Štajerska sekcija

Štajerska sekcija

Štajerska sekcija je bila ustanovljena marca leta 1989. Smo najstarejša sekcija DOPPS in delujemo na severovzhodu Slovenije na širšem območju Štajerske. Aktivnosti članov društva na tem območju segajo že daleč pred čas ustanovitve sekcije in so pomembno prispevale k oblikovanju naravovarstvene zavesti tukajšnjih ljudi.

Člani sekcije vsako leto organiziramo uspešne naravovarstvene akcije, kot je čiščenje sten za breguljko, ter številna predavanja, izlete in raziskovalne tabore. Z našim delom povezujemo in izobražujemo ljudi ter v njih vzbujamo smisel in čut za naravo.

Kontakt
Eva Horvat, predsednica sekcije
E-pošta: eva.horvat3@gmail.com
Telefon: 041 324 131

Forum sekcije: stajerci_dopps@googlegroups.com (za pridružitev kontaktirajte predsednico sekcije)

Bela štorklja je značilna gnezdilka štajerskega konca in ena najbolj priljubljenih in poznanih ptic. V sekciji ji s popisi in različnimi aktivnostmi vsako leto posvetimo posebno pozornost. foto: Luka Božič

Prvo čiščenje Ptujskih otokov smo člani DOPPS opravili že leta 1980. Danes je to že tradicionalna delovna akcija Štajerske sekcije, ki pripomore k ohranjanju gnezdišč rečnega galeba in navadne čigre. foto: Damijan Denac

Veliki srakoper je vrsta srakoperja, ki se pri nas pojavlja le v zimskih mesecih, ko tukaj prezimuje. Člani Štajerske sekcije že od leta 2000 z rednimi popisi spremljamo njegovo prisotnost na širšem Dravskem in Ptujskem polju. foto: Dejan Bordjan

Prvo steno za breguljko smo člani Štajerske sekcije DOPPS očistili leta 1999. Od takrat je bilo izvedenih mnogo ponovitev tako na reki Dravi kot na drugih koncih Slovenije. Pri delu so zmerom pomagali predani prostovoljci; na sliki študentje Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru pri izkopu stene leta 2013. foto: DOPPS

Izobraževanje in promocija sta zelo pomemben del delovanja društva. Na Štajerskem ozaveščenost ljudi krepimo s številnimi predavanji, izleti, stojnicami in raziskovalnimi tabori. foto: Tilen Basle

Dolgoletno uspešno sodelovanje s Tovarno sladkorja Ormož (TSO) je obrodilo mnoge sadove. Člani sekcije smo leta 1997 v bazenih za odpadne vode TSO izpeljali prvo akcijo izdelave plavajočega splava, umetnega gnezdišča za navadno čigro. Že istega leta je na splavu uspešno gnezdilo prvih 15 parov čiger. foto: Davorin Tome

Aktivnosti sekcije

Aktivnosti sekcije v letu 2022

Predsednica: Eva Horvat, podpredsednik: Rok Lobnik

Leta 2022 smo v okviru Štajerske sekcije organizirali pet predavanj, od tega tri spletna predavanja in dve predavanji v živo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Po dveletnem premoru smo spet organizirali več izletov, kar sedem. Tradicionalno smo februarja spet obiskali Mariborski otok in decembra Ptujsko jezero. Poleti smo si privoščili spust s čolni po reki Dravi in pečeno koruzo na cilju. Pripravili smo 20 metrov gnezditvene stene za breguljko in vodomca in kasneje v sezoni prešteli 114 aktivnih rovov. Jeseni smo odstranili vegetacijo na gnezditvenih otokih na Ptujskem jezeru in jih tako pripravili za novo sezono. V letu 2022 je na njih gnezdilo 213 parov navadne čigre, 1088 parov rečnih galebov in 82 parov črnoglavih galebov.

