Naravni rezervat Ormoške lagune

Ormoške lagune so 55 hektarjev veliko mokrišče antropogenega nastanka, ki leži na območju rečnega ekosistema Drave ob Ormoškem jezeru. Sestavljajo ga plitvi bazeni s trstišči in sestoji rogoza, obdaja pa ga poplavni gozd, redek ostanek mehkolesne rečne loke v Sloveniji. Mokrišče je izjemnega nacionalnega in mednarodnega pomena za številne ogrožene vrste ptic.

ormozke

Ptice v Ormoških lagunah

Ormoške lagune so pomembno gnezdišče vodnih ptic in ključno postajališče za ptice selivke v Sloveniji. Tukaj je bilo zabeleženih že 29 gnezdečih vrst vodnih ptic, med katerimi so tudi ogrožene in redke vrste kot so čapljica, mala tukalica, kostanjevka, polojnik, rdečenogi martinec in navadna čigra.

V času selitve se redno pojavlja 30 vrst, njihovo število v selitvenem obdobju pa lahko doseže tudi več deset tisoč ptic, med katerimi so najštevilčnejši močvirski martinci in togotniki.

Statusi in velikosti populacij vrst ptic v naravnem rezervatu Ormoške lagune (pdf)

Pojavljanje vrst ptic v naravnem rezervatu Ormoške lagune (pdf)

 

Zgodovina območja

Začetki in dolgoletno plodno sodelovanje

Pomembnost območja za ptice, ki je v preteklosti delovalo kot bazeni za odlaganje odpadnih vod Tovarne sladkorja Ormož, d.d., smo člani DOPPS prepoznali že v 80. letih 20. stoletja. S skupnimi močmi zaposlenih v tovarni, med katerimi smo spoznali ljudi z veliko naravovarstveno zavestjo, in prostovoljcev DOPPS smo tukaj v minulih 30 letih z različnimi ukrepi kot so gnezditveni splavi, prilagojen vodni režim in pozna košnja nasipov ustvarili pravo žarišče ornitološke pestrosti v Sloveniji in pomembno jedro območij Natura 2000.

Zaprtje tovarne in izjemna gesta nekdanjih lastnikov

V procesu zapiranja tovarne, ki je bil posledica reforme sladkornega sektorja v Evropski uniji, se je pokazala želja in priložnost, da območje lagun s svojo izjemno biotsko pestrostjo tudi v prihodnje ostane v službi varstva narave. Vodstvo tovarne je idejo podprlo, z njo pa se je strinjal tudi večinski lastnik – nizozemska korporacija Royal Cosun. Ta je 2. marca 2010 celotno območje bazenov podarila DOPPS z namenom vzpostavitve naravnega rezervata.

Vizija naravnega rezervata …

1. Ohranjanje bogate biotske pestrosti območja z aktivnim upravljanjem

Doseganje varstvenih ciljev tega območja je mogoče le z aktivnim upravljanjem. Tako oblikujemo in vzdržujemo življenjska okolja za različne vrste ptic, s tem pa tudi za druge živali in rastline. Izkušnje kažejo, da je vlažne življenjske prostore najlažje upravljati s pašo, s katero preprečujemo zaraščanje. Tu smo zato v konec maja 2014 naselili vodne bivole.

2. Pristno doživetje narave, izobraževanje in nova razvojna priložnost

Naravni rezervat je z urejeno infrastrukturo za obisk odprt za javnost. Kakovostno doživljanje narave omogoča učna pot z opazovalnicami in centrom za obiskovalce, ki je prilagojena tudi za skupine s posebnimi potrebami. V rezervatu v obliki vodenih ekskurzij poteka tudi izobraževalni program za mlade in za druge skupine obiskovalcev.

Rezervat je kot del turistične ponudbe pomembna pridobitev za občino, domačini pa so vključeni tako pri upravljanju kot pri razvoju lokalnih produktov, povezanih z rezervatom.

3. Znanstvenoraziskovalni center

Poleg nadaljevanja rednega monitoringa, s katerim že več kot 15 let redno spremljamo stanje ptic v lagunah, bo vzpostavljena tudi raziskovalna postaja za spremljanje selitve ptic po mednarodnih standardih. Tu bo možno opravljati raziskovalno delo in terenske vaje za študente, veliko pa bo tudi možnosti za opravljanje prostovoljnega dela.

… počasi postaja resničnost

Septembra 2012 je DOPPS pričel z izvajanjem projekta LIVEDRAVA, ki ga preko finančnega mehanizma Life+ sofinancira EU. V okviru projekta, ki je potekal do leta 2017, smo nadaljujevali z uresničevanjem zelene vizije prihodnosti za Ormoške lagune. Maja 2017 je bilo območje Ormoških lagun razglašeno za naravni rezervat, ki je danes javno odprt za obiskovalce.

Vodeni ogled rezervata

Za obiskovalce Naravnega rezervata Ormoške lagune, ki bi rezervat želeli bolje spoznati in izvedeti nekaj več, imamo na voljo različne oblike vodenih ogledov, ki so prilagojeni posameznim skupinam glede na starost, želje in zahtevnost. Ogledi so vodeni s strani strokovnih delavcev in sodelavcev upravljavca rezervata (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije).

Navodila in cenik vodenj (pdf)

Kontakt
Ana Vaupotič

koordinatorica izobraževanja in stiki z javnostmi
ana.vaupotic@dopps.si
051 395 514