Evropska nagrada Natura 2000

Triletni projekt AdriaWet 2000 – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – se je zaključil, vendar se delo, ki so ga do sedaj izvedli štirje projektni partnerji in številni deležniki, ki so se pridružili različnim projektnim pobudam, nadaljuje z novim zagonom in prenovljeno zavezo.

Pri čezmejnem projektu AdriaWet 2000 – Jadranska mokrišča za omrežje Natura 2000 je DOPPS sodeloval kot partner, Naravni rezervat Škocjanski zatok pa kot projektno območje.

Ob zaključku projekta smo s podpisom Štarancanske listine ustanovili Omrežje Natura 2000 mokrišč v Jadranu, s katerim nadgrajujemo in nadaljujemo sodelovanje zavarovanih območij Jadranskega morja. foto: DOPPS

Ob zaključku projekta smo s podpisom Štarancanske listine ustanovili Omrežje Natura 2000 mokrišč v Jadranu, s katerim nadgrajujemo in nadaljujemo sodelovanje zavarovanih območij Jadranskega morja. foto: DOPPS

Pomen projektnih rezultatov in poti, ki se je začela s projektom AdriaWet 2000, priznava tudi nominacija za Evropsko nagrado Natura 2000. Evropska Komisija je v letu 2014 prvič razpisala natečaj za Evropsko nagrado Natura 2000, ki je priznanje za najboljše prakse upravljanja območij Natura 2000 – evropske mreže za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Z nagrado se želi pokazati uspeh delovanja omrežja Natura 2000, njegovo vlogo v varstvu biotske raznovrstnosti v Evropi in prednosti, ki jih prinaša prebivalstvu ter priznavati primere najboljših praks v 5 različnih kategorijah: ohranjanje, socio-ekonomske koristi, komuniciranje, uskladitev interesov ter mreženje in čezmejno sodelovanje.

Glasovanje je odprto do 6. maja 2015. Vabimo vas k glasovanju. Vsi, ki bi radi glasovali morajo vnesti svoj elektronski naslov in glasovanje potrditi preko povezave, ki jo pošlje spletna stran Evropske Komisije (pozor, elektronsko sporočilo je pogosto uvrščeno med neželeno pošto).

Projekt AdriaWet 2000, uvrščen v kategorijo čezmejnega sodelovanja, je edini skupen slovensko-italijanski projekt, ki je bil uvrščen med 23 kandidatov: to je dodatna potrditev vrednosti dela, ki so ga opravili Občina Štarancan, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Konzorcij »Il Mosaico« in Veneto Agricoltura. Nagrada bo dodatna motivacija za utrjevanje mreže »Adriawet«, katere del so projektna območja in deležniki jadranskega območja, podpisniki »Štarancanske listine« z namenom, da se nadaljujejo aktivnosti sodelovanja za varstvo naravne dediščine.

Strokovna komisija bo 21. maja 2015 v Bruslju med 23 finalisti razglasili 6 zmagovalev, enega v vsaki kategoriji in nagrajenca, ki ga bo izbralo občinstvo. Z letošnjim letom so uvedli pomembno novost: prvič bo podeljena tudi nagrada občinstva za projekt, ki bo na spletni strani Evropske Komisije izbral največ glasov: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application-2015/award-finalists/index_en.htm

2015-04-29-Eu-Natura2000-nagrada-AdriaWet2000
Dodatne informacije so dostopne na spodnji povezavi: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm

www.adriawet2000.eu