Gru in Dru – prva belgijska žerjava

Žerjav je splošno razširjen gnezdilec v severni, vzhodni in severnem delu srednje Evrope. Gnezdi na plitvih mokriščih, obdanih z močvirnimi gozdovi in kmetijskimi površinami, ki morajo biti čim bolj nedostopna. Nam najbližje gnezdi na Madžarskem, kjer pa je izredno redek. Na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji ne gnezdi.

Žerjavi na postanku v Sloveniji. Foto: Alen Ploj

V Sloveniji lahko žerjave opazujemo predvsem na selitvi, ko nas preletijo v značilni »V« formaciji in nase opozarjajo z glasnim trobljenjem, ali pa ko se v jatah zadržujejo na njivah.

V letu 2016 smo zabeležili prvi poskus gnezdenja žerjavov v Sloveniji in sicer na vlažnih travnikih v bližini izliva Lipsenjščice v Stržen, na osrednjem delu Cerkniškega jezera. Zabeleženo je bilo dvorjenje in parjenje, mladičev pa ni bilo opaziti.

Tudi v Belgiji lahko vsako leto opazujejo žerjave ob selitvi, do letos pa še nikoli niso zabeležili gnezditve. Obstajajo govorice, da so včasih (v 16. stoletju) žerjavi gnezdili v bližini lokalnega močvirja »Craenengoor«, vendar o gnezditvi nimajo dokazov.

Gru in Dru. Foto: Wim Dirckx (vir: BirdLife International)

Kdo sta Gru in Dru?

V dolini Black Brook-a v SV Belgiji, v naravnem rezervatu, katerega oskrbnik je BirdLife partner Natuurpunt so letos prvič zabeležili gnezditev žerjavov v Belgiji. Par je speljal dva mladiča, ki so ju poimenovali Gru in Dru. Mladiča sta stara 11 tednov in že telovadita v bližini gnezda ter se odpravljata na krajše polete.

Ko žerjavi iščejo ustrezno območje za gnezdenje, mora to izpolnjevati več pogojev. Biti mora prostorno, čim bolj nedostopno, mirno, nuditi mora zatočišče, zadostno količino hrane in imeti vodno telo v bližini. Dolina Black Brook ustreza vsem pogojem. V dolini so žerjava prvič opazili v letu 2019. V letu 2020 sta se vrnila in zgradila gnezdo, se parila, vendar nista bila uspešna. Letos sta se zopet vrnila in se takoj ponovno resno lotila situacije – si dvorila in se nato parila.

Samica je izvalila dve jajci in iz njih sta se izvalila Gru in Dru. Čestitke belgijskemu paru žerjavov za tako prisrčen naraščaj!