Za naravo ob Savo

V soboto, 27. junija je čas za akcijo! Povezali se bomo in skupaj prehodili, preveslali, prekolesarili in preplavali celoten tok reke Save v Sloveniji (258 km); od izvirov v Bohinju in Podkorenu, pa vse do točke, kjer Sava svojo pot nadaljuje po Hrvaški. Čeprav nas je korona virus kot skupnost navidezno ločil, se nas je v zadnjih mesecih za naravo povezalo več kot 36 tisoč.

Naš namen je bil jasen: zavarovati naravo pred škodljivimi posegi oblasti in kapitala ter graditi solidarno, strpno in zeleno družbo.

Naše sporočilo je jasno: narave ne damo. Ohranitev narave je temeljni del boja za enakopravno družbo, v kateri bomo vsi živeli dostojno življenje.

Pridi ob Savo!

Pridruži se dogoku Za naravo ob Savo in razširi glas o akciji. Več informacij o dogodku najdeš na Facebook in spletni strani. Si že podpisal_a peticijo Narave ne damo? To lahko storiš TUKAJ.

DOPPS bo v soboto koordiniral pohoda na dveh odsekih.


Dolsko–Kresnice

Zbrali se bomo ob 9:30 na levi strani mostu čez Savo v Dolskem, od koder bomo krenili na dve uri dolg pohod do Kresnic. Pot bomo zaključili na železniški postaji Kresnice, od koder se ob 12:43 vrača vlak v Ljubljano.

Na poti bomo spoznali reko Savo in značilne rečne strukture, ki so izjemno pomembne za številne ptice in druge živali. Na pohodu boste lahko v spremstvu ornitologa opazovali in prisluhnili pticam.

Koordinator in informacije: Tilen Basle, tilen.basle@dopps.si


Leskovec–Brežice

Zbrali se bomo ob 9:00 na parkirišču med stadionom Matije Gubca in pokopališčem (1km dolvodno od mosta preko Save v Krškem). Peš ali s kolesi se bomo sprehodili po desnem nasipu akumulacije HE Brežice do jezovne zgradbe.

Na pohodu si bomo ogledali ptice in rastlinstvo na in ob jezeru HE Brežice, ter spoznali učinke jezu na okolje in naravo. Mogoče bo opazovati navadne čigre, bregulje in čebelarje, z nekaj sreče pa tudi kakšno redkost.

Koordinator in informacije: Dušan Klenovšek, dusanklenovsek62@gmail.com


Akciji Za naravo ob Savo se lahko pridružiš na 25 različnih odsekih, kjer bomo različne nevladne organizacije opozarjale na škodljive posege v naravo, predstavljale čudovite koščke narave in vrste, ki jim grozi uničenje, organizirale čistilne akcije, se podružile z obiskovalci in domačini ter oblasti pokazale, kako veliko nas je.

Oglej si interaktivni zemljevid akcije Za naravo ob Savo in si soboto rezerviraj ZA NARAVO!