, Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, p.p. 290, SI-1000 Ljubljana
elektronski naslov: avrezec@pms-lj.si.

Poljudni članek

Rubrika je namenjena ornitološkemu izobraževanju. V njej so objavljeni prispevki, ki podrobneje obravnavajo neko splošno ornitološko tematiko, ali pa predstavljajo posamezne skupine (največkrat družine) ptic v Sloveniji. Bralcu odpirajo okno v svet ptic in ga seznanjajo z njihovimi življenjskimi navadami, z odnosi z drugimi živimi bitji in okoljem, s procesi v naravi, katerih del so, z vlogo, ki jo v teh procesih igrajo ipd.

Število znakov s presledki:

 • Uvodni odstavek: 600 ± 100
 • Telo besedila: 9.500 ± 500 (vključno z morebitno bibliografijo)

Fotografije:

 • Naslovna fotografija prispevka (fotografija 1): ornitološki motiv, ki povzema vsebino prispevka in navdušuje ter vabi k branju.
 • Fotografije 2–8: nanašajo se na vsebino prispevka. Razvrstite jih po prioriteti.
 • Glej tudi Splošna navodila za prispevke.

Vsebina in slog:

 • V uvodnem odstavku (s povečanimi črkami) naj bo zajeta najbolj zanimiva informacija, ki pritegne bralca k branju prispevka.
 • Informacije naj ne bodo nepreverjene, zavajajoče, pomanjkljive ali dvoumne. Če gre za vaše subjektivno mnenje o nečem, naj bo to razvidno iz stavka.
 • Izogibajte se poosebljanju naravnih pojavov in procesov ter osebnemu in čustvenemu vrednotenju znanstvenih ali strokovnih dejstev.
 • Jezik naj bo poljuden in razumljiv bralcem z najmanj osnovnošolsko izobrazbo. Morebitni strokovni in znanstveni izrazi naj bodo razumljivo pojasnjeni. Stavki naj ne bodo predolgi in preveč komplicirani.

PREDSTAVITEV SKUPINE PTIC
Prispevek, ki predstavlja skupino ptic, naj ima sledečo vsebinsko strukturo:

 • Krajša splošna predstavitev skupine (navadno gre za družino): 1-2 odstavka.
 • Predstavitev vrst (za vsako vrsto mednaslov – slovensko in latinsko ime vrste):
 • življenjski prostor,
 • razpoznavni znaki,
 • morebitne posebnosti v vedenju, še posebej, če je pomembno za prepoznavanje vrste,
 • kakšna druga posebnost, če je posebej zanimiva,
 • pojavljanje v Sloveniji: obdobje pojavljanja v Sloveniji, razširjenost in pogostost v Sloveniji, možnosti za opazovanje.

Splošna kratka navodila avtorjem

 • Za slovenskimi imeni vedno sledi latinsko ime ptice (V oklepaju in poševno).
 • Slike morajo biti označene s številko slike, vsebino na sliki in imenom avtorja: 1_siva pevka_AnitaKos.
 • Vsaka slika mora imeti podnapis, ki je označen z isto številko kot slika.

Ornitološki potopis

Ornitološki potopis je potopis s poudarkom na pticah in njihovih življenjskih bivališčih. Avtorji – popotniki, ki so hkrati dobri poznavalci ptic, te prispevke pišejo z namenom, da bi tako laiku kot strokovnjaku približali ptice in njihova življenjska okolja v tujih deželah ter popotnike navdušili za opazovanje ptic. Prispevki se vrstijo od vsepovsod po svetu, pospremljeni pa so s čudovitimi fotografijami eksotičnih ptic.

Vsebina in slog:

 • Prispevek je namenjen seznanjanju bralca s pticami in njihovimi življenjskimi prostori v tuji deželi.
 • Popotnika (oz. bralca) naj vodi po območjih (geografska in ekološka nota) in mu predstavlja tamkajšnje ptice.
 • Zaželeno je, da si izberete in opišete največ tri zanimiva območja, ki ste jih na potovanju obiskali. Pri tem upoštevajte, da pestrost in regionalne posebnosti pomenijo privlačnost za branje.
 • Golo naštevanje vrst ni zaželeno, bralec naj izve čim več zanimivosti in morebitnih posebnosti iz življenja tamkajšnjih ptic in njihovih življenjskih prosotorov. Znotraj teh okvirjev je zaželena vsebinska izvirnost.
 • Prispevku lahko dodate osebno noto, vendar naj se ne razvije v doživljajski spis!
 • V uvodnem odstavku (povečana pisava) naj bo zajeta najbolj zanimiva informacija, ki pritegne bralca.

