DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE (DOPPS)

Mednarodno ime: DOPPS – BirdLife Slovenia

Sedež
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
t: 01/ 426 58 75
f: 01/ 425 11 81
gsm: 041 712 796 (pisarna)
gsm: 031 439 051 (Ornitofon – vprašanja o pticah in nasveti strokovnjaka)

e-pošta: dopps@dopps.si
pošta: DOPPS, p.p. 2990, 1001 Ljubljana
https://www.facebook.com/pticeDOPPS
https://www.instagram.com/dopps.birdlife.slovenia/

Pisarna Koper
Sermin 50, 6000 Koper
Center za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok
t: 05/ 626 03 70
f: 05/ 626 03 69
e-pošta: info@skocjanski-zatok.org
www.facebook.com/skocjanskizatok
www.instagram.com/skocjanski_zatok_nr

Pisarna Maribor
t: 02/ 420 04 08

Matična številka: 5215412
Davčni zavezanec: DA
Ident. št. za DDV: SI 68956029
Transakcijski račun: SI56 0430 2000 3155 297, odprt pri Nova KBM d. d.

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena leta 1979, ki deluje v javnem interesu ohranjanja narave, varstva okolja in na področju raziskovalne dejavnosti. Pri številnih dejavnostih združujemo več kot 1000 članov, prostovoljcev in ljubiteljev narave po vsej Sloveniji in zaposlujemo 31 strokovnjakov z različnih področij.

Delamo za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. S tem prispevamo k ohranjanju narave in dobrobiti celotne družbe. Naše poslanstvo uresničujemo z naravovarstvenim, znanstvenoraziskovalnim, izobraževalnim in publicističnim delom ter s sodelovanjem z drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

DOPPS je polnopravni partner svetovne organizacije za varstvo narave BirdLife International.