Sodelovali smo tudi pri Januarskem štetju ptic in opravili dekadne popise na Ptujskem in Ormoškem jezeru, Račkih ribnikih in zadrževalniku Medvedce in Požeg. Jeseni smo organizirali še Dan odprtih vrat Naravnega rezervata Ormoške lagune, kjer smo sprejeli okoli 70 obiskovalcev. Med terenskimi zanimivostmi so letos izstopali dolgokljuni greznik v NR Ormoške lagune, polarni slapniki na Teharskem jezeru, gnezdo belorepca z dvema mladičema nad Žovnekom, rjasta kozarka na Čretah in družina velikega žagarja na reki Dravi v Mariboru.

foto1,

Trud za pripravo gnezditvenih sten za breguljko je poplačan!foto: Tilen Basle

Aktivnosti sekcije v letu 2021

Predsednica: Eva Horvat, podpredsednik: Rok Lobnik

Leto 2021 so zaznamovala predavanja, ki so se preselila na splet, a tudi dogodki ob referendumu za pitno vodo in ponovno nekaj delovnih akcij. V duhu slednjih smo spomladi na Dravskem polju namestili prve gnezdilnice za pegasto sovo, pripravili gnezdilne stene za breguljko in vodomca in sodelovali pri popisu pribe. Na gnezditvenih otokih na Ptujskem jezeru, ki smo jih za novo gnezditveno sezono pripravili preteklo jesen, je leta 2021 gnezdilo 170 parov navadne čigre, 815 parov rečnih galebov in 41 parov črnoglavih galebov.

Maja smo po dolgem času organizirali dogodka v živo, in sicer Dan odprtih vrat kolonije čiger in Dan odprtih vrat Naravnega rezervata Ormoške lagune. Jeseni smo v okviru projekta »Revitalizacija nabrežja Radvanjskega potoka« (Iniciativa mestni zbor), organizirali naravoslovni sprehod ob Radvanjskem potoku, ob ribniku Vrbje pa smo pregledali in očistili gnezdilnice, ki so jih spomladi zasedli plavčki, poljski vrabci, velike sinice in škorci. Za zaključek leta smo se decembra odpravili še na tradicionalni zimski izlet na Ptujsko jezero. Najizkušenejši poznavalci ptic so čez celo leto opravljali zahtevne popise na zadrževalniku Medvedce, Račkih ribnikih, zadrževalniku Požeg in Ptujskem ter Ormoškem zadrževalniku. Med zanimivejšimi opazovanji je bila rjasta kanja na Zadrževalniku Medvedce (294. vrsta za to območje), kjer je decembra bilo moč prešteti tudi do 4000 gosi.

foto1,

Leta 2021 je na gnezditvenih otokih na Ptujskem jezeru gnezdilo 170 parov navadne čigre, 815 parov rečnih galebov in 41 parov črnoglavih galebov.foto: Tilen Basle

Aktivnosti sekcije v letu 2020

Predsednica: Eva Horvat, podpredsednik: Rok Lobnik

Leto 2020 nas je vse postavilo pred velik izziv, s katerim smo se potem spopadli po svojih najboljših močeh. Začelo se je povsem običajno in v prvih treh mesecih smo organizirali štiri predavanja in dva izleta ter sodelovali pri Januarskem popisu vodnih ptic. Spomladanske mesece smo nato zaradi izrednih razmer izkoristili za počitek in skovali načrte za naprej.

Po sprostitvi nekaterih ukrepov smo v nadaljevanju leta organizirali štiri izlete (enega v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor, enega društvom ZaŽivali in dva v okviru Evropskega dneva opazovanja ptic). Uspelo nam je tudi pripraviti gnezditvene stene za breguljko in vodomca, očistiti gnezditvene otoke na Ptujskem jezeru in pregledati gnezdilnice ob ribniku Vrbje, v katerih smo zabeležili 23 legel treh vrst, velike sinice, plavčka in poljskega vrabca. Sodelovali smo tudi pri vodenih izobraževalnih sprehodih po gozdni poti netopirja Borimirja v Stražunu (dogodek Vse živo v Stražunu).

Kljub izrednim razmeram nam je uspelo opraviti dekadne popise ptic na Ormoškem in Ptujskem jezeru, Račkih ribnikih in zadrževalniku Medvedce in Požeg. Jesensko serijo predavanj smo prestavili na splet in tako leto zaključili s spletnim predavanjem Kam se selijo naši mali deževniki?, ki je pritegnilo kar 84 poslušalcev, zaradi spletnega formata pa je predavanje ostalo dostopno tudi kasneje in ima že več kot 1800 ogledov.

foto1,

Zaslužena malica po čiščenju gnezditvenih otokov na Ptujskem jezeru.foto: Davorin Tome

Aktivnosti sekcije v letu 2019

Predsednica: Eva Horvat, podpredsednik: Tilen Basle

V okviru Štajerske sekcije DOPPS smo organizirali sedem predavanj, dve delavnici in devet izletov. Od tega smo eno delavnico in dva izleta organizirali v sodelovanju z Mestno občino Maribor. Med izleti želimo posebej omeniti kolesarski izlet iz Ptuja v Ormoške lagune in nazaj, ki smo ga organizirali v sodelovanju s Ptujsko kolesarsko mrežo.

