Ljubljanska sekcija

Ljubljanska sekcija

Ljubljanska sekcija je bila ustanovljena leta 1997 in deluje na osrednjeslovenskem območju. Številne dejavnosti sekcije so usmerjene predvsem na aktivnosti na Ljubljanskem barju, s katerimi želimo obvarovati bogato naravno dediščino tega območja. Z našim delom želimo prispevati k ohranjanju narave in tako pomagati ogroženim vrstam ptic, pa tudi drugim živalskim in rastlinskim vrstam.

V okviru sekcije vsako leto organiziramo številne naravovarstvene dejavnosti. Za člane društva in širšo javnost pripravljamo različna tematska predavanja in vodene izlete, posebno pozornost pa z izvedbo naravoslovnih dnevov in sodelovanjem s šolami namenjamo tudi otrokom in mladim.

Kontakt
Neža Kocjan, predsednica sekcije
E-pošta: kocjanneza@gmail.com
Telefon: 031 542 910

Forum sekcije: lsdopps@yahoogroups.com

1) Včlanitev prek skupinske strani (priporočeno)
Povežite se na naslov http://groups.yahoo.com/group/lsdopps/ in kliknite “Join This Group”. Če še nimate Yahoojevega uporabniškega računa, se najprej registrirajte tako, da kliknete “Sign Up” in vnesete zahtevane podatke. Če Yahoojev račun že imate, vpišite svoje uporabniško ime in geslo. Ko pridete do nastavitev za svoje članstvo, lahko izbirate, na kateri elektronski naslov boste sprejemali sporočila, kako pogosto in podobno.

2) Včlanitev prek elektronske poste
Pošljite prazno sporočilo na elektronski naslov lsdopps-subscribe@yahoogroups.com. Ko dobite potrditveno sporočilo, preprosto le odgovorite nanj (“reply”). Vendar ta možnost ni tako dobra kot 1), ker boste deležni le elektronskih sporočil, ne pa skupinskih možnosti, kot so arhivi fotografij (Photos), datotek (Files), povezav (Links), anket (Polls) in koledarja (Polls).

Smrdokavro smo na Ljubljanskem barju izgubili že pred mnogimi leti, veliki skovik pa je vedno bolj redek. V sekciji želimo obema vrstama pomagati, zato smo zanju izdelali valilnice. Namestili smo jih na primerne kraje na Barju, za smrdokavro pa tudi na Podgorskem krasu na Primorskem. Po nekaj slabših letih je bil uspeh leta 2013 nad pričakovanji, saj je veliki skovik zasedel pet valilnic, smrdokavre pa so imele po šest mladičev v šestih valilnicah na Krasu.
foto: arhiv DOPPS
Veliki srakoper je reden zimski gost Ljubljanskega barja, katerega številčnost spremljamo že dolga leta. Spraševali smo se, ali k nam prihajajo isti osebki vsako zimo in ali zasedajo tudi iste teritorije. Kljub temu, da je srakoperja izredno težko ujeti, s pomočjo obročkanja počasi rešujemo ta raziskovalna vprašanja.
foto: Luka Esenko
S prisotnostjo na terenu želimo člani sekciji preprečiti nedovoljene in škodljive posege v naravo. Leta 2013 smo tako na primer preprečili sečnjo štirih kostanjev, v katerih že vrsto let gnezdi lesna sova.
foto: Dare Fekonja
Izleti v park Tivoli in Arboretum Volčji Potok so postali stalnica, s pomočjo katerih vsak mesec priredimo ornitološko učilnico v naravi. Število udeležencev je vedno večje, še posebno pa smo veseli, ko se nam pridružijo tudi mladi ljubitelji ptic.
foto: Dare Fekonja

Aktivnosti sekcije

Aktivnosti sekcije v letu 2014

Predsednik: Tomaž Remžgar, podpredsednik: Dare Šere

V sekciji smo se posvetili predvsem popisom redkih vrst na širšem območju Ljubljane. Popisa kosca na Ljubljanskem barju, naše osrednje akcije, se je tudi tokrat udeležilo veliko članov sekcije, ki so želeli pomagati pri ugotavljanju stanja te ogrožene travniške ptice in hkrati doživeti nepozabno lepo noč na Barju.

V začetku leta smo organizirali tečaj prepoznavanja lunjev. Člani sekcije smo se najprej udeležili teoretičnega dela, kjer smo se spoznavali s silhuetami, značilnostmi in ekologijo vseh štirih vrst teh ujed v Evropi. Svoje znanje smo nato preverili še na skupnem terenu, kjer kljub slabemu vremenu ni manjkalo dobre volje.

