Uredništvo

Glavna in odgovorna urednica

Desna Tjašina roka je uredniški odbor, s katerim se sestane enkrat letno. Vsak od članov uredniškega odbora ima poleg svetovalne vloge pri reviji tudi svojo posebno odgovornost.

Uredniški odbor

Nekdanji uredniki in člani odbora

dr. Andreja Ramšak – glavna in odgovorna urednica številk 01’00 (letnik 6, številka 1) – 01’03 (letnik 9, številka 1)
Damijan Denac – glavni in odgovorni urednik številk 02’03 (letnik 9,številka 2) – 04’04 (letnik 10, številka 4)
Urša Koce – glavna in odgovorna urednica številk 01’05 (letnik 11, številka 1) – 04’07 (letnik 13, številka 4)
Barbara Vidmar – glavna in odgovorna urednica številk 01’10 (letnik 16,številka 1) – 04’10 (letnik 16, številka 4)
Petra Vrh Vrezec

Marjana Ahačič, Blaž Blažič, Luka Božič, Alenka Bradač, Damijan Denac, Katarina Denac, Marijan Govedič, Leon Kebe, Urša Koce, Tomaž Mihelič, dr. Andreja Ramšak, Borut Rubinić, Jakob Smole, Tanja Šumrada, dr. Davorin Tome, dr. Tomi Trilar, Barbara Vidmar, dr. Al Vrezec, Eva Vukelič  – nekdanji člani uredniškega odbora