Petkrat smo v preteklem letu poprijeli za orodje in pripravili gnezditvene stene za breguljko in vodomca, očistili gnezditvene otoke za navadno čigro in rečnega ter črnoglavega galeba na Ptujskem jezeru, očistili gnezdilnice v Mestnem parku Maribor in namestili 32 novih gnezdilnic ob ribniku Vrbje. Slednji delovni akciji sta s finančno pomočjo podprli Mestni občini Maribor in Žalec.

V okviru projekta ČIGRA smo ob ornitološki opazovalnici na Ptujskem jezeru organizirali Dan odprtih vrat kolonije čiger, kjer smo obiskovalcem pokazali mlade družine navadnih čiger ter predstavili pomen varstva te vrste. Sodelovali smo pri oblikovanju informativne table “Ptice v parku”, ki stoji v bližini paviljona v Mestnem parku.

Januarja smo sodelovali pri zimskem popisu vodnih ptic, decembra pa smo na Dravsko-Ptujskem polju popisali velikega srakoperja. Celo leto smo na vodnih površinah (Ptujsko in Ormoško jezero, Ormoške lagune, zadrževalnik Medvedce, Rački ribniki ter Požeg) opravljali dekadne popise ptic.

foto1,

V sodelovanju s Ptujsko kolesarsko mrežo smo organizirali kolesarski izlet iz Ptuja do NR Ormoške lagune in nazaj.foto: Tilen Basle

Aktivnosti sekcije v letu 2018

Predsednica: Eva Horvat, podpredsednik: Tilen Basle

Sekcija je v letu 2018 izvedla 6 predavanj in 7 izletov. Predavanja so posvetili krmljenju ptic in urbanim pticam, popestrili pa smo jih s potopisom o Islandiji, predstavitvijo Krajinskega parka Goričko in predavanjem Ptice v slovenskih Alpah. Skupaj z mladinsko sekcijo DOPPS smo organizirali pohod na Smrekovec, katerega se je udeležilo 24 pohodnikov.

Spomladi smo ponovno popisali velike uharice v okolici Celja in pribe na Dravskem in Ptujskem polju. V sodelovanju z Mestno občino Maribor smo kupili 10 gnezdilnic za hudournike, katere bomo namestili na stavbe v mestu. Čez leto smo spremljali gnezditev ptic v leto prej nameščenih gnezdilnicah na zelenih površinah mesta, hkrati pa jeseni te v delovni akciji očistili in pripravili na novo sezono.

Tekom leta smo izvedli tudi več naravoslovnih dni in predavanj za učence in otroke. Najuspešnejša je bila izvedba likovnega natečaja »Ptice in naš vrtec«, v katerem je sodelovalo 6 vrtcev, prejeli pa smo 49 likovnih del.

foto1,

V okviru projekta »ČIGRA« smo člani sekcije pomagali pri izvedbi prvega Dneva odprtih vrat kolonije čiger ob Ptujskem jezeru. Na dogodku smo obiskovalcem iz ornitološke opazovalnice pokazali dogajanje v koloniji in povedali več o navadni čigri pri nas.foto: Eva Horvat

Aktivnosti sekcije v letu 2017

Predsednica: Eva Horvat, podpredsednik: Tilen Basle

Leto smo pričeli s predavanjem oz. tečajem prepoznavanja vodnih ptic, ki je služil kot priprava na Januarsko štetje vodnih ptic. V letu smo skupaj izvedli 8 predavanj, ki so se poleg ptic dotaknila še netopirjev in risa v Sloveniji. Izvedli smo 5 izletov v Mariborski park in ob vodne površine na Štajerskem.

