Stanje ptic sveta

Ptice najdemo v vseh državah in v skoraj vseh življenjskih okoljih. Med ljudmi so zelo priljubljene in jih je relativno enostavno zaznati, določiti in prešteti. Prav zaradi tega so najbolj poznana in raziskana živalska skupina na svetu. Njihove populacije se izrazito odzivajo na spremembe v okolju, zaradi tega pa so odlični ekološki indikatorji. S primerjavo in analizo podatkov o pticah tako ne dobimo vpogled le v stanje populacije ptic, temveč dobimo tudi neprecenljiv vpogled v stanje narave kot celote. Pravzaprav nam ptice omogočajo, da »izmerimo utrip planeta«.

Stanje ptic na svetu in nevarnosti, ki jim pretijo, je BirdLife začel dokumentirati pred natanko stotimi leti. Najnovejše raziskave združujejo in objavljajo v publikaciji Stanje ptic sveta (ang. State of the World’s Birds).

Trenutna, peta izdaja publikacije Stanje ptic sveta daje vpogled v krizo biotske raznovrstnosti in predstavlja potrebne rešitve. V njej so združene in podane najnovejše znanstvene raziskave o stanju planeta, pritiskih na naravo in rešitvah, potrebnih za ohranitev vrst in njihovih habitatov.

Podatki so zelo zaskrbljujoči – skoraj polovica vseh vrst ptic je v upadu, vsaki osmi vrsti pa grozi izumrtje. Pritiski, ki te upade povzročajo, so prepoznani, veliko večino pa jih povzročajo človeška dejanja. Izzivi za ohranjanje narave se stopnjujejo, časa pa zmanjkuje. Čaka nas »kritično desetletje« za ukrepanje.

K sreči nam proučevanje ptic ne pove le, kako zaskrbljujoče je stanje, temveč tudi kaj je potrebno spremeniti, da si narava opomore. Številni uspešni primeri reševanja vrst pred izumrtjem, okrevanja populacij, obvladovanja groženj in obnavljanja ekosistemov kažejo, da naravovarstvene akcije delujejo.

Globalni okvir za biotsko raznovrstnost po letu 2020 je najboljša in morda zadnja priložnost na svetu, da zaustavimo izgubo narave. Tokrat morajo vlade uspeti tam, kjer jim je prej spodletelo, tako da svoje obljube prevedejo v konkretna dejanja. Številne rešitve že imamo, vendar jih moramo uporabljati širše in v veliko večjem obsegu.

Od tega je odvisna naša prihodnost, kot tudi prihodnost ptic sveta.

Publikacija Stanje ptic sveta je dostopna na spletni strani BirdLife International.

2 misli

  1. […] Ptice najdemo v vseh državah in v skoraj vseh življenjskih okoljih. Med ljudmi so zelo priljubljene in jih je relativno enostavno zaznati, določiti in prešteti. Prav zaradi tega so najbolj poznana in raziskana živalska skupina na svetu. Njihove populacije se izrazito odzivajo na spremembe v okolju, zaradi tega pa so odlični ekološki indikatorji. S primerjavo in analizo podatkov o pticah tako ne dobimo vpogleda le v stanje populacije ptic, temveč dobimo tudi neprecenljiv vpogled v stanje narave kot celote. Pravzaprav nam ptice omogočajo, da »izmerimo utrip planeta«. Več >>> […]

  2. […] [DOPPS] Stanje ptic sveta Ptice najdemo v vseh državah in v skoraj vseh življenjskih okoljih. Med ljudmi so zelo priljubljene in jih je relativno enostavno zaznati, določiti in prešteti. Prav zaradi tega so najbolj poznana in raziskana živalska skupina na svetu. Njihove populacije se izrazito odzivajo na spremembe v okolju, zaradi tega pa so odlični ekološki indikatorji. S primerjavo in analizo podatkov o pticah tako ne dobimo vpogleda le v stanje populacije ptic, temveč dobimo tudi neprecenljiv vpogled v stanje narave kot celote. Pravzaprav nam ptice omogočajo, da »izmerimo utrip planeta«. Več >>> […]

Komentiranje je onemogočeno.