Obvestilo o zaprtju Naravnega rezervata Ormoške lagune za vse obiskovalce

Obveščamo vas, da bo Naravni rezervat Ormoške lagune od 2. novembra 2021 do predvidoma konca novembra 2021 zaprt za vse obiskovalce zaradi izvajanja zemeljskih del.

Dela bodo potekala v okviru t.i. »Izvedbe ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti za obvladovanje podnebnih sprememb v Naravnem rezervatu Ormoške lagune«, št. pogodbe 2550 – 21 – 311040. Investitor je Ministrstvo za okolje in prostor, izvajalec del je VGP DRAVA Ptuj d.o.o.

Prikaz del. Foto: Tilen Basle

Na območju Ormoških lagun si nenehno prizadevamo za ohranjanje in izboljševanje življenjskih prostorov, predvsem za ptice. Tako bomo tudi v okviru teh del vzpostavili oziroma preoblikovali že obstoječe vodne površine za gnezdenje mednarodno pomembnih vrst kot so kostanjevka, čapljica, navadna čigra in druge varstveno pomembne vrste. Prav tako bomo oblikovali tudi plitvo poplavljene površine in poloje kot gnezdišče za polojnike in rdečenoge martince ter kot selitveno postojanko za pobrežnike.

Zahvaljujemo se vsem, ki nas pri naših prizadevanjih podpirate in vas prosimo za razumevanje.

O zaključku del in vnovičnem odprtju rezervata vas bomo obvestili.