Med drugim smo letos popisali gnezdeče velike škurhe (na fotografiji), povodne kose, vodne ptice v okviru zimskega štetja, ter sodelovali pri popisu čuka na Ljubljanskem barju.foto: Kajetan Kravos

Aktivnosti sekcije v letu 2013

Predsednik: Vojko Havliček, podpredsednik: Luka Esenko

V sekciji smo z navdušenostjo spremljali velik uspeh, saj je bilo veliko v preteklih letih postavljenih gnezdilnic to leto prvič zasedenih. Na Ljubljanskem barju je tako gnezdilo kar pet parov skovikov, na Podgorskem krasu pa je šest parov smrdokavre speljalo po šest mladičev! V Krakovskem gozdu so belovrati muharji zasedli pet gnezdilnic.

Obnovili in namestili smo tudi gnezdilnice v Tivolskem parku, kjer smo vsako prvo nedeljo v mesecu organizirali vse bolj obiskane ornitološke sprehode. Žal pa nam kljub prizadevanjem ni uspelo ubraniti že dve desetletji starega »doma« lesnih sov v kostanjevem drevoredu Tivolskega parka. Duplo bomo zato kmalu nadomestili z novo gnezdilnico.

Vsak prvi četrtek v mesecu smo organizirali tudi že tradicionalna predavanja in tečaje ter tekom leta sodelovali pri različnih popisih. V Arboretumu Volčji Potok smo organizirali ornitološke oglede parka in prirejali različne delavnice.foto: Vojko Havliček

Aktivnosti sekcije v letu 2012

Predsednik: Vojko Havliček, podpredsednik: Luka Esenko

V ljubljanski sekciji smo tudi leta 2012 nadaljevali aktivnosti na Ljubljanskem barju, kjer smo skupinsko popisali velikega srakoperja, velikega škurha in kosca. Spomladi smo ponovno pregledali gnezdilnice za smrdokavro in velikega skovika na Ljubljanskem barju, v Krakovskem gozdu pa gnezdilnice za belovratega muharja, ki je to leto uspešno gnezdil v eni izmed njih. Kot vsako leto smo se člani ljubljanske sekcije udeležili tudi januarskega popisa vodnih ptic.

Srečanja sekcije smo popestrili s sedmimi zanimivimi predavanji, na katerih smo lahko udeleženci izpopolnili svoje znanje o pticah. Na delavnicah smo izdelovali gnezdilnice za velikega skovika in smrdokavro ter gnezdilnice iz gline.

Nečlani društva so pokazali veliko zanimanja za nedeljske izlete v ljubljanski park Tivoli, ki jih izvajamo mesečno. Ob Evropskem dnevu opazovanja ptic smo udeležencem izleta predstavili tudi selitve ptic. Ljubiteljem narave smo jeseni prikazali še obročkanje ptic na Ljubljanskem barju in rumenoglavih kraljičkov v Mostecu.

Za učence in dijake smo v šolah izvajali naravoslovne dneve in vodili naravoslovni krožek na eni izmed osnovnih šol. Sodelovali smo tudi na Koliščarskem dnevu pri Igu in na Barjanskem živ-žavu v Lipah, kjer smo najmlajšim predstavili pisani ptičji svet.

Prostovoljci iz ljubljanske sekcije smo uspešno izvedli dve delovni akciji, in sicer čiščenje stene za breguljke pri Šentjakobu in vsakoletno čistilno akcijo v naravnem rezervatu Iški morost. foto: arhiv DOPPS

Aktivnosti sekcije v letu 2011

Predsednik: Dare Fekonja, podpredsednik: Jani Vidmar

Člani ljubljanske sekcije smo bili leta 2011 zelo aktivni pri popisih na Ljubljanskem barju, saj smo na skupinskih popisih na tem območju spomladi popisali velikega škurha, pribo, sloko, pisano penico, kosca in novembra še velikega srakoperja. Leto smo prav tako kot člani drugih sekcij začeli z januarskim štetjem vodnih ptic. Spomladi smo pregledali gnezdilnice za velikega skovika in smrdokavro, ki smo jih v letih poprej namestili na Ljubljanskem barju, odpravili pa smo se tudi v Krakovski gozd, kjer smo pregledali nameščene gnezdilnice za belovratega muharja.

Svoje vtise s terena smo delili na rednih srečanjih članov sekcije, na katerih smo lahko prisluhnili tudi predavanjem in se preizkusili v izdelovanju gnezdilnic iz gline.

Med šolskim letom smo izvedli več naravoslovnih dni za učence osnovnih šol in otroke v vrtcih ter vodili naravoslovni krožek na eni izmed osnovnih šol.

Člani sekcije smo predstavili ptice in dejavnosti našega društva obiskovalcem stojnic na Kovaškem šmarnu v Kropi, v Lipah na Barjanskem živ-žavu ter na Igu na koliščarskem dnevu in taboru.

