Danes obeležujemo svetovni dan ptic selivk

Približno 19 % vseh vrst ptic na svetu je selivk, odstotek pa je v delih Evrope, kjer imamo izrazite letne čase, še precej višji. Ptice selivke velik del leta ne preživijo v Evropi, zato je za njihovo varstvo treba poskrbeti tudi izven naših meja. Prepoznavanje groženj, ki jim pretijo na selitvi in prezimovališčih, ter mednarodno sodelovanje je tako ključnega pomena za njihovo ohranjanje.

Drugo soboto v maju obeležujemo svetovni dan ptic selivk, katerega namen je ozaveščati o pticah selivkah in potrebi po mednarodnem sodelovanju za njihovo ohranitev.

Tema letošnje ozaveščevalne kampanje je voda.

Voda in z njo povezani habitati, mokrišča, so zelo pomembna za ptice selivke. Številne se v njih razmnožujejo, služijo pa jim tudi kot zelo pomembna postojanka med selitvijo. V njih se ustavijo, se spočijejo in si naberejo energijo za nadaljevanje naporne poti.

Vir: WMBD

Mokrišča sodijo med najhitreje izginjajoče ekosisteme. Ogroža jih predvsem izsuševanje, prekomerna raba vode in drugih virov, onesnaževanje, v zadnjih letih pa vse bolj tudi podnebne spremembe. V zadnjih 50 letih smo izgubili že 35 odstotkov svetovnih mokrišč. Njihova izguba ne ogroža »le« ptic in drugih živali ter rastlin. Od mokrišč smo odvisni prav vsi.

Pomembno je, da se zavedamo kako pomembna so mokrišča, zaustavimo njihovo uničevanje in z njimi upravljamo premišljeno, trajnostno in poskrbimo za njihovo obnovo.

Na DOPPS je aktivno ohranjanje in obnova mokrišč prioriteta že od samega pričetka delovanja. Danes smo upravljalci treh naravnih rezervatov z različnimi tipi mokrišč, kjer veliko časa namenimo prilagajanju novim izzivom in zagotavljanju njihove primarne funkcije tudi v prihodnje.

Več o upravljanju naših naravnih rezervatov najdete v novički Čas je za obnovo mokrišč