Število znakov s presledki:

 • Uvodni odstavek: 600 ± 100
 • Telo besedila: 3.200 (7–8 odstavkov, ki bodo v povezavi s slikami)

Fotografije:

 • Fotografije 1–6: prikazujejo ne-ornitološke in ornitološke značilnosti dežele. Podnapisi k fotografijam 1–6 naj bodo zgolj kratki naslovi fotografij.
 • Naslovna fotografija prispevka (fotografija 7): prikazuje značilno pokrajino dežele.
 • Fotografije 7–14: fotografije ptic (poudarek na njih), fotografij živali in rastlin ter zanimivih habitatov.
 • Glej tudi Splošna navodila za prispevke.

Na začetku prispevka navedite podatke o deželi:

 • površina (v km2)
 • druge geografske značilnosti (npr. najvišji vrh, dolžina obale, povprečna nadmorska višina …)
 • št. prebivalcev
 • št. vrst ptic
 • zanimive vrste ptic
 • ogrožene ptice
 • izumrle ptice
 • zanimive rastline
 • zanimive živali
 • biomi /ali/ rastlinski pasovi
 • podnebje / sezone
 • zavarovana območja
 • varstveni problemi / dejavniki ogrožanja
 • varstvena prizadevanja

Obvezne teme so podčrtane. Po želji lahko dodate tudi kakšno drugo zanimivo temo. Poleg obveznih naj bodo največ tri teme.

Pripišite seznam priporočene literature z območja, denimo:

 • priročnik o pticah
 • spletna stran z ornitološko vsebino
 • literatura z drugo naravoslovno vsebino

Splošna kratka navodila avtorjem

 • Za slovenskimi imeni vedno sledi latinsko ime ptice (V oklepaju in poševno).
 • Slike morajo biti označene s številko slike, vsebino na sliki in imenom avtorja: 1_siva pevka_AnitaKos.
 • Vsaka slika mora imeti podnapis, ki je označen z isto številko kot slika.

Varstvo ptic

V rubriki »Varstvo ptic« s prvenstveno izobraževalnim ciljem bralec običajno najde poljuden prispevek z naravovarstveno tematiko. Prispevek obravnava varstveno problematiko ptic.

Število znakov s presledki: 7.000 ± 200 (vključno z morebitno bibliografijo)

Fotografije:

 • 4–5 fotografij, ki povzemajo vsebino članka. Na fotografijah naj ne bodo zgolj ptice. Celostno naj prikažejo vsebino članka.
 • Glej tudi Splošna navodila za prispevke.

Tema: Prispevek obravnava neko splošno naravovarstveno problematiko in ne opisuje konkretne naravovarstvene akcije.

Vsebina in slog:

 • Informacije naj ne bodo nepreverjene, zavajajoče, pomanjkljive ali dvoumne. Če gre za vaše subjektivno mnenje o nečem, naj bo to iz stavka razvidno.
 • Izogibajte se poosebljanju naravnih pojavov in procesov ter osebnemu in čustvenemu vrednotenju znanstvenih ali strokovnih dejstev oz. navajanju čustveno obarvanih argumentov.
 • Jezik naj bo poljuden, razumljiv bralcem z najmanj osnovnošolsko izobrazbo. Morebitni strokovni in znanstveni izrazi naj bodo razumljivo pojasnjeni. Stavki naj ne bodo predolgi in preveč komplicirani.

Splošna kratka navodila avtorjem

 • Za slovenskimi imeni vedno sledi latinsko ime ptice (V oklepaju in poševno).
 • Slike morajo biti označene s številko slike, vsebino na sliki in imenom avtorja: 1_siva pevka_AnitaKos.
 • Vsaka slika mora imeti podnapis, ki je označen z isto številko kot slika.

Narava

V rubriki »Narava« bralec običajno najde poljuden prispevek, ki obravnava skupino živali ali rastlin oziroma kar cel ekosistem ali območje. Lahko je članek naravovarstveno obarvan ali pa le predstavlja neko skupino živih bitij.

Zelo zaželeno je, da se v članku omeni zanimivosti, ki jih večina ne pozna, članek pa naredijo zato zelo privlačen in berljiv. Veliko piscev opisuje splošne značilnosti skupine, sistematiko …, kar pogosto izpade zelo leksikonsko. Take stvari so zelo težko berljive in zato nezaželene. Članek naj bo popestren z več odstavki s privlačnimi mednaslovi.

