Naravni rezervat Ormoške lagune

PREDSTAVITEV OBMOČJA

Ormoške lagune so 55 hektarjev veliko mokrišče antropogenega nastanka, ki leži na območju rečnega ekosistema Drave ob Ormoškem jezeru. Sestavljajo ga plitvi bazeni s trstišči in sestoji rogoza, obdaja pa ga poplavni gozd, redek ostanek mehkolesne rečne loke v Sloveniji. Mokrišče je izjemnega nacionalnega in mednarodnega pomena za številne ogrožene vrste ptic.
Pomembnost območja za ptice, ki je v preteklosti delovalo kot bazeni za odlaganje odpadnih vod Tovarne sladkorja Ormož, d.d., smo prepoznali že v 80. letih 20. stoletja. V procesu zapiranja tovarne, ki je bil posledica reforme sladkornega sektorja v Evropski uniji, se je pokazala želja in priložnost, da območje lagun s svojo izjemno biotsko pestrostjo tudi v prihodnje ostane v službi varstva narave. V letu 2017 je bilo območje bazenov Ormoških lagun razglašeno kot naravni rezervat in je odprto za javnost.

TRAJNOSTNI PRIHODI

Z Ormoža se s kolesom odpravimo proti mejnemu prehodu Ormož, ga obvozimo in nadaljujemo od reki Dravi. Pot nadaljujemo po asfaltirani cesti, kjer pred železniško progo zavijemo desno in nadaljujemo do makadamske ceste. Po približno kilometru in pol za gozdom zavijemo levo. Prispeli smo v NR Ormoške lagune, kjer je omogočeno varno parkiranje v novi kolesarnici s kapaciteto za 12 koles.
 
Do rezervata se lahko sprehodimo tudi peš po levem nasipu Ormoškega jezera. Pot do rezervata nam bo vzela približno eno uro.
 
 
Preverite povezavo do Ormoža iz vašega kraja TUKAJ in si organizirajte peš ali kolesarski prihod na območje.
 
 
Preverite avtobusne prihode v Ormož, npr. iz osrednje Slovenije, z obalnih mest pa na TUKAJ.
 
 
 
Najbližja polnilna postaja: Elektro Maribor-Ptuj, Ormoška cesta 26a, 2250 Ptuj (2 vtičnici), 23 kilometrov od rezervata.
 

OPIS POTI

Pot iz Ormoža (avtobusna postaja) ali železniške postaje vodi mimo mejnega prehoda Ormož in ob levem bregu reke Drave, dokler se na desni ne prične vzpenjati levi nasip Ormoškega jezera. Tukaj lahko izberemo pot po neprometni cesti pod nasipom ali pa se povzpnemo na nasip, po katerem vodi makadamska pot. Z nasipa imamo dober pregled nad Ormoškim jezerom, ki je v vseh letnih časih izredno zanimivo za ptice. Po nasipu nadaljujemo približno dva kilometra, nato za gozdom zavijemo levo do parkirišča v Naravnem rezervatu Ormoške lagune. Po rezervatu se je najbolje odpraviti peš, vodile pa nas bodo informativne table. Ob informativnih tablah so ob poti na voljo 4 opazovališča in vrt rezervata, kjer so predstavljeni različni načini naravi prijaznega urejanja vrta.

PTICE, NARAVA IN DRUGE ZANIMIVOSTI

Ormoške lagune so pomembno gnezdišče vodnih ptic in ključno postajališče za ptice selivke v Sloveniji. Tukaj je bilo zabeleženih že 29 gnezdečih vrst vodnih ptic, med katerimi so tudi ogrožene in redke vrste kot so čapljica, mala tukalica, kostanjevka, polojnik, rdečenogi martinec in navadna čigra. V obsežnih sestojih trsta gnezdi tudi rjavi lunj, vrsta, ki v Sloveniji gnezdi samo na tem območju.
V času selitve se redno pojavlja 30 vrst, njihovo število v selitvenem obdobju pa lahko doseže tudi več deset tisoč ptic, med katerimi so najštevilčnejši močvirski martinci in togotniki.

V lagunah lahko ob večerih pri lovu opazujemo hermelina in malo podlasico, z nekaj sreče pa lahko vidimo tudi vidro ali bobra. Na številnih okoliških poljih se pasejo srne in poljski zajci.

Vegetacijo v naravnem rezervatu upravljamo s pašo vodnih bivolov, ki so posebej prilagojeni na vodna okolja in so naš nepogrešljiv pomočnik. Pozorno preglejte gosto rastje v lagunah, saj se kljub svoji velikosti vanj zelo dobro skrijejo!

Ormoško jezero, ki se nahaja v neposredni bližini je izredno zanimivo v vseh letnih časih. V pomladnih mesecih lahko opazujemo številne seleče se race in pobrežnike, na umetno zgrajenem otoku (na hrvaški strani) pa gnezdijo navadne čigre. V zimskem času je jezero pomembno prezimovališče za številne race, predvsem za race potapljavke. V preteklosti je na jezeru prezimovalo na tisoče gosi.

PRIPOROČENA OPREMA

Daljnogled in teleskop