Rekordno število državljanov EU poziva k zaščiti narave

alarm_za_naravo_beloglavka_agustin_povedano_flickr

Evropo je združilo varstvo narave – državljani EU se zavedajo izjemnih koristi skupnih predpisov varstva narave, ki so postali evropski standard kvalitete življenja. Temu se ne bomo odpovedali.
foto: Agustin Povedano, Flickr

Evropsko komisijo je k ohranitvi obstoječe evropske naravovarstvene zakonodaje pozvalo več kot pol milijona ljudi. To je daleč navečje število odzivov na katero koli javno posvetovanje Evropske komisije o zakonodaji EU v zgodovini Evropske unije.

V maju so evropske okoljske organizacije začele s spletno kampanjo z naslovom »Alarm za naravo« , ki je odziv na predlog Evropske komisije za presojo učinkovitosti naravovarstvene zakonodaje v EU. Namen kampanje je opozoriti na pomen boljšega izvajanja obstoječih pravil te zakonodaje, ki jo poznamo pod imenom Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih.

Poleg kar 520.000 državljanov je v kampanji sodelovalo tudi več kot 120 okoljskih nevladnih organizacij, ki so evropskim odločevalcem poslale jasno sporočilo: »Naravovarstveni zakoni v EU se ne smejo spreminjati, potrebno pa jih je bolje izvajati!« K temu sporočilu je svoj glas v kampanji prispevalo tudi 1.310 Slovencev ter 13 slovenskih nevladnih organizacij.

Direktivi o pticah in habitatih varujeta najvrednejšo evropsko naravno dediščino

Naravovarstvena zakonodaja v EU varuje več kot 1.000 varstveno pomembnih vrst in preko 27.000 območij ohranjene narave. Posledično je v Evropski uniji danes vzpostavljeno največje omrežje zavarovanih območij na svetu, ki ga poznamo pod imenom Natura 2000, in pokriva skoraj petino območja EU. S pomočjo te napredne zakonodaje je bilo v zadnjih desetletjih ohranjenih več karizmatičnih evropskih vrst, kot so volk, belorepec in sivi tjulenj.

Učinkovitost obeh omenjenih direktiv dokazujejo tudi znanstvene študije (zbrane v odzivih BirdLife International, WWF, FOE in EEB). Prav omenjena zakonodaja je bila namreč podlaga za ohranitev in povečanje populacij številnih ogroženih vrst in življenjskih okolij, poleg tega pa učinkovito prispeva tudi k socio-ekonomskem razvoju lokalnih skupnosti in regij.

Naravovarstveno zakonodajo EU podpira tudi večina deležnikov na evropskem nivoju

Vzporedno z javnim posvetovanjem je Evropska komisija izvedla tudi posvetovanje s širokim krogom deležnikov, vključno z državnimi organi, upravljavci zemljišč, gospodarstvom in okoljskimi nevladnimi organizacijami. Velika večina zbranih dokazov in odzivov podpira obe direktivi ter kaže na potrebo po boljšem izvajanju te zakonodaje in nuji po povečanju financiranja ohranjanja narave.

K reviziji in spremembam obstoječe zakonodaje je pozvalo zelo malo deležnikov, predvsem nekatere organizacije iz kmetijskega sektorja, združenje lastnikov gozdov in evropski lobij za industrijski ribolov. Po drugi strani pa so obe direktivi močno podprli napredni gospodarski sektorji na evropskem nivoju, kot so industrija za proizvodnjo cementa, upravljavci električnih omrežij, ekološko kmetijstvo in turistični sektor.