Marca smo ponovno izvedli skupinski popis velike uharice v okolici Celja, tega pa smo dopolnili še s popisom pegaste sove na Dravskem in Ptujskem polju. Drugo leto zapored smo na istem območju ponovili popis pribe, katerih smo našteli 233-257 osebkov.

Izvedli smo tradicionalni prostovoljni delovni akciji priprave sten za breguljko in vodomca (marec) ter urejanja otokov za čigro na Ptujskem jezeru (september). Slednji smo v oktobru in decembru dopolnili še z akcijo nameščanja novih gnezdilnic za majhne ptice v Mariborski mestni in Magdalenski park. V sodelovanju z Mestno občino Maribor smo tako skupaj namestili 40 novih gnezdilnic za ptice.

foto1,

Konec leta smo popestrili z delavnico »Kako krmimo ptice?«, ki smo jo kasneje dopolnili še z izletom spoznavanja ptic na krmilnici, ki smo ga izvedli v Mariborskem mestnem parku.foto: Eva Horvat

Aktivnosti sekcije v letu 2016

Predsednik: Tilen Basle, podpredsednik: Matjaž Premzl

V letu 2016 smo v okviru rednih aktivnosti Štajerske sekcije DOPPS izvedli 7 predavanj, 4 izlete, 4 prostovoljne akcije in 1 ozaveščevalno stojnico. V Mariboru smo s pomočjo Mestne občine Maribor izvedli projekt, v okviru katerega smo izvedli risarski natečaj za vrtce v občini in organizirali Srečanje mladih ornitologov Slovenije. V risarskem natečaju je sodelovalo 11 vrtcev, ki so prispevali 123 del, medtem ko je svoje raziskovanje ptic na Srečanju mladij ornitologov Slovenije javnosti predstavilo 6 mladih. Izmed interventnih akcij velja izpostavit namestitev poličk pod gnezda mestnih lastovk na Glavnem trgu in namestitev gnezdilnice na silos Žita, kjer gnezdi sokol selec.

Ob reki Dravi smo v okviru sekcije organizirali urejanje sten za breguljko in vodomca ter tradicionalno čiščenje zarasti na otokih Ptujskega jezera. Obeh akcij se je skupaj udeležilo 32 prostovoljcev, ki je zagotovilo gnezdišče za več sto parov breguljk, rečnih galebov in navadnih čiger!

Ker so v Sloveniji populacije ptic kulturne krajine v drastičnem upadu, smo se na sekciji odločili preveriti, kako je s populacijo pribe na Dravskem in Ptujskem polju. 9 popisovalcev je izvedlo dva popisa in skupaj naštelo 231 osebkov prib. Največja koncentracija teh je bila v okolici Mariborskega letališča, zadrževalnika Medvedce in Ptujskega jezera.

V mesecu marcu smo v okolici Celja organizirali Skupinski popis velike uharice, katerega se je udeležilo 30 popisovalcev.

Tekom leta smo izvedli tudi številne naravoslovne dneve v Mariboru in na Ptuju ter v Naravnem rezervatu Ormoške lagune. Mlademu ornitologu smo hkrati pomagali pri pripravi raziskovalne naloge z naslovom »Spremljanje prezimovajočih ptic na Mariborskem jezeru«.

foto1,

Na silos Žita v Mariboru smo namestili gnezdilnico za sokola selca, ki je tukaj pred leti pričel gnezditi. Gnezdenje sokola selca v Mariboru je zaenkrat edino potrjeno gnezdenje te vrste v urbanem okolju v Sloveniji.foto: Tilen Basle

Aktivnosti sekcije v letu 2015

Predsednik: Tilen Basle, podpredsednik: Matjaž Premzl

Na Štajerskem smo v letu 2015 uspešno izvedli kar nekaj dogodkov, katerim brez dvoma pripada naziv tradicionalni. Izmed popisov velja izpostavit skupinski popis velike uharice oz. Štajerske Gugalnice, katere se je udeležilo kar 41 ljudi, skupaj pa smo registrirali 9 pojočih samcev. Po mnogih letih popisov gnezdečih parov rjavega srakoperja v Šturmovcih smo bili zelo presenečeni, saj se je prekinil dolgoletni trend upada populacije – našteli smo 18 parov, kar je 7 parov več kot leta 2014. Pilotno smo se lotili tudi raziskovanja pribe v okolici Maribora, vrste, ki po vsej Evropi doživlja strm upad populacije. Redne popise vodnih ptic smo izvajali na petih vodnih površinah.

