Poročilo o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji za leto 2020

Izdali smo tretje poročilo o delu na projektu Adriatic Flyway 4: Proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti. Poročilo obsega naše delo v letu 2020 na področju boja proti nezakonitemu lovu in ubijanju ptic v Sloveniji.

Skupno smo v letu 2020 v bazo primerov vpisali 134 novih primerov, od tega 55 primerov (41 %) nezakonitega zadrževanja in trgovine s pticami, 44 primerov (33 %) nezakonitega lova z drugimi metodami, 21 primerov (16 %) nezakonitega lova s strelnim orožjem in 13 primerov (10 %) zastrupljanja ptic. Nezakonitega transporta ptic prek državne meje nismo zabeležili.

Zaradi nezakonitega lova in ubijanja je bilo v letu 2020 prizadetih 39 vrst ptic, ki so po Uredbi o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah zavarovane. Prizadeti sta bili tudi dve vrsti, ki sta po Zakonu o divjadi in lovstvu uvrščeni med lovno divjad, to sta mlakarica Anas platyrhynchos in siva vrana Corvus cornix. V primeru slednjih smo ugotovili, da je lov nanje potekal na območju, kjer po Zakonu o divjadi in lovstvu ni dovoljen, to je na površinah naselij in zaselkov. Prav tako smo v treh primerih ugotovili nezakonito zadrževanje osebkov sive vrane.

Na službe, pristojne za preganjanje tovrstnega kriminala, smo vložili 80 prijav, in sicer le za primere z zadostnimi dokazi ali utemeljenim sumom o nezakonitem ravnanju. Na policijo smo podali 25 prijav, na Inšpektorat RS za okolje in prostor smo poslali 52 prijav in pet prijav smo poslali na Inšpektorat za lovstvo in ribištvo.

Skupno je bilo v letu 2020 nazaj v naravo po uspešni rehabilitaciji izpuščenih 37 osebkov ptic, ki so bile nezakonito ustreljene ali ulovljene in zadrževane v ujetništvu.

Deleži zabeleženih primerov nezakonitega lova in ubijanja ptic v Sloveniji po regijah.

Največ primerov smo v letu 2020 zabeležili v Osrednjeslovenski (32,3 %), Gorenjski (15,8 %), Obalno-kraški (10,5 %) in Podravski regiji (10,5 %), najmanj pa na območju Posavske (1,5 %) in Primorsko-notranjske regije (1,5 %).

Na območju Sežane sta bila v razmiku enega tedna najdena kar dva poškodovana osebka sokola selca (Falco peregrinus).
Pri obeh pticah je rentgensko slikanje pokazalo, da sta bili ptici ustreljeni s puško šibranico, saj je bilo v telesih ptic najdenih več izstrelkov šiber. Za en osebek izstrelki niso bili usodni in je bil a ptica po nekajmesečnem zdravljenju pripravljena za vrnitev v naravo.

Poročilo je v tiskani obliki na voljo v pisarni društva ter v Centru za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Spletna verzija poročila je dostopna na spletni strani StopKrivolov.