Iški morost je 63,5 hektarjev velik naravni rezervat, v katerem se kot mozaik prepletajo značilna življenjska okolja Ljubljanskega barja.

V rezervatu z upravljanjem ohranjamo eno izmed najlepših območij vse redkejših vlažnih barjanskih travnikov, ki so dom močno ogroženim travniškim vrstam rastlin in živali.

V Naravnem rezervatu Iški morost je urejena Koščeva učna pot z opazovalnico in tablami.
Rezervat je za javnost odprt vse dni v letu. Vstop je prost.

Vabljeni k obisku!