Število znakov s presledki: 6.500 ± 500 (vključno z morebitno bibliografijo)

Fotografije: 4–5 fotografij, ki povzemajo vsebino članka.
Glej tudi Splošna navodila za prispevke.

Vsebina in slog:

 • Informacije naj ne bodo nepreverjene, zavajajoče, pomanjkljive ali dvoumne. Če gre za vaše subjektivno mnenje o nečem, naj bo to iz stavka razvidno.
 • Izogibajte se poosebljanju naravnih pojavov in procesov ter osebnemu in čustvenemu vrednotenju znanstvenih ali strokovnih dejstev oz.navajanju čustveno obarvanih argumentov.
 • Jezik naj bo poljuden, razumljiv bralcem z najmanj osnovnošolsko izobrazbo. Morebitni strokovni in znanstveni izrazi naj bodo razumljivo pojasnjeni. Stavki naj ne bodo predolgi in preveč komplicirani.

Splošna kratka navodila avtorjem

 • Za slovenskimi imeni vedno sledi latinsko ime ptice (V oklepaju in poševno).
 • Slike morajo biti označene s številko slike, vsebino na sliki in imenom avtorja: 1_siva pevka_AnitaKos.
 • Vsaka slika mora imeti podnapis, ki je označen z isto številko kot slika.

Portret ptice

»Portret ptice« je namenjen predstavitvi ptice. Prispevki nudijo podroben vpogled v življenje posameznih vrst ptic. Nizajo številne zanimivosti, ki jih v širše dostopni ornitološki literaturi ni mogoče zaslediti, saj jih večinoma pišejo avtorji, ki imajo z vrsto veliko osebnih raziskovalnih izkušenj. Portret vabi bralca k poglobljenemu opazovanju in raziskovanju ptic.

Število znakov s presledki:

 • Uvodni odstavek: 400 ± 100
 • Telo besedila: 5.500 ± 300 (vključno z morebitno bibliografijo)

Fotografije:

 • 3–4 fotografije: portret ptice, njen življenjski prostor, hrana in druge značilnosti vrste, ki jo prispevek opisuje.
 • Fotografije naj ptico predstavijo čim bolj dinamično.
 • Vsako fotografijo naj spremlja kratek podnapis.
 • Glej tudi Splošna navodila za prispevke.

Tema: Prispevek opisuje ptico in njeno življenje.

Vsebina in slog:

 • Prispevek naj zajame čim bolj zanimiva dejstva iz življenja portretirane ptice in naj ne bo suhoparen prepis iz ornitoloških priročnikov.
 • Naj ne navaja zgolj splošno znanih dejstev o vrsti in naj podrobno ne opisuje njene morfologije in obarvanosti.
 • Zaželeno je, da je v prispevku čim več informacij, ki so plod avtorjevih osebnih izkušenj z vrsto, pri tem pa naj bo vir informacije prepoznaven.
 • Informacije, ki niso del avtorjevih osebnih izkušenj, naj ne bodo nepreverjene, zavajajoče, pomanjkljive ali dvoumne.
 • Jezik naj bo poljuden, razumljiv bralcem z najmanj osnovnošolsko izobrazbo. Morebitni strokovni in znanstveni izrazi naj bodo razumljivo pojasnjeni. Stavki naj ne bodo predolgi in preveč komplicirani. Zaželeno je, da se z mednaslovi razbije tekst.

Splošna kratka navodila avtorjem

 • Za slovenskimi imeni vedno sledi latinsko ime ptice (V oklepaju in poševno).
 • Slike morajo biti označene s številko slike, vsebino na sliki in imenom avtorja: 1_siva pevka_AnitaKos.
 • Vsaka slika mora imeti podnapis, ki je označen z isto številko kot slika.

Skozi objektiv

V rubriki »Skozi objektiv« fotografi, ki skrbijo za lepo podobo revije, predstavljajo svoje najkvalitetnejše fotografije ptic, ki jih pospremijo s komentarjem po lastnem navdihu. Čudovite fotografije ptic, natisnjene v velikem formatu, bralca prepričajo o lepoti teh živih bitij in mu varstvo ptic približajo tudi z estetskega vidika.

Fotografije: 5 fotografij iste vrste ptice.