Izmed izobraževalnih dogodkov bi ob rednih predavanjih in izletih izpostavil razstavo, ki smo jo tudi to leto pripravili na II. gimnaziji Maribor v sklopu projekta »Pomlad na Drugi«. Nosila je naslov »Reka Drava – darilo narave za vse generacije« in je nastala v sklopu projekta LIVEDRAVA. Pritegnila je veliko pozornosti in je vsebinsko lepo dopolnila že tako bogat program na gimnaziji. Izvrsten dogodek!

foto1,

V duhu sekcije pa seveda ne gre brez konkretnih naravovarstvenih akcij, zato smo za lahko in težko mehanizacijo poprijeli kar nekajkrat. V več delovnih akcijah smo očistili gnezditvene otoke na Ptujskem jezeru, na treh lokacijah smo očistili rečne bregove za gnezdenje breguljke, v Ormoških lagunah pa smo v vodni jarek zasadili vodne rastline, zasadili pa smo tudi grmovni pas in vrt rezervata. Pri delu so nam pomagali številni člani in pa študenti Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru.foto: Tilen Basle

Aktivnosti sekcije v letu 2014

Predsednik: Tilen Basle, podpredsednik: Matjaž Premzl

Aktivnosti Štajerske sekcije so se ponovno vrtele okoli LIFE + projekta LIVEDRAVA, ki je za naše člane in prostovoljce odprl mnoge priložnosti. V Ormoških lagunah smo izvedli več delovnih akcij in tako pripomogli k nastajanju naravnega rezervata, prav tako pa smo opravili vse redne akcije, ki jih opravljamo že vrsto let; čiščenje rečnih brežin za breguljko in vodomca ter urejanje gnezditvenih otokov za navadno čigro in rečnega galeba na Ptujskem jezeru.

Na akcijah so ponovno sodelovali študentje Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru, ki so tako pobližje spoznavali naravovarstvo v praksi. Ob akciji čiščenja sten za breguljko so posneli in pripravili tudi kratek film, ki prikazuje naše delo in trud prostovoljcev za ohranitev te vrste pri nas. Film z naslovom Urejanje gnezdišč breguljke si lahko ogledate na našem YouTube kanalu DOPPS – BirdLife Slovenia.

foto1,

V Mariboru smo ponovno pripravili razstavo, tokrat na II. gimnaziji Maribor. V avli šole smo na ogled postavili fotografsko razstavo »Ptice skozi objektiv mladih fotografov« in panoje, s katerimi smo predstavili delo društva. Odziv je bil enkraten, za kar se zahvaljujemo gimnaziji, hkrati pa že kujemo nove načrte.foto: Marjan Senica

Aktivnosti sekcije v letu 2013

Predsednik: Tilen Basle, podpredsednik: Matjaž Premzl

V letu 2013 je glavnina dogodkov na Štajerskem potekala v okviru projekta LIVEDRAVA. Pri tem so pomagali številni člani sekcije in prostovoljci, predvsem študentje Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru.

Sodelovali smo tudi pri zimskem štetju vodnih ptic in redno spremljali stanje populacij nekaterih ogroženih vrst ter vodnih ptic na večjih vodnih telesih. Na Perniškem jezeru smo postavili poskusno platformo za gnezdenje navadne čigre, ki se je prav kmalu izkazala za uspešno – na njej je že gnezdil prvi par!

V nakupovalnem središču Europark Maribor smo postavili fotografsko razstavo mladih ornitologov ter organizirali izlete in predavanja ter naravoslovne dneve, s katerimi smo popestrili pouk biologije na osnovnih šolah.

foto1,

Skupaj smo pripravili brežine za gnezdenje breguljke in vodomca na reki Dravi, očistili otoke Ptujskega jezera ter z več delovnimi akcijami pomagali pri nastajanju naravnega rezervata Ormoške lagune. foto: Tilen Basle

Aktivnosti sekcije v letu 2012

Predsednik: Matjaž Premzl, podpredsednik: Dominik Bombek

Na SV Slovenije smo leto začeli s popisovanjem mokožev na ptujskih Studenčnicah, štetjem hrvaškega dela prezimujočih vodnih ptic na reki Dravi do Dubrave (skupaj več kot 50.000 osebkov) in slovenskim delom januarskega štetja vodnih ptic.

