Stališče DOPPS o hidroelektrarnah na Muri

V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) pozorno spremljamo postopke umeščanja hidroelektrarn na reki Muri. Prizadevanja za večjo rabo obnovljivih virov energije pozdravljamo, vendar poudarjamo, da je pri tem treba iskati ravnotežje z ohranjanjem najdragocenejše narave.

Upoštevati je treba vse predpise in načela umeščanja v prostor ter opustiti načrtovane posege, pri katerih se prekomernim škodljivim vplivom na naravo ni mogoče izogniti. Uničevanje narave se v končni fazi manifestira v degradaciji ekosistemskih storitev, od katerih je odvisna celotna družba.

Glede na slovenske in tuje izkušnje menimo, da klasične zajezitvene elektrarne na Muri z akumulacijskim jezerom in nasipi ni mogoče zgraditi brez prekomernega škodljivega vpliva na naravo. Narava reke Mure, njenih rečnih rokavov, mrtvic, poplavnega gozda in drugih življenjskih prostorov je izjemna in neponovljiva tako v nacionalnem kot mednarodnem merilu. Kot takšna je bila prepoznana s strani države kot temelj za ustanovitev slovenskega dela bodočega čezmejnega Biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava, ki predstavlja sodobno, trajnostno in gospodarsko najboljšo priložnost za prihodnji razvoja Pomurja.

V DOPPS bomo z vključevanjem v vse faze postopkov konstruktivno sodelovali z organi Republike Slovenije in vsemi drugimi deležniki. Po svojih najboljših močeh bomo prispevali k iskanju takšnih rešitev, ki naravi Mure ne bi prekomerno škodovale. Kot skrbnik javnega interesa ohranjanja narave pa bomo bdeli nad tem, da se identificirajo in opustijo posegi, ki bi izjemno naravno dediščine reke Mure prekomerno prizadeli.

Stališče DOPPS do HE na Muri (pdf)