Vsebina in slog:
Spremni tekst k slikam mora obvezno vsebovati:

 • kraj nastanka fotografije,
 • datum nastanka fotografije,
 • po želji tip fotoaparata, s katerim je slika nastala,
 • opis, kako je fotografija nastajala,
 • ime in priimek avtorja ter kraj bivanja.

Nasveti za opazovanje

Rubrika »Nasveti za opazovanje« je namenjena vsem tistim, ki želijo vedeti, kaj se dogaja s pticami in naravo v posameznih letnih časih. S sliko in kratkim besedilom so na voljo informacije, dobrodošle pri izletih v naravo in pri opazovanju ptic in narave v določenem obdobju leta.

Število znakov s presledki: maksimalno 570 znakov s presledki ali 6 vrstic in pol besedila
Fotografije: 1 fotografija za vsako vrsto

Tema:

 • Pomladna / poletna / jesenska / zimska opazovanja v gozdu, ob vodi, na travniku in okoli našega doma.
 • Za vsak življenjski prostor (gozd, voda, travnik, dom) se predstavlja dve vrsti; eno vrsto ptice in vrsto živali ali rastline.
 • Izbor zanimive vrste, ki bi jo priporočili za ogled tudi ostalim bralcem.

Portret ornitologa

V rubriki “Portret ornitologa” predstavljamo ljudi, ki so nekoč in še danes pomembno prispevali k odkrivanju sveta ptic doma in na tujem in zaradi katerih je naše vedenje in zavedanje o pticah in naravi bogatejše. Iz njihovih življenjskih izkušenj se lahko naučimo marsikaj in morda prek njih ptice in naravo razumemo in vzljubimo še bolj kot doslej. V nabor obrazov so vključena tako imena, s katerimi danes delimo ta svet, kot imena, ki so v preteklosti gradila ornitološko znanje v Sloveniji ali v tujini.

Število znakov s presledki:

 • Uvodni odstavek: 400 ± 100
 • Telo besedila: 7.000 ± 200 (vključno z morebitno bibliografijo)

Fotografije: največ 3–5 fotografij; (1) portret ornitologa, (2) fotografija ene ali dveh ptic, s katerimi se je podrobno ukvarjal, (3, 4, 5) delo, s katerim se ponaša (naslovna stran knjige, ki jo je napisal, rokopis, kakšna druga žival/rastlina, s katero se je ukvarjal, njegova fotografija / skica / risba ipd.).
Glej tudi Splošna navodila za prispevke.

Tema: Prispevek opisuje ornitologa in njegovo življenjsko zgodbo, povezano s pticami.

Vsebina in slog:

 • Prispevek naj zajame čim bolj zanimiva dejstva iz življenja ornitologa.
 • Zaželeno je, da je v prispevku čim več informacij, ki so plod avtorjevih osebnih izkušenj s tem človekom, pri tem pa naj bo vir informacije prepoznaven.
 • Jezik naj bo poljuden, razumljiv bralcem z najmanj osnovnošolsko izobrazbo. Morebitni strokovni in znanstveni izrazi naj bodo razumljivo pojasnjeni. Stavki naj ne bodo predolgi in preveč komplicirani.

Mi za ptice in naravo

»Mi za ptice in naravo« je rubrika, v kateri predstavljamo delo članov DOPPS in njihov dragocen prispevek k varovanju ptic in narave. Najsi gre za prispevek posameznikov, delo sekcij ali vseslovensko akcijo, v rubriki poskrbimo za predstavitev, ki doseže druge člane in jih vzpodbudi k sodelovanju. Bralci v tej rubriki najdejo tudi ideje, kako z majhnimi sredstvi in vložkom energije poskrbeti za to, da se bo pticam godilo bolje, narava pa ohranila svojo pestrost.

Število znakov s presledki: poljubno, vendar ne več kot  12.000.

Fotografije: 1 fotografija na 1.500 znakov besedila. Če je fotografij več, naj bo izbor čim bolj pester glede na vsebino članka.
Glej tudi Splošna navodila za prispevke.

Tema, vsebina in slog:

POROČILO O NARAVOVARSTVENI DEJAVNOSTI
Prispevek opisuje konkretno naravovarstveno akcijo, dlje trajajočo dejavnost ali kakršnokoli drugo prizadevanje za  ohranjanje ptic in narave.

