Sekcija od Kolpe do Barja

Ljubljanska sekcija

18. oktobra 2019 se je ob prvem srečanju članov DOPPS v Kočevju pričela rojevati najmlajša sekcija DOPPS – od Kolpe do Barja.

Člani sodelujemo pri aktivnostih DOPPS in organiziramo številne akcije s katerimi prispevamo k ohranjanju ptic in narave na tem območju.

Aktivni smo tudi na izobraževalnem področju. Pogosto sodelujemo z OŠ Rinža in tako skrbimo, da se naši krajani, kot tudi širša javnost, že od malih nog zavedajo pomembnosti ohranjanja narave in pri tem tudi sodelujejo.

Kontakt
Muhamed Delić, predsednik sekcije
E-pošta: muhamed.delic067@gmail.com
Telefon: 070 799 500

Aleksander Kozina, podpredsednik sekcije
E-pošta: aleksanderkozina@hotmail.com

Pred OŠ Ob Rinži smo uredili t.i. Ptičji gaj. Na tem območju smo postavili označevalne table in ptičje gnezdilnice, ki jih vsako jesen ali zgodaj spomladi tudi očistimo in pripravimo za naslednjo gnezditveno sezono.foto: Muhamed Delić
Konec poletja 2023 smo se odpravili v Istanbul, kjer smo opazovali spektakularno selitev belih štorkelj.foto: Muhamed Delić
V aprilu 2022 smo organizirali predavanje, na katerem smo izvedeli več o pernatih nočnih prebivalcih kočevskih gozdov. Ob tej priložnosti smo namestili tudi gnezdilnice za lesno sovo, ki so jih izdelali člani Odseka za varstvo gorske narave PD Kočevje.foto: Maks Sešlar
Ugotovili smo veliko ogroženost dvoživk na območju regionalne ceste med Šalka vasjo in Željnami. Na Občino Kočevje in DRSI smo zato posredovali obvestilo z zaprosilom za postavitev vertikalne prometne signalizacije za nevarnost »Divje živali na cesti» kot tudi za ustrezno preprečevalno oviro – pregrado ob cesti.foto: Muhamed Delić
Člani sekcije skrbimo za bele štorklje na Kočevskem. Spremljamo stanje njihovih gnezd, vsako leto pa sodelujemo tudi na vseslovenskem cenzusu bele štorklje. foto: Muhamed Delić
V sekciji poškodovanim pticam priskočimo na pomoč in jim priskrbimo ustrezno veterinarsko oskrbo. 5. septembra 2020 smo po okrevanju nazaj v naravno okolje vrnili dveletno sovo veliko uharico, ki se zapletla in ujela v mrežo na nogometnem igrišču.foto: Muhamed Delić
Vsako leto se pridružimo Januarskemu štetju vodnih ptic na našem območju. Priključijo se nam tudi naši najmlajši opazovalci.foto: Muhamed Delić