Preverili smo lokacije za veliko uharico, s čimer smo registrirali 16 pojočih samcev in našli 6 novih gnezd. Organizirali smo tudi spremljanje selitve lunjev in drugih vrst na zadrževalniku Medvedce. Sodelovalo je 31 popisovalcev, ki so prešteli približno 52.000 selečih se ptic, od tega 1.077 rjavih, 385 pepelastih in 4 stepske lunje.

Ponovili smo popis rjavih srakoperjev v Šturmovcih, kjer smo našli zgolj 11 gnezdečih parov – še leta 1992 je tu gnezdilo 172 parov. Zgodaj poleti smo prešteli bele štorklje, konec leta pa kot običajno zaključimo s popisom velikih srakoperjev, to leto že 13. zapovrstjo.

Na Štajerskem redno popisujemo Ptujsko jezero, Ormoško jezero, Ormoške lagune, zadrževalnik Medvedce, Požeg in Račke ribnike, Perniško jezero, Vrbje, jezero Teharje in jezero Žovnek. Pomembna novost je tudi projekt LIVEDRAVA, ki bo potekal na reki Dravi.

Vsako prvo sredo med oktobrom in marcem organiziramo predavanja, ki jih povprečno obišče 10–15 ljudi. Organizirali smo tudi pet izletov in na različnih dogodkih sodelovali s stojnicami, radijskimi oddajami ter časniki.

foto1, Dominik Bombek

Kot vsako leto smo poskrbeli za čiščenje otokov na Ptujskem jezeru (na fotografiji). S tem poskrbimo za gnezdenje navadne čigre in rečnega galeba. Bili smo uspešni, saj je skupaj gnezdilo 40 parov čiger. Izdelali smo tudi gnezdilno steno za breguljko. Jeseni je potekala reševalna akcija brkatega sera. Kot se je izkazalo, je bila ptica zastrupljena s svincem, a je na srečo imela pritrjen oddajnik in jo je bilo mogoče izslediti. foto: Dominik Bombek

Aktivnosti sekcije v letu 2011

Predsednik: Matjaž Premzl, podpredsednik: Dominik Bombek

Na Štajerskem smo začeli leto s tradicionalnim popisom mokožev, kateremu je sledil skupinski popis Meže. Za člane štajerske sekcije se je zimski popis vodnih ptic končal na Hrvaškem, kjer smo popis izvedli tudi na delu Drave med Varaždinom in Dubravo.

V okolici Celja smo popisali velike uharice in našli štiri nove pare. Na zadrževalniku Medvedce smo spremljali selitev ptic, kjer je bila sicer ciljna vrsta rjavi lunj. Zabeležili smo 480 rjavih lunjev, 60 ribjih orlov, med zanimivostmi pa so bili tudi žerjavi in močvirske uharice.

V okolici Ptuja smo izvedli še zadnje popise za Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije. Pri Ptuju smo popisali tudi rjave srakoperje (13 parov, leta 1992 na istem območju 172 parov). Gnezda belih štorkelj smo popisali poleti.

Čez leto smo izvedli popise tudi na naslednjih območjih: zadrževalnik Medvedce, Ptujsko jezero, Ormoško jezero, Ormoške lagune, Požeg, Rački ribniki, Pernica, Vrbje, jezero Teharje. Čez leto smo organizirali redna predavanja in izlete za člane, izvedli delovne akcije v Ormoških lagunah, jeseni pa pokosili in uredili otoke na Ptujskem jezeru. Na teh otokih, ki so največje gnezdišče navadnih čiger in rečnih galebov v celinskem delu Slovenije, smo zanje spomladi pripravili gnezdišča.

Člani štajerske sekcije smo organizirali 3. Ptičariado, proti koncu leta pa smo izvedli še tradicionalni popis velikega srakoperja.

foto1, Tilen Basle

Delovanje našega društva in aktivnosti sekcije smo javnosti predstavili tudi na nekaj stojnicah, kot je ta v Mariboru. foto: Tilen Basle

Aktivnosti sekcije v letu 2010

Predsednik: Matjaž Premzl, podpredsednik: Dominik Bombek

Leto smo na Štajerskem začeli dokaj »tradicionalno«, torej s popisom mokoža na ptujskih studenčnicah, nadaljevali pa z zimskim popisom vodnih ptic. Ob tem smo popisali tudi prezimujoče ptice na hrvaškem delu Drave.

