Seznam ptic Slovenije

Do vključno 31. 12. 2023 je bilo v Sloveniji ugotovljenih 397 vrst ptic (382 v kategoriji A, 5 v kategoriji B in 10 izključno v kategoriji C; štiri vrste so uvrščene v kategoriji A in C hkrati). V kategoriji D je 7 vrst, v kategoriji E pa 44, med katerimi je ena uvrščena v podkategorijo E*. Vrste iz kategorij D in E niso del seznama ugotovljenih vrst ptic Slovenije.

Pomeni kategorij:

A – prostoživeča vrsta ptice, ki je bila na ozemlju države ugotovljena vsaj enkrat po 1. 1. 1950.

B – prostoživeča vrsta ptice, ki je bila na ozemlju države ugotovljena le med 1. 1. 1800 in 31. 12. 1949.

C – v naravo vnesene vrste z gnezdečimi populacijami, ki se vzdržujejo brez novih vnosov v naravo. To kategorijo delimo na 5 podkategorij:

C1 – vrsta, ki se pojavlja zgolj kot posledica človekovega vnašanja v naravo v Sloveniji in obenem ni avtohtona (npr. fazan Phasanius colchicus).

C2 – vrsta, ki jo je v naravo vnesel človek, določen delež osebkov pa je prostoživečega izvora (npr. labod grbec Cygnus olor)

C3 – vrsta, ki jo je človek uspešno ponovno naselil na območje nekdanje naravne razširjenosti (trenutno v Sloveniji ni vrste v tej podkategoriji)

C4 – udomačena vrsta s populacijo, živečo v naravi (npr. skalni/domači golob Columba livia domestica)

C5 – vrsta, ki izhaja iz naturaliziranih populacij v tujini (npr. belolična trdorepka Oxyura jamaicensis)

D – vrsta, ki bi bila uvrščena v kategorijo A ali C, a zanjo obstaja utemeljen sum, da opazovani osebki niso iz prostoživeče populacije.

E – negnezdeča vrsta, ki z veliko verjetnostjo izhaja iz ujetništva (tujerodne vrste, ki nimajo samovzdržnih gnezdečih populacij, ubežnice in vrste, prinesene v Slovenijo s pomočjo človeka). Vrste iz kategorije E, ki so v državi že gnezdile, so označene z E*.

Seznam ptic Slovenije – kategorije A, B, C, D in E (pdf)