Čiščenje morske obale in zaoljenih ptic

Razlitja nafte na morju imajo lahko velik vpliv tako na okolje in ljudi kot tudi na morsko in obalno živalstvo in rastlinstvo. Pri tem so še posebno ogrožene ptice in morski sesalci. Za čim hitrejše in pravilno ukrepanje ob takšnih nesrečah je potrebno imeti poleg že izdelanega načrta zaščite in reševanja ob nesrečah na morju v pripravljenosti tudi ustrezno usposobljene ljudi, ki lahko v takšnih primerih priskočijo na pomoč.

Novoustanovljeni »Adriatic Training and Research Centre« (ATRAC) z Reke na Hrvaškem bo organiziral dvodnevno usposabljanje z naslovom »Čiščenje morske obale in zaoljenih ptic v primeru onesnaženja z nafto in njenimi derivati«. Potekalo bo od 25. do 26. maja 2015 v prostorih Morske biološke postaje v Piranu. Usposabljanje bodo organizirali v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo (NIB), Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR) in DOPPS.

Izvedba usposabljanja je del aktivnosti IPA projekta »Strengthening common reaction capacity to fight sea pollution of oil, toxic and hazardous substances in Adriatic sea HAZADR,« pri katerem sodelujejo tudi strokovnjaki iz URSZR in DOPPS.

Cilj usposabljanja je izobraziti in usposobiti udeležence, da bodo lahko pomagali strokovnim delavcem pri čiščenju onesnaženj z nafto in naftnimi derivati ter pri čiščenju zaoljenih ptic. Srečanje bo namenjeno tudi izmenjavi informacij in izkušenj med različnimi nevladnimi organizacijami, vladnimi ustanovami in raziskovalnimi institucijami.

V Sloveniji je prvo tovrstno usposabljanje je ZRSZR skupaj z DOPPS organizirala novembra 2013 v okviru projekta SIMARINE-NATURA, ko je potekal tudi praktični prikaz čiščenja z nafto onesnažene morske obale in zaoljenih ptic (več).

Izjava za javnost: Usposabljanje – 22.5.2015