 • Prispevek je lahko pripoveden ali v obliki intervjuja oz. pogovora, najbolje s ključno osebo ali več ključnimi osebami akcije oziroma druge vrste prizadevanja za varstvo ptic in narave.
 • Posebej jasno naj bodo podani in ovrednoteni rezultati akcije oz. dejavnosti, da je iz besedila mogoče razbrati konkreten prispevek k varstvu ptic in narave. Lahko se ovrednoti tudi primerjalno, denimo z drugimi primeri dobre prakse bodisi doma ali v tujini.
 • Kadar je v akcijo ali dejavnost vključenih več ljudi, naj bodo v prispevku objavljene tudi zahvale. Še posebej zaželen je seznam vseh sodelujočih, s polnimi imeni in priimki.

NASVETI ZA NARAVI PRIJAZNE DEJAVNOSTI
Prispevek svetuje, kako naj ravnamo, da bomo učinkovito prispevali k ohranjanju ptic in njihovih življenjskih prostorov, s tem pa k ohranjanju biotske pestrosti ter zdravega in tudi človeku prijaznega okolja.

 • Na začetku naj na kratko strokovno predstavi dotično problematiko in pojasni razloge za priporočila, da bo bralcu razumljivo, čemu naj ravna tako, kot svetuje prispevek.
 • Strokovne informacije naj ne bodo nepreverjene, zavajajoče, pomanjkljive ali dvoumne. Če gre pri nečem za vaše subjektivne izkušnje, ki še niso bile strokovno ovrednotene, naj bo to iz stavka razvidno.
 • Nasvet naj bo napisan v obliki jasnih navodil. Po možnosti naj bodo v prispevku navedene kontaktne osebe ali organizacije, ki bralcu lahko pomagajo pri izvedbi lastnega projekta, dejavnosti ali akcije, ki prispeva k ohranjanju ptic in njihovih habitatov.

Splošna kratka navodila avtorjem

 • Za slovenskimi imeni vedno sledi latinsko ime ptice (V oklepaju in poševno).
 • Slike morajo biti označene s številko slike, vsebino na sliki in imenom avtorja: 1_siva pevka_AnitaKos.
 • Vsaka slika mora imeti podnapis, ki je označen z isto številko kot slika.

Kam na izlet

Rubrika »Kam na izlet« je ornitološki vodnik po območjih v Sloveniji, ki jih je vredno obiskati z namenom opazovanja ptic. V prispevku so podrobno predstavljene ptice, ki jih je na območju mogoče opazovati, dodane pa so tudi informacijo o tem, kdaj je najprimernejši čas za opazovanje, potrebna oprema pri tem, kako se dostopa do območja, kulturno-zgodovinske zanimivosti v bližini ipd. Prispevki vzpodbujajo bralca, da se poda na izlet in se posveti opazovanju ter raziskovanju nekega kotička Slovenije.

Število znakov s presledki:

 • Uvodni odstavek: 1.000
 • Telo besedila: 2.000

Struktura članka:
Uvod: Članek naj se začne z zelo kratkim uvodom, ki bralca navduši nad krajem (1.000 znakov).
Podatki o deželi (samo našteti – do 2.000 znakov):

 1. dostop in opis poti
 2. št. vrst ptic
 3. zanimive vrste ptic (gnezditveni/selitveni in zimski čas)
 4. zanimive živali
 5. zanimive rastline
 6. kulturno – zgodovinske zanimivosti
 7. priporočljiva oprema (škornji, daljnogled, teleskop)
 8. priporočen čas obiska (označi mesece, kratka razlaga zakaj)
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

Pripišite seznam priporočene literature z območja, denimo:

 • spletna stran območja (če obstaja),
 • priročnik o območju, o pticah območja, literatura z drugo vsebino o območju.

Če ostane prostor, potem se lahko poda tudi ostale podatke:

 • površina (v km2),
 • druge geografske značilnosti (npr. najvišji vrh, dolžina obale, povprečna nadmorska višina …),
 • ali je območje zavarovano, varstveni problemi / dejavniki ogrožanja, varstvena prizadevanja,
 • po želji lahko dodate tudi kakšno drugo zanimivo temo.

Fotografije: 1 fotografija, ki najbolj nazorno prikazuje območje.

Z društvenega izleta

DOPPS organizira redne društvene izlete, namenjene opazovanju ptic in izobraževanju v naravi. V to rubriko udeleženci izletov pišejo svoje vtise in spoznanja na izletih, pripovedujejo o opazovanih pticah in drugih naravnih zanimivostih. Prispevki bralca vabijo, da se prihodnjega izleta udeleži tudi sam.

Število znakov s presledki: 1.300  znakov s presledki.

