Ohranjanje gnezdišč na Ptujskem jezeru

Letošnje leto je bilo za kolonijske gnezdilke na Ptujskem jezeru izjemno. Na otokih jezera je gnezdilo 988 parov rečnih galebov, 26 parov črnoglavih galebov in 218 parov navadnih čiger. Uspeh lahko pripišemo dolgoletnemu varstvenemu upravljanju z gnezdišči, posebaj ugodno pa so na populacije vrst vplivali v letu 2014 zgrajeni prodnati otoki. Ti so posebaj prilagojeni za gnezdenje navadne čigre, vendar brez rednega upravljanja in odstanjevanja zarasti dolgotrajni uspeh ni zagotovljen.

Navadna čigra Foto: Tilen Basle

Brez podpornikov in prostovoljcev ne gre

Uspešno upravljanje z otoki na Ptujskem jezeru bi bilo brez pomoči številnih prostovoljcev nemogoče. Danes si pri delu pomagamo tudi z mehanizacijo, vendar so kljub temu marljive roke prostovoljcev tiste, ki omogočijo izvedbo akcije. V letošnjem letu smo akcijo izpeljali v nedeljo 23. septembra, pri delu pa nam je pomagalo 31 prostovoljcev. Skupaj smo v šestih urah z otokov odstranili vso zarast in otoke pripravili na prihod čiger in galebov v letu 2019.

Odstranjevanje zarasti na prodnatem otoku Ptujskega jezera. Foto: Damijan Denac


Prostovoljci v letu 2018: Alen Ploj, Aljaž Puhek, Benjamin Denac, Branko Pisanec, Damijan Denac, Dejan Bordjan, Dominik Bombek, Eva Horvat, Franc Bračko, Gaber Mihelič, Janez Leskošek, Jure Novak, Kalina Mihelič, Katja Mežnar, Luka Božič, Maks Sešlar, Martin Premzl, Matej Gamser, Matjaž Premzl, Mitja Denac, Monika Podgorelec, Neža Kocjan, Oscar Alcaraz Mugica, Rafko Pintar ,Rene Vrecl, Rok Lobnik, Stanko Jamnikar, Tilen Basle, Timotej Denac, Tjaša Zagoršek, Vesna Pirnat


Ob pregledu otokov smo hkrati ugotovili, da se na več mestih pojavljajo luknje ob ogradi, ki so nastale kot posledica posedanja materiala. Ker te predstavljajo nevarnost za mladiče, smo v novembru na prodnata otoka s čolnom in posebnim bagerjem prepeljali 20 kubičnih metrov novega proda, s katerim smo luknje ter depresije na otoku zatrpali. Spomladi 2019 bomo gnezdišče ponovno pregledali in morebitne na novo nastale nevarnosti odstranili.

Zatrpane luknje ter depresije na prodnatih otokih Ptujskega jezera. Foto: Tilen Basle

Prostovoljno akcijo čiščenja zarasti na otokih in njihovo popravilo smo izvedli v okviru projekta ČIGRA (PS INTERREG V-A SI-HR, PO 2014-2020).

Zanimivo!

Medtem ko smo se 23. septembra “”borili” z zarastjo na otokoh nas je na jezeru preletela velika govnačka (Stercorarius skua). Ta je vpičo vseh ulovila malo belo čapljo in jo na sredini jezera pojedla.  To je bil šele drugi podatek o opazovanju te vrste pri nas!