Strunjanske soline

Opis območja
Strunjanske soline so najsevernejše sredozemske soline, kjer sol vsako leto še vedno pridelujejo in žanjejo na tradicionalen način. K solinam spada tudi laguna Stjuža, brakična (tj. polslana) vodna površina, razdeljena na Veliko laguno in Prehodno laguno. Soline so zaradi strnjenih sestojev sredozemskih travnikov, v katerih prevladuje obmorski loček, zelo pomembne. Muljasti poloji, ki se našim očem prikažejo le ob oseki, pa so življenjski prostor slanoljubnih rastlin. V bližini sta zanimiva tudi Strunjanski klif in rt Ronek v Mesečevem zalivu, kjer si lahko ogledamo visoke flišne sklade ob morju. Strunjanski polotok z okolico je bil razglašen za krajinski park, saj predstavlja vzorec značilne flišne pokrajine obalnega območja. Strunjanske soline in Stjuža pa so zaščitene kot naravni rezervat.

Dostop in opis poti
V Strunjan najlažje pridemo z medkrajevnim avtobusom. Prihodi in odhodi so večkrat na dan in tako omogočajo lagoden potek izleta. Na avtobus vstopimo v zgodnjih jutranjih urah in izstopimo na postaji Strunjan. Od postajališča ob glavni cesti iz Kopra se sprehodimo ob solinah po cesti v smeri zdravilišča Krka, od koder lahko dobro opazujemo ptice. Med Stjužo in solinami poteka tudi pešpot. Oglejte si tudi bližnje jezero v Fiesi, ki je zaščiteno kot naravni spomenik. Do njega pridemo po obalni cesti v smeri Fiese in Strunjana. Lahko pa se do njega sprehodimo tudi po obali. Izlet z obiskom Fiese traja pet ur.

Ptice
V Strunjanskih solinah lahko zanimive vrste ptic opazujemo skoraj vse leto. Ker so soline sorazmerno majhne, lahko z nekaj dobrih lokacij s teleskopom prečešemo vse območje. Soline so najbolj zanimive med selitvijo in v času prezimovanja, ko lahko tu opazujemo različne pobrežnike in galebe ter male in velike bele čaplje. Skoraj gotovo nas bo presenetil tudi kakšen vodomec. Ko pridete na obalo, priporočamo, da namenite posebno pozornost bojam pri školjčišču, kjer redno prezimujejo kričave čigre in galebi ter letujejo skupine vranjekov. Pozimi lahko na morju opazujemo polarne slapnike, čopaste, črnovrate in z nekaj sreče tudi zlatouhe ponirke ter srednje žagarje. Na strunjanskem polotoku lahko opazujemo repaljščice, poljske škrjance, rumene in bele pastirice ter gnezdeče skalne strnade.

Druge rastline in živali
Ostali zanimivi prebivalci solin so različni sredozemski plazilci, na primer primorska in kraška kuščarica, kobranka ter črnica. Na polojih najdemo tudi različne, slanemu okolju prilagojene, rastline kot so osočnik, ozkolistna mrežica in členkar.

Zanimive povezave
Krajinski park Strunjan
Projekt SIMARINE-NATURA