Fotografije (največ štiri): predlog: foto 1) udeleženci, foto 2) območje, foto 3 in 4) dve ptici / ptice, ki se jih opazi na izletu ali so tam nekaj posebnega, lahko tudi druga žival ali rastlina.
Glej tudi Splošna navodila za prispevke.

Vsebina in slog: V prispevku izvemo glavne zanimivosti dogajanja na izletu. Na primer:

 • kje in kdaj so se zbrali,
 • v kakšnem številu,
 • kaj zanimivega so opazili (terenska zanimivost, zanimiv dogodek),
 • omemba ogroženih vrst ptic, živali ali rastlin, ki se tu nahajajo, ter nekaj stavkov o njih.

Prek meja

V rubriki objavljamo zanimiva ornitološka in naravovarstvena spoznanja, ki jih člani DOPPS pridobimo na udeležbi delavnic, konferenc in kongresov v tujini ter priložnostne prispevke, ki predstavljajo mednarodno sodelovanje DOPPS.

Število znakov s presledki: Telo besedila: 6.500 ± 500 (vključno z morebitno bibliografijo).

Fotografije:

 • 1–2 fotografiji: udeleženci konference, delavnice, tuj ornitolog, ki je veliko prispeval k varstvu narave ali novim spoznanjem o pticah, fotografija, ki poudarja pomembno spoznanje o pticah ali varstvu narave ipd.,
 • vsako fotografijo naj spremlja kratek podnapis.

Vsebina in slog: Prispevek naj vsebuje informacijo o kraju in datumu srečanje, o naslovu delavnice, konference prevedenemu v slovenščino, o pomembnih spoznanjih na srečanju, kontaktih ipd.

Iz tujega tiska

V rubriki predstavljamo ornitološke novice iz sveta; o odkritjih novih vrst ptic, o naravovarstvenih prizadevanjih za boljšo usodo ptic in še veliko drugih zanimivosti. Kratke članke prevajamo večinoma iz poljudnih revij drugih BirdLife organizacij.

Število znakov s presledki: 1.500 (telo besedila).
Fotografije: 1 fotografija, ki najlepše predstavlja temo.

Ptičarske prigode

V »Ptičarskih prigodah« je prostor za doživljajske zgodbe, ki jih ornitologi in ljubitelji ptic doživijo na ornitoloških terenih ali pa ob pticah kar tam, kjer se vsakodnevno zadržujejo. To so zabavna, zanimiva, vznemirljiva, pustolovska, razpoloženjska doživetja na račun ptic, kakršna z navdušenjem pripovedujemo svojim prijateljem in znancem.

Število znakov s presledki: Telo besedila: 3.000.

Fotografije:

 • 2–3 fotografije,
 • Če se le da, naj bodo fotografije izvirne, saj le tako najlepše orišejo zgodbo (zaradi izvirnosti je lahko slika tudi slabše kvalitete),
 • Vsako fotografijo naj spremlja kratek podnapis.

Vsebina in slog: Čim bolj doživeto in zabavno opisano srečanje s pticami.

Ornitofon

V rubriki ponujamo odgovore na najpogostejša ornitološka vprašanja, ki se porajajo ljubiteljem ptic in narave.

Število znakov s presledki: Telo besedila: 1.500.
Fotografije: 1 fotografija, ki najlepše predstavlja temo.

Iz ornitoloških raziskav

Na poljuden način predstavljamo najnovejša odkritja na področju ptic slovenskih ali tujih strokovnjakov, ki so bila objavljena v znanstvenih revijah.

Število znakov s presledki: Telo besedila: 6.500 ± 500 (vključno z morebitno bibliografijo).
Fotografije: 1–2 fotografiji, ki najbolje predstavita tematiko. Vsako fotografijo naj spremlja kratek podnapis.
Tema: Poljudno pisanje oziroma prevod strokovnega članka naših ali tujih avtorjev.
Vsebina in slog: Obvezno je citiranje izvirnega članka.

Novice

»Novice DOPPS« so bile pred izidom prve številke revije Svet ptic v letu 2000 samostojen informativni bilten DOPPS, v reviji Svet ptic pa so dobile svoje mesto kot rubrika. Kot od vsega začetka so namenjene informiranju članov o delu v pisarni in poteku projektov.

Število znakov s presledki: Telo besedila: 1.500 ± 500
Fotografije: 1 fotografija.
Tema: Prispevek informira člane o delu v pisarni, izidu novih ornitoloških knjig, poteku projektov ipd.