Člani smo se na vsakoletnem skupinskem popisu sekcije za Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije podali tudi s čolnom po reki Dravi, kjer smo pregledali trstičja, ki so sicer nedostopna s kopnega. Sodelovali smo tudi pri drugih popisih (FBI, SPA). Še preden so se vsi ti popisi končali, pa smo že enajstič zapored pregledali gnezda bele štorklje.

Po gnezditvenem obdobju smo nadaljevali z monitoringom ptic v Ormoških lagunah, ki smo ga izvajali vsakih 10 dni, ter monitoringom ptic na Ptujskem in Ormoškem jezeru ter zadrževalniku Medvedce, ki smo ga izvajali enkrat na mesec. Ob koncu leta smo naredili še tradicionalni popis velikega srakoperja.

Naša sekcija je letos vsako prvo sredo med januarjem in marcem ter oktobrom in decembrom organizirala predavanje za člane društva in splošno javnost ter popeljala ljubitelje ptic na različne izlete. Na ForumPtice (www.forumptice.si) smo redno objavljali novice in druge zanimivosti, člani sekcije pa smo tudi uspešno sodelovali na Ptičariadi, kjer smo z majhno prednostjo zasedli prvo mesto v fotografski kategoriji.

foto1,

Člani sekcije smo na enem od vodenih izletov v letu 2010 spoznavali ptice na Peci. foto: arhiv DOPPS

Aktivnosti sekcije v letu 2009

Predsednik: Matjaž Premzl, podpredsednik: Dominik Bombek

Spomladi smo preverili že znana gnezdišča velike uharice in skušali poiskati nova. Pri popisih za Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije smo sodelovali vsi aktivni člani sekcije, med drugim smo organizirali tudi skupinski popis, na katerem smo poleg intenzivnega terenskega dela popoldanski čas izkoristili za izlet in iskanje redkih vrste ptic gnezdilk.

V spomladanskem času smo popisali tetrade v okviru monitoringa splošno razširjenih vrst ptic kmetijske krajine ter preverili zasedenost gnezd bele štorklje. Vse leto smo na deset dni izvajali monitoring ptic v Ormoških lagunah. Na Ptujskem in Ormoškem jezeru ter na zadrževalniku Medvedce pa smo ga izvajali enkrat na mesec. Letos smo s čolna natančneje pregledali nekatera trstišča na Dravi, ki so sicer s kopnega zaradi velikosti in lege težko pregledna. Že desetič smo ob koncu leta organizirali popis velikega srakoperja.

Akcijo čiščenja otokov na Ptujskem jezeru smo letos nadgradili s polaganjem folije na Novem otoku, s čimer so navadne čigre dobile odlično pripravljen teren za gnezdenje.

Med letom smo izvedli tudi nekaj izletov in predavanj, novost pa je spletni forum ForumPtice (www.forumptice.si) na katerem si izmenjujemo informacije in znanje o pticah. Ekipa štajerske sekcije se lahko pohvali tudi s prvim mestom na Ptičariadi.

foto1, Borut Rubinić

Leto se je za člane štajerske sekcije začelo s popisovanjem mokožev, nadaljevali pa smo ga s štetjem vodnih ptic kot delom zimskega popisa ptic. Opravili smo tudi popis povodnih kosov na Koroškem za veliki pokal povodnega kosa, ki ga vsako leto vzporedno s popisi organiziramo sekcije društva. Teden dni kasneje smo izvedli popis vodnih ptic tudi na hrvaškem delu Drave. foto: Borut Rubinić

Aktivnosti sekcije v letu 2008

Predsednik: Matjaž Premzl, podpredsednik: Dominik Bombek

Na začetku leta smo preverili številčno stanje mokožev ter sodelovali pri zimskem štetju vodnih ptic. Med drugim smo popisali del Drave na Hrvaškem ter s skupnimi močmi tudi reko Mežo. V spomladanskih mesecih smo preverili stalne lokacije, na katerih se pojavlja velika uharica, in ugotovili, da so bile vse zasedene. Med popisovanjem smo našli tudi nekaj novih parov.

