Raziskave številčnosti, razširjenosti in prehrane sredozemskih vranjekov Phalacrocorax aristotelis desmarestii v slovenskem morju

Sredozemski vranjek, ribojeda morska ptica, se v slovenskem morju množično pojavlja poleti in jeseni. Severni Jadran je izjemnega pomena za njegovo prehranjevanje izven obdobja gnezditve, gnezdi pa južneje v Jadranu in drugod v Sredozemskem ter Črnem morju. Uvrščen je na Prilogo I Direktive o pticah, kar pomeni, da je predmet posebnih varstvenih ukrepov, s katerimi moramo države članice zagotoviti ugodno stanje njegove populacije.

Cilj

Raziskave, ki potekajo v okviru projekta SIMARINE-NATURA (LIFE10NAT/SI/141), so namenjene identifikaciji morskih mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA) in Natura 2000 za sredozemskega vranjeka v slovenskem morju.

Metoda

Opredelitev IBA, ki so temelj za razglasitev območij Natura 2000, poteka po mednarodno uveljavljenih standardnih kriterijih, ki jih je strokovno utemeljila zveza BirdLife International. Ti kriteriji temeljijo na številčnosti in razširjenosti populacij ptic ter njihovem statusu. Ker tovrstnih podatkov o vranjeku v slovenskem morju skorajda ni, izvajamo štiri raziskovalne akcije, v katerih zbiramo podatke o njegovi številčnosti, razširjenosti in prehrani:

  • monitoring na skupinskih prenočiščih,
  • monitoring na morju po metodi ESAS,
  • GPS telemetrija in
  • analiza prehrane.

IBAje bomo identificirali s pomočjo standardnih analitičnih metod po priporočilih BirdLife International.

Več o metodah raziskav na spletni strani projekta projekta SIMARINE-NATURA.

Pomen

Raziskave bodo omogočile opredelitev novih morskih območij Natura 2000 za sredozemskega vranjeka, ki bodo znatno prispevala k ohranjanju morskih ptic in celotnega morskega ekosistema pri nas, saj z izjemo nekaj manjših priobalnih predelov zavarovanih območij na slovenskem morju skorajda ni.

Rezultati

Rezultati raziskav so objavljeni na spletni strani projekta SIMARINE-NATURA.

Kontaktna oseba

dr. Urška Koce (ursa.koce@dopps.si)

Partnerji

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Krajinski park Strunjan

Finančna podpora

Sredstva LIFE (finančni instrument Evropske unije za okolje), Luka Koper d.d., Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran.

Objave

DOPPS (2015):
Pripombe na predlog sprememb prilog Uredbe o območjih Natura 2000 – morska območja SPA. Poročilo.
DOPPS, Ljubljana.

KOCE, U. (2015):
Opredelitev morskih območij IBA za sredozemskega vranjeka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) v Sloveniji. Poročilo za projekt SIMARINE-NATURA (LIFE10NAT/SI/141).
DOPPS, Ljubljana.

KOCE, U. (2015):
Technical report on the telemetry of the Mediterranean Shags (Phalacrocorax aristotelis desmarestii).
DOPPS, Ljubljana.

BORDJAN, D., GAMSER, M., KOZINA, A., NOVAK, J. & DENAC, M. (2013):
Roost-site characteristics of the Phalacrocorax aristotelis desmarestii along the Slovenian coast.
Acrocephalus 34 (156/157): 5–11.

KOCE, U. & DENAC, K. (2013):
GPS telemetry of Mediterranean Shags (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) at Slovenian sea.
Plakat s predstavitvijo telemetrije vranjekov za delavnico podjetja ECOTONE, 5.–9. 4. 2013, Wierzba, Poljska.