Postani varuh velike uharice

Akcijo varuhi velike uharice smo začeli v letu 2009. Nova spoznanja o smrtnosti velike uharice in opuščanju gnezdišč so narekovala nujnost ugotavljanja uspešnosti gnezditve in beleženja motenj na gnezdiščih. Namen je identificirati gnezdišča v težavah in tja usmeriti naša naravovarstvena prizadevanja. Vsako leto nam tako uspe rešiti kakšno od gnezdišč, ki bi ga brez vaše pomoči spregledali.

Z začetkom julija bomo vsem, ki ste izrazili interes po sodelovanju poslali navodila, za popis uspešnosti gnezditve in se uskladili glede lokacije gnezdišč. Kot najboljši čas za preverjanje prisotnosti mladičev v gnezdih se je izkazal ravno prvi del poletja, saj mladiči v tem času še ne zapuščajo gnezdišč. Kljub temu, da lahko že letajo okrog gnezd, ne sledijo staršem na lov, zato njihovo oglašanje pomeni zanesljivo potrditev gnezdenja v dotičnem gnezdišču. V poletnem času so mladiči bistveno bolj glasni kot junija, zato kontrolo lahko vršimo iz večje razdalje in smo ob popisu po izkušnjah iz preteklih let tudi veliko bolj učinkoviti.

Mladič velike uharice sredi poletja. Foto: Tomaž Mihelič

Mladič velike uharice sredi poletja. Foto: Tomaž Mihelič

Vsak prispeva majhen del, skupaj pa naredimo veliko

Tako kot popis teritorijev, je tudi popis prisotnosti mladičev v gnezdišču enostaven. Vsak od varuhov dobi natančna navodila, kako izvede samostojen popis in materiale, ki so popisu v pomoč (zvočni posnetki mladičev). Z vključevanjem velikega števila ljudi lahko naredimo veliko, kljub temu, da vsak prispeva majhen del. Zastavili smo si cilj, da bomo z varuhi pokrili vsa gnezdišča v Sloveniji, in teh smo v preteklih letih našli že blizu 150. Je pa s številčnostjo varuhov letos nastopila tudi težava, kako ne spregledati koga, ki je v množici tudi izrazil svojo željo. V tem primeru se prosim obrnite na kooridinatorja akcije Varuhov velike uharice na naslov: tomaz.mihelic@dopps.si oz. gsm 031 438 545

Postani varuh velike uharice – S tem enostavnim načinom lahko veliko pripomoreš k varstvu velike uharice!