Akcije čiščenja zaraščenih travnikov v Naravnem rezervatu Iški morost so se udeležili tudi naši najmlajši člani.

Vsako prvo nedeljo v mesecu (razen v poletnih mesecih) smo ljubitelje ptic popeljali na izlet po ljubljanskem parku Tivoli, organizirali pa smo tudi dva izleta v naravni rezervat Iški morost. Poleg tega smo v Mostecu prikazali, kako obročkamo kraljičke in druge manjše vrste ptic.

foto: Barbara Vidmar

Aktivnosti sekcije v letu 2010

Predsednik: Dare Fekonja, podpredsednik: Jani Vidmar

Leto smo začeli s popisom vodnih ptic na območju osrednje Slovenije in ga nadaljevali s popisom velikega srakoperja na Ljubljanskem barju.

Spomladi smo opravili popis velikega škurha, prav tako na Ljubljanskem barju, vendar rezultati popisa niso razveseljivi in obetavni. Maja in junija smo popisali populacijo kosca in preverili zasedenost gnezdilnic za smrdokavre, golobe duplarje, belovrate muharje, kavke in nekatere druge vrste ptic. Zelo razveseljivi so bili podatki o treh gnezditvah velikega skovika v gnezdilnicah, nameščenih v preteklih letih.

Srečanja sekcije smo člani popestrili z raznolikimi tematskimi predavanji. Obiskovalci srečanj smo lahko izvedeli tudi marsikaj zanimivega o metuljih v Sloveniji in Braziliji ter spoznali rastlinski in živalski svet na naših vrtovih. Posebej zanimivi sta bili tudi potopisni predavanji o pticah Brazilije in Črne gore.

Jesenski čas smo popestrili meščanom Ljubljane, saj smo jih trikrat popeljali po stezicah parka Tivoli v Ljubljani. Dvakrat smo prikazali obročkanje ptic, enkrat na Ljubljanskem barju, drugič pa v Mostecu. Udejstvovali smo se tudi v osnovnih šolah, kjer smo izvedli pet naravoslovnih in štiri tehniške dni ter enkrat tedensko med šolskim letom na osnovni šoli vodili naravoslovni krožek.

Z razstavo fotografij smo uspešno sklenili tudi akcijo Fotonatečaj 2009. Fotografije so bile resnično izjemne, najboljšo pa so izbrali člani DOPPS.

Člani sekcije smo se podali tudi na izlet na Nežidersko jezero, kjer smo dva dni opazovali lepote pokrajine in številne ptice. foto: arhiv DOPPS

Aktivnosti sekcije v letu 2009

Predsednik: Vojko Havliček, podpredsednik: Jani Vidmar

V sklopu izobraževanja članov je Ljubljanska sekcija pripravila dva tečaja prepoznavanja ptic. Vodne ptice so zelo primerne za učenje, saj jih je mogoče opazovati dlje časa. V teoretičnem delu so se udeleženci poučili, kako ptice razlikujemo med seboj, kakšne so njihove navade in kje v Sloveniji jih lahko opazujemo. Znanje so preverili in dopolnili na Zbiljskem jezeru.

Ponovili smo tečaj prepoznavanja pobrežnikov, saj je ta skupina ptic dokaj zahtevna za določevanje. Organizirali smo tudi avtobusni izlet k izlivu reke Soče, kjer smo lahko preverili pridobljeno znanje.

V spomladanskih mesecih smo za člane društva in občane Ljubljane pripravili ornitološka potepanja po parku Tivoli. Številni udeleženci so tu naredili prve korake v ornitologijo.

Lotili smo se tudi načrtnejšega nameščanja gnezdilnic. Na Ljubljanskem barju se je ponovno pojavila smrdokavra, zato smo se odločili, da ji pomagamo pri gnezditvi. Na potencialnih območjih njenega gnezdenja na Barju smo namestili gnezdilnice.

Podobna akcija je potekala na Podgorskem krasu, kjer so za smrdokavro tako rekoč idealne življenjske razmere. Zaradi pomanjkanja debelejših dreves s špranjami in dupli smo se odločili, da bomo tudi na tem območju namestili gnezdilnice. Podobno smo z namestitvijo gnezdilnic pomagali še povodnemu kosu in velikemu skoviku.

Za ljubitelje fotografije smo pripravili tečaj fotografiranja ptic. Pridobljeno teorijo smo v praksi preizkusili na fotoizletu na Jelovici. Posnetke smo kasneje kritično pregledali in si tako še dodatno izpopolnili fotografsko znanje. Pod okriljem Ljubljanske sekcije je letos prvič potekala Ptičariada.

Natečaj za fotografijo meseca je leta 2009 privabil lepo število članov in tudi drugih mojstrov fotografije. Obe temi, Ptice in Narava, sta bili v vseh treh kategorijah enakomerno zastopani, predvsem pa je bilo razveseljivo sodelovanje mladih fotografov.