Kot že več let zapored smo tudi tokrat uspešno izvedli popis pegaste sove na Dravskem in Ptujskem polju ter v delu Pesniške doline. Izvedli smo tudi 10. popis belih štorkelj v SZ delu Slovenije, ki je kot po navadi potekal na začetku julija. Čez slabega pol leta je sledil še popis velikega srakoperja, ki je postal že tradicionalna akcija štajerske sekcije.

Člani sekcije smo sodelovali pri popisih za Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije ter prispevali svoj delež pri monitoringu splošno razširjenih vrst ptic kmetijske krajine (FBI). Nadaljevali smo z rednimi popisi ptic na zadrževalniku Medvedce, na Ptujskem in Ormoškem jezeru ter v lagunah v Ormožu. Popisali smo tudi ptice ob reki Dravi (vodomec, deževnik, mali martinec) in Muri.

S prostovoljnimi akcijami, s katerimi smo očistili vegetacijo z otokov na Ptujskem jezeru, smo omogočili gnezdenje 35 parom navadnih čiger in rečnim galebom, v bazenih za odpadne vode Tovarne sladkorja Ormož pa je na gnezditvenih splavih letos gnezdilo še 59 parov čiger.

foto1,

Med vsemi popisi smo seveda našli tudi čas za vodenje izletov za člane društva, izvedbo predavanj in razne naravovarstvene intervencije. foto: arhiv DOPPS

Aktivnosti sekcije v letu 2007

Predsednik: Matjaž Premzl, podpredsednik: Dominik Bombek

Največ pozornosti smo posvetili popisom in naravovarstvenim akcijam. Intenzivno smo sodelovali pri januarskem štetju vodnih ptic. Na treh števnih področjih smo pregledali 212 rečnih odsekov v skupni dolžini 679 kilometrov ter 110 drugih lokalitet. Šteli smo tudi na Dravi med Varaždinskim jezerom in Donjo Dubravo na Hrvaškem ter na petih lokacijah v Prekmurju in na ptujskih studenčnicah popisali mokože.

V spomladanski akciji smo v Beli krajini in na Dolenjskem popisovali pegasto sovo in že osmo leto zapored popisovali velikega srakoperja na Dravskem in Ptujskem polju. Prvič smo popisali veliko uharico na Štajerskem in pri tem našli štiri še doslej nepoznana gnezdišča.

Nadaljevali smo z rednim spremljanjem številčnosti vodnih ptic na zadrževalniku Medvedce ter pričeli spremljati njihovo številčnost na bazenih za odpadne vode Tovarne sladkorja Ormož ter na Ormoškem in Ptujskem jezeru.

Vključili smo se tudi v popise ptic kulturne krajine in popise za novi ornitološki atlas. Prav na dan letne skupščine DOPPS smo na primer v okolici Celja popisali 12 tetrad za novi ornitološki atlas.

foto1, Damijan Denac

S prostovljno delovno akcijo smo poskrbeli za boljše gnezditvene razmere za ogroženo navadno čigro na Ptujskem jezeru. Na tradicionalni akciji smo tudi očistili zaraščene rečne stene, v katerih gnezdijo breguljke. foto: Damijan Denac

Aktivnosti sekcije v letu 2006

Predsednik: Aleš Tomažič

Aktivna in močna štajerska sekcija je največ energije usmerila v popise in naravovarstvene akcije. Tako smo to leto poskrbeli za gnezdenje močno ogrožene navadne čigre na Ptujskem jezeru in Ormoških lagunah ter pripravili tradicionalno akcijo čiščenja sten za breguljko ob reki Dravi.

Spomladi smo drugo leto zapored popisali pegasto sovo v Pomurju. Navdušujoči rezultati popisa – kar 16 pegastih in 21 lesnih sov, 12 malih uharic ter dva čuka v eni noči – in zares številna udeležba dobrih popisovalcev dajejo veliko zagona za delo v prihodnje.

Prvič smo s čolna na reki Dravi popisali malega martinca in malega deževnika, kar se je izkazalo za učinkovito metodo. Decembrski popis velikega srakoperja pa je bil tokrat že sedmi po vrsti.

foto1, Dejan Bordjan

Za člane in druge ljubitelje ptic in narave smo pripravili vrsto predavanj in vodenih izletov. foto: Dejan Bordjan