Naravovarstvo in raziskave

Narava je danes ogrožena kot še nikoli. Zaradi vpliva človeka nekatere skupine živih bitij, kot so ptice, izumirajo 25-krat hitreje, kot bi bilo to naravno. Ohranjanje narave in njeno trajnostno upravljanje za prihodnost zahteva vedno več našega znanja in naporov.

Naše naravovarstveno delo temelji na spremljanju stanja ter analizi vplivov okolja in delovanja človeka na populacije ptic. Ptice so mnogokrat le pokazatelji dogajanja v določenem okolju, zato moramo k njihovemu ohranjanju pristopiti celostno. Takšno raziskovalno delo je temelj društvene dejavnosti, izvedbo pa zagotavljamo s profesionalnimi ornitologi ter številnimi prostovoljci in zunanjimi sodelavci.

Kako na društvu prispevamo k prizadevanjem za varstvo narave?

 • 3_1_iwc_hrvoje_orsanic_

  Monitoringi

  Raziskujemo populacijsko dinamiko ptic in spremembe v njihovih bivališčih po standardiziranih in mednarodno priznanih ter primerljivih metodah.
 • 3_1_monitoring_iba_peter_buchner_

  Atlas gnezdilk Slovenije

  Vzdržujemo in dopolnjujemo največjo bazo podatkov pri nas o razširjenosti in številčnosti za vse gnezdilke in druge vrste ptic v Sloveniji.
 • 3_1_sipkk_primoz_kmecl_

  Karizmatične vrste

  S pomočjo raziskovanja in varovanja karizmatičnih vrst, ki so med ljudmi še posebej priljubljene, skušamo ohranjati ogrožena življenjska okolja ter druge vrste živali in rastlin.
 • 3_1_sipkk_primoz_kmecl_

  Ekološke raziskave

  Iščemo vzroke za zmanjševanje populacij ogroženih vrst in preizkušamo učinkovitost naravovarstvenih ukrepov.
 • 3_1_sipkk_primoz_kmecl_

  Mednarodno pomembna območja za ptice (IBA)

  Opredeljujemo in spremljamo najpomembnejša območja za ohranjanje ptic, ki so strokovna podlaga za vseevropsko omrežje Natura 2000.
 • nrsz

  Naravni rezervati

  Upravljamo in vzpostavljamo naravne rezervate – centre ohranjanja biotske pestrosti, raziskovanja, izobraževanja in zgleda trajnostne rabe naravnih virov.
 • kmetijstvo

  Kmetijstvo

  S statusom kmetijskega gospodarstva naše naravne rezervate upravljamo s pašo in košnjo ter testiramo različne naravovarstveno ustrezne kmetijske prakse. Z našimi izkušnjami in znanjem se na različnih nivojih vključujemo tudi v proces kmetijske politike.
 • 3_1_sipkk_primoz_kmecl_

  Pravo za naravo

  Varujemo naravo s pomočjo pravnih orodij in predpisov.
 • 3_1_sipkk_primoz_kmecl_

  Mednarodne dejavnosti

  Narava ne pozna meja – naša prizadevanja za varovanje najpomembnejših evropskih in svetovnih območij ohranjene narave.
 • 3_1_sipkk_primoz_kmecl_

  Strokovna poročila

  Poročila o rezultatih naših strokovnih študij, naravovarstvene eksperzite in priporočila DOPPS.
 • 3_1_sipkk_primoz_kmecl_

  Nezakonit lov ptic

  Zbiramo podatke o primerih nezakonitega lova ptic in izvajamo ukrepe za njegovo preprečevanje. Pomgaš lahko tudi ti!