V okviru praznovanja 30. letnice DOPPS smo na stojnici v centru Ljubljane s pomočjo mimoidočih izdelovali lojne pogače. foto: Meta Havliček

Aktivnosti sekcije v letu 2008

Predsednik: Vojko Havliček, podpredsednik: Jani Vidmar

Prepoznavanje ptic je tema, ki pravzaprav nikoli ni izčrpana, zato smo se člani sekcije odločili, da bomo za začetek pripravili tečaj prepoznavanja pobrežnikov. Izvedli smo teoretični del, v praksi pa smo znanje preverjali in utrjevali z brežin Sečoveljskih solin. V zimskem času smo pripravili podoben tečaj, ki je bil namenjen prepoznavanju vodnih ptic.

Ptica, ki je članom ljubljanske sekcije vzbudila posebno zanimanje, je povodni kos. Spoznavanju očem odmaknjenega sveta tega skrivnostneža smo namenili predavanje ter izdelali različne vrste gnezdilnic, ki smo jih namestili ob Želimeljščici, Iški, Tržiški Bistrici, Radovni in v Besniški dolini. Podobno smo se lotili raziskovanja življenja smrdokavre, ki se je ponovno začela pojavljati na delu Ljubljanskega barja.

V letu 2008 smo ponovno uvedli tradicionalna četrtkova srečanja sekcije, na katerih je po krajšem predavanju sledil sproščen pogovor. Udeleženci srečanj smo tako izvedeli marsikatero ornitološko zanimivost, si ogledali fotografije s terena in načrtovali nove dejavnosti. Za ljubitelje ptic, ki se radi ukvarjajo s fotografijo, smo razpisali fotografski natečaj Fotografija meseca.

Člani sekcije smo sodelovali še pri številnih drugih akcijah: prikazu in predstavitvi pomena obročkanja ptic, izdelavi lojnih pogač, pomoči pri oskrbi poškodovanih ali oslabelih ptic, čiščenju nevarnih odpadkov na Ljubljanskem barju ter izdelavi in namestitvi podstavkov za gnezda bele štorklje. Sodelovali smo pri zimskem štetju vodnih ptic, čolnarili in opazovali ptice na Kolpi, popisali kosce na Ljubljanskem barju in kavke na širšem območju Ljubljane in Gorenjske ter izvedli še mnogo drugih koristih akcij.

Izdelali smo gnezdilnice za velikega skovika in škorca, ki sta tekmeca za gnezdilni prostor. Gnezdilnice smo namestili na Ljubljanskem barju.
foto: Vojko Havliček

Aktivnosti sekcije v letu 2007

Predsednik: Vojko Havliček, podpredsednik: Jani Vidmar

Prva akcija sekcije se je začela zgodaj spomladi, ko smo nameščali gnezdilnice za goloba duplarja v Ponovi vasi pri Grosupljem, spomladi in jeseni pa smo pripravili tudi številne akcije, v katerih smo skrbeli za vzdrževanje naravnega rezervata Iški morost. To je tudi tisti del Ljubljanskega barja, ki smo mu včasih rekli Vrbovski tali in kjer ima ljubljanska sekcija DOPPS pravzaprav svoje korenine. V sedanji sestavi smo se namreč organizirali prav ob delovnih akcijah čiščenja zaraščajočih se travniških površin.

Jesensko dogajanje smo člani sekcije popestrili z izdelovanjem lesenih okrasnih ptic ter pogač iz loja in sončničnih semen. Akcija vsakokrat znova zvabi v prostore društva v Ljubljani staro in mlado od blizu in daleč.

Da ljubljanska sekcija društva postaja vedno bolj aktivna in željna druženja, dokazuje tudi vse večji obisk rednih mesečnih predavanj DOPPS v Grand hotelu Union. Predavanje Tomaža Miheliča je na primer obiskalo več kot 50 ljudi.

Konec novembra smo namestili gnezdilnice v ljubljanskem parku Tivoli. V tako imenovanem Tičistanu, predelu parka, kjer se sprehajalci tradicionalno srečujejo s pticami, jih krmijo in opazujejo, smo tako izboljšali razmere za gnezdenje ptic in jih privabili še bliže ljudem.
foto: Tomaž Mihelič

Aktivnosti sekcije v letu 2006

Predsednik: Vojko Havliček, podpredsednik: Jani Vidmar

Sekcija je v preteklem letu pripravila dve delavnici za izdelovanje krmilnic in lojnih pogač za ptice. Najbolj aktivni člani smo večkrat priskočili na pomoč tudi pri delu v nastajajočem naravnem rezervatu Iški morost na Ljubljanskem barju, kjer smo začeli z deli za vzpostavitev Koščeve učne poti. foto: Tomaž Mihelič